Kunstig intelligens – maskinlæring, computer vision, natural language processing

Kunstig intelligens er en af de teknologier, der anses for at få størst indvirkning på samfundet i de kommende år, og teknologien har potentiale for at øge Danmarks BNP med 1,6% årligt. Danmark har som et af de mest digitaliserede lande i verden registreret store mængder offentlige og private data, og hver dag genereres nye data.

Formål og synergier

Målene med denne workstream er:

At højne den teoretiske viden og løfte kompetencerne inden for kunstig intelligens og demonstrere teknologiens anvendelse i praksis i samarbejde med startups, virksomheder og offentlige institutioner. En række demonstrationsprojekter skal vise potentialet og effekterne.

Der er klare synergier med de øvrige temaområder, da det er blevet muligt at anvende maskinlæring, hvor man før traf regelbaserede beslutninger. Maskinlæring bruges i stigende grad til at analysere store datasæt, herunder billed- og tekstdata. Der er ligeledes synergi med bl.a. Effektive algoritmer og datastrukturer ift. udvikling af nye effektive maskinlæringsalgoritmer.

Maskinlæring og kunstig intelligens bruges også inden for brugergrænseflader og informationsvisualisering samt inden for cyber-fysiske, autonome og IoT-baserede systemer. Kunstig intelligens bruges desuden i stigende grad inden for verifikation og cybersikkerhed, ligesom der er øget fokus på at verificere robustheden i dybe neurale netværk.

Workstream Manager

Mads Nielsen
Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut
Universitetsparken 1
2100 København Ø

E: madsn@di.ku.dk
T: +45 24 60 05 99

WS2

Tilknyttede nøgleforskere:

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Roskilde University
Department of People and Technology