Søg
Close this search box.

Diversitet, etik og databeskyttelse

Den øgede digitalisering af samfundet skaber en lang række udfordringer ift. diversitet og databeskyttelse, som kræver særlig opmærksomhed, hvis vi skal udnytte de samfundsmæssige fordele ved digitalisering og minimere de negative konsekvenser. Det er derfor yderst vigtigt, at både forskere og erhvervslivets aktører sikrer, at den fortsatte udbredelse af digitale teknologier sker ansvarligt.

Partnerne i DIREC ønsker at sikre større diversitet blandt forskningsgrupper ved at udvikle redskaber, der skal give både nuværende og fremtidige dataloger færdigheder i etisk og moralsk stillingtagen. Dette skal gøre dem i stand til at argumentere for og stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, de tager, når de udvikler nye teknologier eller anvender eksisterende løsninger i nye sammenhænge.

Det skal opnås ved:

At øge den teoretiske, empiriske og teknologiske viden inden for diversitet og etik i IT – med særligt fokus på aktuelle problemstillinger ift. køn, privatliv, sikkerhed og kunstig intelligens.

At udvikle effektive metoder til at opdage mulige kønsrelaterede og etiske faldgruber samt udarbejde roadmaps for udvikling af bedre teknologier og processer, der også tager højde for diversitet, etik og troværdighed. Danmark skal indtage en førerposition på dette område og skal uddanne en arbejdsstyrke, der kan løse disse udfordringer og samtidig være i besiddelse af en høj teknisk kunnen.

Ud over de allerede nævnte synergier med temaområderne Kunstig intelligens, Data management og Cybersikkerhed skal temaet Diversitet, etik og datasikkerhed adresseres i de øvrige vertikale temaer, hvor der også er en synergieffekt. Eksempelvis indgår overvejelser ift. diversitet, etik og datasikkerhed allerede i udviklingen af teknologier til Human Computer Interaction (HCI) og underdisciplinen Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Relaterede projekter

Bridge project

REWORK – The Future of Hybrid Work

Hjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

Read More »
Bridge project

Verified Voting Protocols and Blockchains

Der er konstant interesse for internetafstemning fra valgkommissioner rundt om i verden. Det er dog ikke let at opbygge et internetafstemningssystem: Designet af nye kryptografiske protokoller er udsat for fejl, og offentlighedens tillid til det valgte organ er let truet. Dette projekt har til formål at forbedre sikkerheden og kvaliteten af ​​internetafstemningssystemet og påvirke reguleringen af ​​minimumskvalitetskrav til blockchains.

Read More »

Workstreamleder

IT University of Copenhagen
Computer Science Department

E: carsten@itu.dk
T: +45 72 18 52 82

Tilknyttede forskere

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Mads Nielsen

Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Louise Barkhuus

Associate Professor

University of Copenhagen
Department of Computer Science