Diversitet, etik og databeskyttelse

Den øgede digitalisering af samfundet skaber en lang række udfordringer ift. diversitet og databeskyttelse, som kræver særlig opmærksomhed, hvis vi skal udnytte de samfundsmæssige fordele ved digitalisering og minimere de negative konsekvenser. Det er derfor yderst vigtigt, at både forskere og erhvervslivets aktører sikrer, at den fortsatte udbredelse af digitale teknologier sker ansvarligt.

Formål og synergier

Partnerne i DIREC ønsker at sikre større diversitet blandt forskningsgrupper ved at udvikle redskaber, der skal give både nuværende og fremtidige dataloger færdigheder i etisk og moralsk stillingtagen. Dette skal gøre dem i stand til at argumentere for og stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, de tager, når de udvikler nye teknologier eller anvender eksisterende løsninger i nye sammenhænge.

Det skal opnås ved:

At øge den teoretiske, empiriske og teknologiske viden inden for diversitet og etik i IT – med særligt fokus på aktuelle problemstillinger ift. køn, privatliv, sikkerhed og kunstig intelligens.

At udvikle effektive metoder til at opdage mulige kønsrelaterede og etiske faldgruber samt udarbejde roadmaps for udvikling af bedre teknologier og processer, der også tager højde for diversitet, etik og troværdighed. Danmark skal indtage en førerposition på dette område og skal uddanne en arbejdsstyrke, der kan løse disse udfordringer og samtidig være i besiddelse af en høj teknisk kunnen.

Ud over de allerede nævnte synergier med temaområderne Kunstig intelligens, Data management og Cybersikkerhed skal temaet Diversitet, etik og datasikkerhed adresseres i de øvrige vertikale temaer, hvor der også er en synergieffekt. Eksempelvis indgår overvejelser ift. diversitet, etik og datasikkerhed allerede i udviklingen af teknologier til Human Computer Interaction (HCI) og underdisciplinen Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Workstream Manager

Carsten Schürmann
Professor

IT University of Copenhagen
Computer Science Department
Rued Langgaardsvej 7
2300 Copenhagen S

E: carsten@itu.dk

T: +45 72 18 52 82

WS10

Tilknyttede nøgleforskere:

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Mads Nielsen

Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Louise Barkhuus

Associate Professor

University of Copenhagen
Department of Computer Science