Uddannelse og rekruttering

Det er DIRECs vision at blive et verdensomspændende anerkendt center for forskning, innovation og uddannelse inden for digitale teknologier og bidrage til Danmarks vision om at være en international digital frontløber. For at opnå dette tilstræber vi at styrke forskningskapaciteten i Danmark ved at bidrage til at øge antallet af stillinger inden for digitale teknologier på de danske universiteter.