Digitale tech startups

Fremtiden er digital, og et centralt mål for Danmark er at sikre, at nogle af den næste generation af digitale tech-startups bliver skabt i Danmark.

I DIREC ønsker vi især at være med til at skabe nye digitale startups i Danmark baseret på forskning, der vil give den enkelte startup en unik konkurrencefordel.

Hvad vil vi gerne opnå?

1) Uddanne 100+ digitale forskere i at starte en virksomhed

Hvordan starter man en virksomhed baseret på state-of-the-art forskning? Hvordan kan man gå fra at være forsker til at være iværksætter? Hvilke særlige udfordringer står deep tech spin-out startups over for?

I DIREC ønsker vi at uddanne og klæde digitale forskere på til at skabe startup-virksomheder baseret på deres forskning. Vi arrangerer kurser og indsamler best-practice for at nå målet.

 

2) Skab 5+ startups baseret på DIREC-projekter

Det kan være svært at styre, hvornår en forskningsidé er klar til at blive transformeret til en startup, men vi vil gerne give de forskere, der arbejder i DIREC, den bedst mulige støtte og muligheder for at skabe startups baseret på deres forskning.

3) Støtte fællesskabet omkring digitale tech startups

I DIREC ønsker vi at støtte fællesskabet omkring digitale teknologistartups ved at tilbyde mødesteder for kommende iværksættere. Et eksempel er konferencen Digital Tech Summit, der inviterer iværksættere fra alle danske universiteter til at deltage og dele deres erfaringer.

Udvalgte events

WS13

Digital Tech Summit 2022

25 -26 October 2022
Digital Tech Summit is part conference, part exhibition and part networking event with a broad range of keynote-speakers, sessions, debates and events.

Læs mere
Entrepreneurship

Digital Tech Summit 2021

30. November – 1. december 2021
Digital Tech Summit bliver Nordens største udstillingsvindue for digitale teknologier, forskningsmiljøer, virksomheder og startups.

Læs mere

Workstream manager

Mark Bernhard Riis

Head of Innovation

Technical University of Denmark
Department of Applied Mathematics and Computer Science
E: mberi@dtu.dk
T: +45 61 39 63 54​

Tilknyttede personer

Aalborg University
Department of Computer Science

Anders Pall Skött

Head of Business and Innovation

University of Copenhagen
Department of Computer Science

Kasper Hallenborg

Head of Department

University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

Peter Ibsen

Senior Business Unit Manager

IT-Universitetet i København
Open Entrepreneurship

Søren Poulsen

Special Consultant

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Helle Zinner Henriksen

Institutleder, Professor MSO

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Martin Møller

Chief Scientific Officer

Alexandra Instituttet