Forskning

Forskningen i DIREC finder sted i projekter på tværs af ni workstreams med fokus på forskning og tre workstreams med fokus på uddannelse og iværksætteri.

DIREC har fokus på synergien mellem de ni forsknings-workstreams, og hvert projekt dækker mindst to workstreams..

Innovation og uddannelse

Det er et centralt mål for DIREC at bidrage til at omsætte den nyeste forskning til nyskabelser i samfundet. DIREC har oprettet en workstream, der specifikt understøtter iværksætteri, mens innovation understøttes gennem tværgående Bridge-projekter mellem forskere, offentlige organisationer og erhvervslivet. For at fremme kapacitetsopbygning bidrager DIREC gennem to specifikke workstreams til at styrke uddannelserne inden for computer science.