Uddannelse og rekruttering

Vi ønsker at gøre Danmark til en international digital frontløber. For at opnå dette vil vi tilstræbe at styrke forskningskapaciteten i Danmark ved at uddanne flere unge og talentfulde forskere inden for digitale teknologier. Vi vil også bidrage til at fremme unges interesse for digitale teknologier og forbedre uddannelserne inden for digitale teknologier for at tiltrække flere unge til disse uddannelser og dermed bidrage til at minimere manglen på it-professionelle.

DIREC støtter en række uddannelsesprojekter, som har til formål at forbedre uddannelserne inden for digitale teknologier.

DIREC støtter og deltager også i en række arrangementer, der har til formål at fremme unges interesse for digitale teknologier.

Endelig bidrager DIREC til kapacitetsopbygningen inden for forskning i digitale teknologier ved at uddanne flere unge og talentfulde forskere.