Søg
Close this search box.

Forskningspartnere

DIREC er et unikt samarbejde mellem otte danske universiteter: Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet.

Københavns Universitet

Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) er Danmarks første datalogiske institut etableret af Peter Naur i 1970. Siden da har vores forskere og kandidater dannet grundlag for samfundets accelererende teknologiske transformation, og vores forskningsmiljø og -resultater har gjort os til et af Europas førende og mest attraktive datalogiske institutter.

Vi forsker inden for alle tre hjørner af datalogien; algoritmer, mennesker og data, og vores forskning løser problemer inden for alle tænkelige områder af vores samfund, hvor data spiller en rolle. Vi foretrækker at samarbejde på tværs af discipliner og grænser, og vi indgår i tværfaglige partnerskaber med andre forskningsmiljøer, virksomheder og offentlige institutioner. 

Syddansk Universitet

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er et internationalt anerkendt forskningsinstitut, der har fastholdt sin ledende position inden for robotteknologi i mere end to årtier. Instituttet var blandt de første, der startede robotforskning i Danmark og har skabt grobunden for en robotklynge i Syddanmark, der omfatter mere end 130 robotteknologiske virksomheder, herunder Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR).

Medarbejderne på Institut for Matematik og Datalogi er højt specialiserede inden for hver deres felt. Vores forskere skaber blandt andet ny viden om algoritmer, diskret gitterfeltteori, optimering, analyse, numerisk analyse, dataanalyse, statistik og meget mere, og vi samarbejder med andre faggrupper på SDU og med forskere i hele verden om både grundforskning og anvendt forskning

Aalborg Universitet

Institut for Datalogis forskere er førende på en lang række områder og indgår i en bred vifte af nationale og internationale projekter, der ofte resulterer i banebrydende teknologier til anvendelse kommercielt eller samfundsmæssigt. Vi udfører forskning i verdensklasse inden for områder lige fra computere og programmering til software og computersystemer. Instituttet består af tre forskningsgrupper, der alle leverer fremragende bidrag til deres forskningsfelt.

Instituttet tilbyder en bred vifte af uddannelser inden for datalogi på både bachelor- og kandidatniveau samt fortsat faglig udvikling. Forskningstilgangen omfatter det formelt logiske, det eksperimentelt konstruktive og det empirisk beskrivende.

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København blev grundlagt i 1999, og er Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse. Vi leverer state-of-the-art undervisning og forskning inden for datalogi, forretnings-it og digitalt design. Universitetet arbejder tæt sammen med erhvervslivet, den offentlige sektor og internationale forskere og er kendetegnet ved en stærk iværksætterånd blandt studerende såvel som forskere.

Institut for Datalogi er et center for forskning og uddannelse på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Instituttets forskere arbejder indenfor lang række fagområder, fra algoritmik, procesalgebra, formelle forretningsprocesmodeller, til nogle mere anvendelsesorienterede områder som f.eks. robotsoftware, optimering af containerhåndtering, udvikling af softwareprocesser og implementering af programmeringssprog.

Aarhus Universitet

Institut for Datalogi udfører forskning, uddannelse og innovation af højeste internationale kaliber. Gennem forskningsbaseret uddannelse uddanner og vejleder vores højtkvalificerede og anerkendte medarbejdere vores ekstremt efterspurgte bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende til at være førende inden for den kommende generation. Datalogi er vigtig for udviklingen af alle samfundssektorer.

Brugen af it er en nøglefaktor for at øge produktiviteten i Danmark, og vigtigheden afspejles i, at vores dimittender kommer ind på et ellers udfordret arbejdsmarked uden arbejdsløshed for dem. Afdelingen vil fortsætte og forbedre vores nuværende arbejde for at blive anerkendt som en af Europas førende instituttet inden for datalogi.

Copenhagen Business School

CBS er Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitution inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i bred forstand. Universitetet fokuserer på at skabe erhvervsrelevante uddannelser og efteruddannelsesprogrammer til især den private men også den offentlige sektor.

Institut for Digitalisering (DIGI) er en af de største af sin slags i Europa. Vores ambitioner er lige store inden for vores forskning og vores uddannelser. Instituttets forskning fokuserer på forskningsområder der er aktuelle, populære, tværfaglige og dynamiske. I øjeblikket fokuserer DIGI på IT Challenges in Mergers and Acquisitions, Internet of Things, Cashless Society, Big Social Data Analysis, Cloud Business, Sharing Economy, Blockchain Technology, and Sports Digitalization.

DTU

DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse.

DTU Compute er Danmarks største miljø for matematik og computer science. Vi favner både den dybe teori og de praktiske anvendelser. Det sætter os i stand til at føre nye ideer videre til innovative produkter til glæde for erhvervslivet og offentlige institutioner. Vi tager problemer og udfordringer fra andre fagområder og løfter dem ind i en virtuel verden, hvor vi kan lave modeller, beregninger og simuleringer. Resultaterne af dette arbejde kan vi føre tilbage til den virkelige verden og dermed løse en lang række problemer.

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. 
Vi dyrker den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt.

Institut for Mennesker og Teknologi er orienteret mod at udvikle bæredygtige løsninger, benytte eksperimenterende tilgange og understøtte menneskers aktive engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder.

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet blev dannet i 1999 af virksomhedsledere, forskere og offentlige myndigheder, der ønskede at skabe vækst i danske virksomheder gennem samarbejde mellem it-forskere og erhvervslivet. Vi er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond og arbejder på normale markedsvilkår. Som samfundsnyttig virksomhed investerer vi vores indtjening i ny forskning, der skaber spændende danske arbejdspladser, bæredygtige og fremtidssikre digitale løsninger og løser samfundsmæssige udfordringer. Som GTS-institut med fokus på it har vi forpligtet os til at basere vores arbejde på den nyeste it-forskning og udbrede teknologisk viden i Danmark.

Vi har hjulpet mere end 1.000 offentlige og private virksomheder med avancerede, effektive, sikre og innovative it-løsninger, der er med til at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Danmark. Vores specialister bruger halvdelen af deres tid på R&D-aktiviteter. Det er din garanti for, at vi har den nødvendige forskningsfaglige dybde, som kræves for at rådgive om og udvikle fremtidssikre, digitale teknologier og services.