Søg
Close this search box.

Digitale tech startups

Fremtiden er digital, og et centralt mål for Danmark er at sikre, at nogle af den næste generation af digitale tech-startups bliver skabt i Danmark.

I DIREC ønsker vi især at være med til at skabe nye digitale startups i Danmark baseret på forskning, der vil give den enkelte startup en unik konkurrencefordel.

Hvad vil vi gerne opnå?

1) Uddanne 100+ digitale forskere i at starte en virksomhed

Hvordan starter man en virksomhed baseret på state-of-the-art forskning? Hvordan kan man gå fra at være forsker til at være iværksætter? Hvilke særlige udfordringer står deep tech spin-out startups over for? I DIREC ønsker vi at uddanne og klæde digitale forskere på til at skabe startup-virksomheder baseret på deres forskning. Vi arrangerer kurser og indsamler best-practice for at nå målet.

2) Skabe 5+ startups baseret på DIREC projekter

Det kan være svært at styre, hvornår en forskningsidé er klar til at blive transformeret til en startup, men vi vil gerne give de forskere, der arbejder i DIREC, den bedst mulige støtte og muligheder for at skabe startups baseret på deres forskning.

3) Styrke fællesskabet omkring digitale tech-startups

I DIREC ønsker vi at støtte fællesskabet omkring digitale teknologistartups ved at tilbyde mødesteder for kommende iværksættere. Et eksempel er konferencen Digital Tech Summit, der inviterer iværksættere fra alle danske universiteter til at deltage og dele deres erfaringer.

Arrangementer

Digital Tech Summit 2023 – AI Transforming Business

8. – 9. november 2023
Digital Tech Summit – AI Transforming Business er Nordens største deep tech konference og messe og det årlige mødested for forskere fra landets universiteter og deres partnere fra dansk erhvervsliv.

Digital Tech Summit 2022

25 -26 October 2022
Digital Tech Summit is part conference, part exhibition and part networking event with a broad range of keynote-speakers, sessions, debates and events.

Digital Tech Summit 2021

30. November – 1. december 2021
Digital Tech Summit bliver Nordens største udstillingsvindue for digitale teknologier, forskningsmiljøer, virksomheder og startups.

Nyheder

Summer school on industrial software engineering

Software Engineering er en kernedisciplin i forhold til at udvikle og vedligeholde teknologier og infrastrukturer, der hjælper vores samfund med at håndtere klimaændringer. Software Engineering og kvaliteten af udviklingsprocesserne sikrer, at sundheds-, identitets- og betalingsinfrastrukturer fungerer korrekt, understøtter driften af vindmølleparker og hjælper med at indlejre kunstig intelligens og maskinlæring på en gennemsigtig og ansvarlig måde i administrative procedurer.

Software og dens konstruktion tages dog ofte for givet. For at imødekomme dette vil projektet arrangere en sommerskole om software engineering for at fremme avanceret viden om software engineering blandt de studerende på de danske datalogi- og softwareingeniøruddannelser. For at sætte studerende i stand til at overføre viden til anvendelse vil undervisningsaktiviteterne omfatte et industrielt spor med en iværksætteritankegang. Dette vil bygge videre på ”Race to the moon”-konceptet udviklet i Danfoss og også brugt til iværksætteraktiviteter på SDU med stor succes.

Projektets mål er at udvikle og arrangere en “DIREC Summer School on Industrial Software Engineering” i 2024 og 2025. Sommerskolen vil dække avancerede emner inden for software engineering med fokus på emner, der er særligt relevante for industriel anvendelse. Sommerskolen vil omfatte et case-spor til støtte for industrielt iværksætteri.

Projektet vil bidrage til:

  • Styrke STEM IT-studerendes softwareingeniørfærdigheder i Danmark
  • Fremme et stærkere softwareingeniørundervisnings- og forskningsfællesskab i Danmark ved at samle interessenter ved et fælles arrangement.
  • Etablere et stærkere bånd mellem akademiske og industrielle interessenter i Danmark inden for softwareengineering ved at medorganisere et industrielt iværksætterspor.
Digital Entrepreneurship Guide​

Projektet skal indsamle state-of-the-art viden og forskningsresultater for at fremme digitalt entreprenørskab generelt og på danske universiteter. Dette vil ske gennem studier og gennemgang af relevant forskningslitteratur.

For at få indsigt i barrierer og muligheder for entreprenørskab for den enkelte forsker, gennemføres en SWOT-analyse, der gennem en workshop afslører oplevelsen heraf blandt videnskabeligt personale på universiteterne i DIREC-regi. Resultatet skal supplere indsigter indsamlet via dokumentstudier og litteraturgennemgange mv. for at pege på muligheder for at styrke entreprenørskab hos den enkelte forsker og på universitetet generelt.

Resultaterne fra projektet formidles gennem et policy paper og en kortfattet, forskningsorienteret Digital Entrepreneurship Guide og gennem oplæg på bl.a. seminarer og konferencer.

Projektet vil bidrage til:

  • Øge omfanget af iværksætteri. Udarbejde en iværksætterguide, der kan understøtte forskernes incitament og muligheder for at få succes som iværksættere på det digitale område.
  • Fordele for forskning. Projektet vil fokusere på, hvordan entreprenørskab kan styrke forskningspraksis.
  • Fordele for universiteter. Skabe input til universiteter med fokus på innovationsindsats og strategier på institutniveau.
  • Øget indsigt i faktorer, der kan hindre eller understøtte digitalt iværksætteri. Det kan omfatte viden om, hvordan incitamenter til forskere kan styrkes, hvordan institutters og universiteters innovationsindsats kan fremme entreprenørskab, betydningen af at undervise forskere i entreprenørskab, og IPs betydning for kommercialiseringen af forskning på det digitale område.

Workstream manager

Mark Bernhard Riis

Head of Innovation

Technical University of Denmark
Department of Applied Mathematics and Computer Science
E: mberi@dtu.dk
T: +45 61 39 63 54​

Tilknyttede personer

Aalborg University
Department of Computer Science

Anders Pall Skött

Head of Business and Innovation

University of Copenhagen
Department of Computer Science

Kasper Hallenborg

Head of Department

University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

Peter Ibsen

Senior Business Unit Manager

IT-Universitetet i København
Open Entrepreneurship

Søren Poulsen

Special Consultant

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Helle Zinner Henriksen

Institutleder, Professor MSO

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Martin Møller

Chief Scientific Officer

Alexandra Instituttet