Innovation og iværksætteri

For at skabe værdi (både erhvervsmæssigt på kort sigt og samfundsmæssigt på længere sigt) og sikre kommercialiseringen af den forskning, der udføres i DIREC, er der etableret en Workstream med fokus på innovation og iværksætteri. WS13 bringer resultaterne fra DIREC-forskningen ud på markedet og støtter opstartsinitiativer. Den knytter de 12 DIREC workstream-temaer sammen til målrettede indsatser, der fremmer innovation og iværksætteri. Denne workstream er  tværgående og skal både understøtte de centrale tematiske workstreams og de workstreams, der omhandler uddannelse og kapacitetsopbygning.

Formål og synergier

Formålet er at:

  1. Opbygge kommercialiseringskapacitet blandt aktørerne i DIREC – både forskere, PhD-studerende og kandidatstuderende – baseret på de forsknings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter, der er igangsat i DIREC. Det kan bl.a. være Explore-projekter og Bridge-projekter med f.eks. netværksmøder for iværksættere, erhvervskurser, eksperimentelle prototyper i labs osv.
  2. Hjælpe mindst 25 opstartsvirksomheder i gang i DIRECs første fem år og åbne universiteterne for samarbejde med erfarne eksterne iværksættere om etablering og skalering af opstartsvirksomheder.
  3. Skabe øget synlighed og opmærksomhed gennem aktiviteterne i DIREC, f.eks. i form af konferencer inden for innovation og iværksætteri.

Workstream Manager

Mark Bernhard Riis
Head of Innovation

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science
Richard Petersens Plads, Bygn. 324
2800 Kgs. Lyngby

E: mberi@dtu.dk

T: +45 61 39 63 54

Tilknyttede personer:

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Anders Pall Skött

Teamleder, Erhverv og Innovation

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Søren Elmer Kristensen

Afdelingsleder, TEK Innovation

Syddansk Universitet
Det Tekniske Fakultet

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

Peter Ibsen

Senior Business Unit Manager

IT-Universitetet i København
Open Entrepreneurship

Søren Poulsen

Special Consultant

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Helle Zinner Henriksen

Institutleder, Professor MSO

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Martin Møller

Chief Scientific Officer

Alexandra Instituttet