Innovation og iværksætteri

For at skabe værdi både erhvervsmæssigt på kort sigt og samfundsmæssigt på længere sigt og sikre kommercialiseringen af den forskning i digitale teknologier, der udføres i DIREC, er der etableret et område, der fokuserer på innovation og iværksætteri.
Her er formålet at opbygge kommercialiseringskapacitet blandt aktørerne i DIREC – både forskere, ph.d.-studerende og kandidatstuderende – baseret på de aktiviteter, der er igangsat i centeret. Det betyder bl.a., at vi støtter opstartsinitiativer og skaber øget synlighed og opmærksomhed på iværksætteri og innovation gennem forskellige aktiviteter, f.eks. kurser i entreprenørskab og konferencen Digital Tech Summit.

Iværksætter projekter og events

Entrepreneurship

Digital Tech Summit 2022

25 -26 October 2022
Digital Tech Summit is part conference, part exhibition and part networking event with a broad range of keynote-speakers, sessions, debates and events.

Læs mere »
Entrepreneurship

Digital Tech Summit 2021

30. November – 1. december 2021
Digital Tech Summit bliver Nordens største udstillingsvindue for digitale teknologier, forskningsmiljøer, virksomheder og startups.

Læs mere »
Workstream Manager

Mark Bernhard Riis
Head of Innovation

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Matematik og Computer Science Richard Petersens Plads, Bygn. 324 2800 Kgs. Lyngby E: mberi@dtu.dk T: +45 61 39 63 54

Tilknyttede personer:

Aalborg Universitet Institut for Datalogi

Anders Pall Skött

Teamleder, Erhverv og Innovation

Københavns Universitet Datalogisk Institut

Søren Elmer Kristensen

Afdelingsleder, TEK Innovation

Syddansk Universitet Det Tekniske Fakultet
Danmarks Tekniske Universitet Institut for Matematik og Computer Science

Peter Ibsen

Senior Business Unit Manager

IT-Universitetet i København Open Entrepreneurship

Søren Poulsen

Special Consultant

Aarhus Universitet Institut for Datalogi

Helle Zinner Henriksen

Institutleder, Professor MSO

Copenhagen Business School Institut for Digitalisering

Martin Møller

Chief Scientific Officer

Alexandra Instituttet