Søg
Close this search box.

Digitalisering og den grønne omstilling 

Digitalisering kan sætte skub i den grønne omstilling. AI og algoritmer kan hjælpe med at beregne, hvordan vi bedst kan opvarme vores hjem, producere effektivt, transportere med mindst muligt energiforbrug og udnytte IT-infrastrukturen optimalt.

I DIREC opbygger vi aktivt en vidensbase omkring, hvordan digital teknologi kan hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer. Vi har igangsat en række projekter inden for digitalisering og den grønne omstilling. Projekterne skal være med til at udvikle den bagvedliggende teknologi, der kan bidrage til den grønne omstilling og give os ny viden om de muligheder, der åbner sig baseret på ny avanceret digital teknologi.

Hvordan kan digitale teknologier bidrage?

Verden har brug for en grøn omstilling, hvor vi skal gå fra udledning af 51 milliarder ton kuldioxid til nul eller måske endda til en negativ udledning på verdensplan. En sådan omstilling kræver en total tilpasning af vores samfund, og i den forbindelse kan og skal digitale løsninger spille en væsentlig rolle. Forskellige rapporter anslår, at digitale løsninger kan bidrage til mindst 15 % reduktion af CO2-udledningen.

Udforsk rapporterne og vores projekter herunder.

I denne rapport fra The Royal Society har en ekspertgruppe undersøgt potentialet i at bruge digital teknologi til at reducere emissioner. Rapporten konkluderer, at næsten en tredjedel af de reduktioner på 50 % af CO2-emissionerne, som Storbritannien skal foretage inden 2030, kan opnås gennem eksisterende digital teknologi.

Her er en linksamling af eksempler på, hvordan digitalisering kan bidrage til at reducere CO2-udledning, energiforbrug og hjælpe med klimatilpasning.

Datafundamentet for den grønne omstilling

For at drive den grønne omstilling er der behov for data, der kan sikre, at de beslutninger, vi træffer, får en positiv effekt på klimaet. Det kan for eksempel være at udvikle digitale tvillinger af byer, vindmølleparker, fabrikker, elnet eller bygninger, hvor man kan simulere forskellige tiltag og investere, hvor gevinsten er størst. Satellitdata og automatisk indsamlede sensordata kan give et datagrundlag, der kan modvirke grønvask og vise fremgang i forhold til mål. En digital database vil også kunne guide private forbrugere til de mest bæredygtige løsninger.

Udforsk DIREC-projekter inden for dette emne.

Multimodal Data Processing of Earth Observation Data

Baseret på observationer af jorden opbygger og vedligeholder en række danske offentlige organisationer vigtige datagrundlag, der bruges til beslutningstagning, fx til at eksekvere miljølovgivning eller træffe planlægningsbeslutninger i både private og offentlige organisationer i Danmark. Dette projekt har til formål at understøtte den digitale acceleration af den grønne omstilling ved at styrke datagrundlaget for miljødata. 

Mobility Analytics using Sparse Mobility Data and Open Spatial Data

Mængden af mobilitetsrelateret data er steget massivt, hvilket muliggør en stadig bredere vifte af analyser. Når de kombineres med digitale repræsentationer af vejnet og bygningsinteriør, rummer disse data potentialet for at muliggøre en mere finkornet forståelse af mobilitet og for at muliggøre mere effektiv, forudsigelig og miljøvenlig mobilitet.

Mindre energiforbrug og CO2-udledning

Med digitalisering kan vi bygge intelligens ind i vores produkter og bruge mindre energi og udlede mindre CO2. Der er mange fordele ved intelligent software: Fx kan det sikre, at vores it-systemer bruger mindre energi. Det kan administrere vores datacentre mest effektivt og hjælpe os med at vælge den mest bæredygtige godstransport. Det kan understøtte præcisionslandbrug og eliminere behovet for fysiske møder ved at tilbyde effektive virtuelle alternativer. Udforsk DIREC-projekter inden for dette emne.  

Hardware/software Trade-off for the Reduction of Energy Consumption

Computerenheder bruger en betydelig mængde energi. Implementering af algoritmer i hardware ved hjælp af feltprogrammerbare gate-arrays (FPGA’er) kan være mere energieffektive end at udføre dem i software i en processor. Dette projekt udforsker klassiske sorterings- og stifindende algoritmer og sammenligner deres energieffektivitet og ydeevne, når de implementeres i hardware.

HERD: Human-AI Collaboration: Engaging and Controlling Swarms of Robots and Drones

Hvordan kan vi udnytte de potentielle fordele ved at have flere robotter, der arbejder parallelt for at reducere tiden til færdiggørelse? Dette projekt har til formål at adressere samarbejde med flere robotter og designe og evaluere teknologiske løsninger, der gør det muligt for brugere at engagere og kontrollere autonome multirobotsystemer.

Klimatilpasning

Endelig kan digitale løsninger hjælpe med at afbøde konsekvenserne af klimaændringer ved at simulere vandstrømmene og undersøge forskellige tiltag til at forhindre oversvømmelser.

Udforsk projektet, der adresserer dette.

Verifiable and Safe AI for Autonomous Systems

Den hastigt voksende anvendelse af maskinlæringsteknikker i cyberfysiske systemer fører til bedre løsninger og produkter med hensyn til tilpasningsevne, ydeevne, effektivitet, funktionalitet og brugervenlighed. Cyberfysiske systemer er dog ofte sikkerhedskritiske, fx selvkørende biler eller medicinsk udstyr, og behovet for verifikation mod potentielt dødsulykker er af afgørende betydning.

Nyheder