Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

Forklarlig AI skal disrupte kornindustrien og sikre tillid blandt landbrugere

4. juli 2023

Forklarlig AI skal disrupte kornindustrien og sikre tillid blandt landbrugere

Der er stort potentiale i at anvende AI i landbrugssektoren, da en stor del af kvalitetssikringen af fødevarer stadig foregår manuelt. Et forskningsprojekt skal styrke forståelsen for og tilliden til AI og billedanalyse, som kan forbedre kvalitetssikringen, fødevarekvaliteten og optimere produktionen.

En af de helt store kritiske barrierer ved at bruge AI og billedanalyse i landbrugs- og fødevareindustrien, er tilliden til, at det virker.

I dag er den manuelle visuelle inspektion af korn stadig en af de vigtigste kvalitetssikringsprocedurer i hele værdikæden for at bringe korn fra marken til bordet – og sikre, at landbrugeren får den rigtige pris for sine korn.  

Hos den danskejede familievirksomhed FOSS udvikler man højteknologiske analyseinstrumenter til landbrugs- og fødevareindustrien og til den kemiske og farmaceutiske industri.

Siden virksomheden blev stiftet i 1956 af civilingeniør Nils Foss, har udvikling og innovation stået højt på dagsordenen, for som en global producent af nicheprodukter gælder det om hele tiden at være to skridt foran konkurrenterne.

Derfor er samarbejde med forskere fra landets universiteter en vigtig del af virksomhedens digitale rejse. I et projekt ved det nationale forskningscenter for digitale teknologier (DIREC) skal virksomheden sammen med forskere fra DTU og KU kortlægge, hvordan AI og billedanalyse kan erstatte den subjektive manuelle inspektion af korn med en automatiseret løsning baseret på billedbehandling. Målet er at udvikle en metode til at bruge deep learning neurale netværk til at overvåge kvaliteten af frø og korn ved hjælp af multispektrale billeddata. Metoden har potentiale til at give kornindustrien et nyt disruptivt værktøj til at sikre kvalitet og optimere værdien af landbrugsråvarer.

Landbrugs- og fødevareindustrien er generelt en meget konservativ industri, og der er brug for at styrke tilliden til digitale teknologier, forklarer seniorforsker Erik Schou Dreier fra FOSS. Udviklingen af AI kan derfor ikke stå alene. For at landbrugerne skal tage teknologien i brug, er det nødvendigt at skabe tillid til, hvordan den virker. I den proces anvender forskerne explainable AI til at forklare, hvordan algoritmerne fungerer.

– I dag vurderer man mange steder korn manuelt, og at erstatte det manuelle arbejde med en maskine kræver tillid. Fordi arbejdet udføres af mennesker, er det en ret subjektiv referencemetode, der bruges i dag. Mennesker vil ikke nødvendigvis udføre arbejdet på samme måde hver gang og kan komme frem til forskellige resultater. Derfor vil der være en vis usikkerhed om resultatet.

Skal kortlægge og forklare algoritmer

Anderledes præcist er resultatet, når man anvender AI og billedanalyse i processen. Men for at de nye teknologier kan få det store gennembrud globalt, er det nødvendigt med en model, som forklarer, hvordan AI arbejder og kommer frem til et givent resultat, siger Erik Schou Dreier.

– Mange har en iboende skepsis imod selvkørende biler. De selvkørende biler skal være endnu bedre og mere sikre til at køre end os mennesker, før vi stoler på dem. På samme måde skal de AI-analysemodeller, vi arbejder med, være væsentlig bedre end de manuelle processer, de erstatter, for at folk stoler på dem. For at vi kan skabe den tillid, må vi først kunne forklare, hvordan AI analyserer et billede og kommer frem til et givent resultat. Det er målet med projektet – at fortolke AI’s måde at arbejde på, så mennesker kan forstå, hvordan den læser et billede.

Vi accepterer typisk en højere fejlrate blandt mennesker end maskiner. For at vi mennesker tør stole på algoritmerne, skal de kunne forklares.
Erik Schou Dreier, seniorforsker

Ph.d.-studerende Lenka Tetková fra DTU er en del af projektet og sidder på FOSS’ kontor nogle dage om ugen. Her arbejder hun med billeder af korn på to forskellige måder, dels til at forbedre billedkvalificering, dels til at blive bedre til at forstå, hvordan klassificeringerne fungerer, så de kan forbedres.

– Jeg bruger somme tider billedet af en zebra og en hjort til at forklare, hvordan billedklassificering virker. Forestil dig, at du har en klassificering, som kan genkende zebraer og hjorte. Nu får du et nyt billede af et dyr med en krop som en hjort, men benene ligner benene på en zebra. En standardmodel vil ikke være i stand til at genkende dette dyr, hvis den ikke har set dyret under træning. Men hvis du giver den yderligere oplysninger (såkaldt metadata) – i dette tilfælde fx en beskrivelse af alle slags dyr – vil den kunne udlede, at billedet svarer til en okapi, baseret på dens viden om zebraer, hjorte og beskrivelsen af en okapi. Det vil sige, at modellen vil være i stand til at bruge information, som ikke er til stede på billederne til at få bedre resultater, fortæller Lenka Tetková og fortsætter:

– I dette projekt vil vi gerne bruge metadata om kornene, fx informationer om oprindelsessted, vejrforhold, brug af pesticider og opbevaringsforhold til at forbedre klassificeringen af korn. 

Kan du finde ’Okapi’ på disse billeder? Ph.d.-studerende Lenka Tetková fra DTU bruger dette eksempel til at forklare hvordan billedklassificering virker.

En vigtig konkurrencefordel

Som en global producent af nicheprodukter skal FOSS hele tiden være to skridt foran konkurrenterne.

– For at sikre, at der er et marked for os i fremtiden, gælder det om at være først med nye løsninger. Det er svært at lave profit, hvis der allerede er en spiller, som gør det bedre, derfor introducerer vi hele tiden nye digitale teknologier for at forbedre vores analyseværktøjer. Og her er samarbejdet med forskere fra landets universiteter meget værdifuldt for os, da vi får nye indsigter og løsningsforslag til videreudvikling af vores værktøjer, siger Erik Schou Dreier og fortsætter:

– I dette projekt håber vi, at samarbejdet med forskerne vil føre til udvikling af AI-metoder og værktøjer, der kan sætte os i stand til at udvikle nye løsninger til automatiseret billedbaseret kvalitetsvurdering og sekundært, at vi kan øge tilliden til vores produkt med forklarlig AI. Det er et af de helt kritiske temaer for os, at vi kan lave et produkt, der er tillid til.

FAKTA om FOSS

FOSS’ måleinstrumenter bruges over alt i landbrugs- og fødevarebranchen til at kvalitetssikre en lang række råvarer og færdige fødevareprodukter.

Traditionelt måler man lysets bølgelængder og bruger målingerne til at få kemiske informationer om et produkt. Det kan være viden om protein- og fugtindhold i korn eller fedt og protein i mælk osv.

FOSS’ kunder er store globale virksomheder, som anvender FOSS’ produkter til at kvalitetssikre og optimere deres produktion – og til at sikre den rigtige prissætning, så fx landmanden får den rigtige pris for sit korn.

Deep Learning and Automation of Imaging-based Quality of Seeds and Grains

Projektperiode: 2020-2024

Budget: 3,91 millioner kr.

Projektdeltagere:

  • Lenka Tetková
  • Lars Kai Hansen, Professor DTU
  • Kim Steenstrup Pedersen, Professor, KU
  • Thomas Nikolajsen, Head of Front-end Innovation, FOSS
  • Toke Lund-Hansen, Head of Spectroscopy Team, FOSS
  • Erik Schou Dreier, Senior Scientist, FOSS
Hvad er et Deep learning neural network?

Deep learning neurale netværk er et computersystem inspireret af, hvordan vores hjerner fungerer. Det består af kunstige neuroner kaldet noder, der er organiseret i lag. Hver node tager information ind, behandler den og sender den videre til næste lag. Dette hjælper netværket med at forstå data og lave forudsigelser. Ved at træne netværket med eksempler og justere forbindelserne mellem noderne, lærer det at lave præcise forudsigelser på nye data. Deep learning neurale netværk bruges til opgaver som billedgenkendelse, sprogforståelse og problemløsning.