Diversitet, etik og databeskyttelse

Den øgede digitalisering af samfundet skaber en lang række udfordringer ift. diversitet og databeskyttelse, som kræver særlig opmærksomhed, hvis vi skal udnytte de samfundsmæssige fordele ved digitalisering og minimere de negative konsekvenser. Det er derfor yderst vigtigt, at både forskere og erhvervslivets aktører sikrer, at den fortsatte udbredelse af digitale teknologier sker ansvarligt.

Partnerne i DIREC ønsker at sikre større diversitet blandt forskningsgrupper ved at udvikle redskaber, der skal give både nuværende og fremtidige dataloger færdigheder i etisk og moralsk stillingtagen. Dette skal gøre dem i stand til at argumentere for og stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, de tager, når de udvikler nye teknologier eller anvender eksisterende løsninger i nye sammenhænge.

Det skal opnås ved:

At øge den teoretiske, empiriske og teknologiske viden inden for diversitet og etik i IT – med særligt fokus på aktuelle problemstillinger ift. køn, privatliv, sikkerhed og kunstig intelligens.

At udvikle effektive metoder til at opdage mulige kønsrelaterede og etiske faldgruber samt udarbejde roadmaps for udvikling af bedre teknologier og processer, der også tager højde for diversitet, etik og troværdighed. Danmark skal indtage en førerposition på dette område og skal uddanne en arbejdsstyrke, der kan løse disse udfordringer og samtidig være i besiddelse af en høj teknisk kunnen.

Ud over de allerede nævnte synergier med temaområderne Kunstig intelligens, Data management og Cybersikkerhed skal temaet Diversitet, etik og datasikkerhed adresseres i de øvrige vertikale temaer, hvor der også er en synergieffekt. Eksempelvis indgår overvejelser ift. diversitet, etik og datasikkerhed allerede i udviklingen af teknologier til Human Computer Interaction (HCI) og underdisciplinen Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Relaterede projekter

Bridge project

Verified Voting Protocols and Blockchains

There is constant interest for Internet Voting by election commissions around the world. At the same time, there is a need for online voting in blockchain governance. However, building an internet voting system is not easy: the design of new cryptographic protocols is error prone and public trust in the elected body easily threatened. Switzerland, which is leading in e-voting, requires very high standards for the protocols and their implementation: it requires cryptographic proofs of security.

Read More »
Bridge project

REWORK – The future of hybrid work

Working remotely and in hybrid work arrangements is the future. This research is focused on developing the “Futures of Hybrid work.” We will design and develop artefacts and processes to support organizations in exploring and preparing for successful collaboration in the future. In particular we will focus on the role and representation of embodiment, artefact interaction, and physical surroundings in a digital/analog setting.

Read More »

Workstreamleder

IT University of Copenhagen
Computer Science Department

E: carsten@itu.dk
T: +45 72 18 52 82

Tilknyttede forskere

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Mads Nielsen

Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Louise Barkhuus

Associate Professor

University of Copenhagen
Department of Computer Science