Søg
Close this search box.

Vision

Digitale teknologier er en af de stærkeste drivkræfter for vækst og velfærd i samfundet og erhvervslivet. Det er derfor afgørende for danske virksomheder og den offentlige sektor at have adgang til højtkvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier. Kravet om øget digital forskning og uddannelse kan ikke opnås uden betydelige samfundsinvesteringer.

DIRECs vision er at blive et internationalt anerkendt center for forskning, innovation og uddannelse inden for datalogi. DIREC vil kunne matche de mest respekterede tilsvarende centre i Europa og USA og dermed tiltrække de bedste forskere.

Hovedmål

DIRECs hovedformål er at:

 1. Løse kapacitetsproblemet inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier på tværs af de danske universiteter
 2. Støtte regeringens vision om at styrke Danmarks position som digitalt foregangsland
 3. Målrette forsknings- og uddannelsesaktiviteter mod samfundsmæssige behov, hvor forskning bliver omsat til værdiskabende løsninger i erhvervslivet og den offentlige sektor
 4. Basere DIREC på nuværende centrale digitale forskningsområder og internationale fyrtårne og at igangsætte nye forskningsområder inden for digitale teknologier
 5. Udvide forsknings- og uddannelseskapaciteten i Danmark ved hjælp af uddannelse og rekruttering af forskere på højeste internationale niveau
 6. Sikre brug af den nyeste forskning i private og offentlige virksomheder.

Principper

Principperne for DIREC er at:

 1. Være åben i forhold til igangsættelse af projekter, forskning og uddannelsesaktiviteter, og derfor vil kun dele af midlerne blive fordelt på forhånd.
 2. Være national med hensyn til geografisk fordeling af banebrydende forskning og uddannelse inden for datalogi
 3. Skabe en tæt alliance mellem de stærkeste datalogiske institutter på universiteterne i Danmark og optimere brugen af ressourcer
 4. Geare midlerne fra Innovationsfonden med finansiering fra de deltagende universiteter
 5. Basere sig på eksisterende infrastruktur for forskning, uddannelse og innovation for at garantere maksimalt forretnings- og samfundsmæssigt udbytte af forskningen.
 6. Øge den samfundsmæssige gevinst ved at inddrage relevante centre og netværk som DICYPS, MADE, Security HUB, HI2OT, Nordic IoT Hub og Digital Hub Denmark.

Vores mål er at gøre DIREC til epicenter for den nyeste forskning i digitale teknologier i Danmark