Søg
Close this search box.

Projekter

Projekter er omdrejningspunktet i mange af initiativerne i DIREC. I alt har vi startet mere end 40 projekter. Alle projekter er samarbejdsprojekter mellem flere partnere.

Bridge-projekter

Bridge-projekter er tværfaglige forsknings- og innovationsprojekter ledet af DIREC-forskere i samarbejde med virksomheder, den offentlige sektor og GTS-institutter med det formål at øge virksomhedernes digitalisering og innovationskapacitet.

Bridge project

Automatic Tuning of Spin-qubit Arrays

IoT-enheder smelter sammen med både samfundets infrastruktur og vores personlige liv. Dog kører mange af disse enheder i ukontrollerede, potentielt fjendtlige miljøer, hvilket gør dem sårbare over for sikkerhedsangreb. Desuden, med det stigende antal af sikkerhedskritiske IoT-enheder, såsom medicinske og industrielle IoT-enheder, er IoT-sikkerhed et spørgsmål om offentlig sikkerhed. I samarbejde med industripartnere sigter projektet mod at udvikle en modelleringsmetode til systematisk at beskrive relevante aspekter af IoT-systemer/-tjenester med fokus på sikkerhed, interaktion, ydeevne og omkostninger.

Read More »
Bridge project

Verified Voting Protocols and Blockchains

Der er konstant interesse for internetafstemning fra valgkommissioner rundt om i verden. Det er dog ikke let at opbygge et internetafstemningssystem: Designet af nye kryptografiske protokoller er udsat for fejl, og offentlighedens tillid til det valgte organ er let truet. Dette projekt har til formål at forbedre sikkerheden og kvaliteten af ​​internetafstemningssystemet og påvirke reguleringen af ​​minimumskvalitetskrav til blockchains.

Read More »
Bridge project

Trust through Software Independence and Program Verification

Grønlands valglov blev ændret i 2020 og tillader nu brugen af internetafstemning. Dette projekt vil sammen med myndighederne i Grønland undersøge, hvilken effekt programverifikation har på offentlighedens tillid til valgteknologier. Projektet har til formål at bidrage til at gøre internetvalg mere troværdige, hvilket kan styrke udviklings- og post-konfliktdemokratier rundt om i verden.

Read More »
Bridge project

Multimodal Data Processing of Earth Observation Data

Baseret på observationer af jorden opbygger og vedligeholder en række danske offentlige organisationer vigtige datagrundlag, der bruges til beslutningstagning, fx til at eksekvere miljølovgivning eller træffe planlægningsbeslutninger i både private og offentlige organisationer i Danmark. Dette projekt har til formål at understøtte den digitale acceleration af den grønne omstilling ved at styrke datagrundlaget for miljødata. 

Read More »
Bridge project

REWORK – The Future of Hybrid Work

Hjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

Read More »
Bridge project

Secure Internet of Things – Risk Analysis in Design and Operation (SIoT)

Dette projekt har til formål at identificere sikkerheds- og sikkerhedskrav til IoT-systemer og udvikle algoritmer til kvantitativ risikovurdering og beslutningstagning, samt skabe værktøjer til at designe og certificere IoT-sikkerhedstræningsprogram, der vil sætte danske virksomheder i stand til at opnå sikkerhedcertificering af deres IoT-enheder, hvilket kan give dem et forspring på et marked, der sandsynligvis vil kræve en sådan certificering i den nærmeste fremtid.

Read More »
Bridge project

Embedded AI

Embedded AI will revert the current AI processing flow from collecting data at the edge and processing it at the cloud, to a flow where AI algorithms are migrated from the cloud to a distributed network of AI enabled edge-devices, which will increase responsiveness and functionality, reduced data transfer, and increased resilience, security, and privacy.

Read More »
Bridge project

EXPLAIN-ME: Learning to Collaborate via Explainable AI in Medical Education

Sammen med klinikere har dette projekt til formål at udvikle forklarende AI, der kan hjælpe medicinsk personale med at træffe kvalificerede beslutninger ved at agere som en mentor, der giver feedback og råd, når personalet træner. Det er vigtigt, at den forklarlige AI giver gode forklaringer, som er lette at forstå og bruge under det medicinske personales arbejdsgang.

Read More »
Bridge project

AI and Blockchains for Complex Business Processes

Projektet har sammen med industrielle partnere til formål at udvikle metoder og værktøjer, der sætter industrien i stand til at udvikle nye effektive løsninger til at udnytte den enorme mængde forretningsdata, der genereres af disse systemer. 

Read More »
Bridge project

Mobility Analytics using Sparse Mobility Data and Open Spatial Data

Mængden af mobilitetsrelateret data er steget massivt, hvilket muliggør en stadig bredere vifte af analyser. Når de kombineres med digitale repræsentationer af vejnet og bygningsinteriør, rummer disse data potentialet for at muliggøre en mere finkornet forståelse af mobilitet og for at muliggøre mere effektiv, forudsigelig og miljøvenlig mobilitet.

Read More »
Bridge project

Deep Learning and Automation of Image-Based Quality of Seeds and Grains

I dag er manuel visuel inspektion af korn stadig en af de vigtigste kvalitetssikringsprocedurer i værdikæden for at bringe korn fra marken til bordet.

Sammen med virksomhedspartnere har dette projekt til formål at udvikle og validere en metode til automatiserede billedbaserede løsninger, der kan erstatte subjektiv manuel inspektion og forbedre ydeevne, robusthed og konsistens af inspektionen.

Read More »
Bridge project

Edge-based AI Systems for Predictive Maintenance

Nedetid på udstyr er dyrt og en kilde til sikkerhedsmæssige og juridiske udfordringer. I dag anvender organisationer en konservativ plan for forebyggende vedligehold, som er uafhængig af udstyrets tilstand. Dette resulterer i unødvendige omkostninger til service og lejlighedsvise afbrydelser af produktionen på grund af uventede fejl.

Read More »
Bridge project

Verifiable and Safe AI for Autonomous Systems

Den hastigt voksende anvendelse af maskinlæringsteknikker i cyberfysiske systemer fører til bedre løsninger og produkter med hensyn til tilpasningsevne, ydeevne, effektivitet, funktionalitet og brugervenlighed. Cyberfysiske systemer er dog ofte sikkerhedskritiske, fx selvkørende biler eller medicinsk udstyr, og behovet for verifikation mod potentielt dødsulykker er af afgørende betydning.

Read More »

SciTech-projekter

Strategiske, tværfaglige forskningsprojekter ledet af DIREC-forskere – ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – har til formål at skabe værdi både for den videnskabelige verden og samfundet. Formålet med SciTech-projekterne er at udvide forsknings- og uddannelseskapaciteten på universiteterne.

SciTech project

Online Algorithms with Predictions

Our focus is on improving optimization algorithms in online decision-making. Using techniques from online algorithms for solving optimization problems, we can provide worst-case guarantees, but normal (averagecase) behavior may not be satisfactory. Using techniques from machine learning, we can often provide good behavior in practice, but guarantees are lacking, and in particular missing for situations not captured by the training data. We aim at combining the best features from these two areas.

Read More »
SciTech project

Benefit and Bias of Approximate Nearest Neighbor Search for Machine Learning and Data Mining

The search for nearest neighbors is an emerging and increasingly vital component in data analysis tasks, for example using vector embedding databases. Typically, the search is the bottleneck in terms of efficiency. Approximate nearest neighbor (ANN) search methods are often employed to speed up the application. However, different methods for ANN search come with different biases that can be positive or negative for the downstream application. In this project, the bias of different ANN methods and its impact on different applications will be studied.

Read More »
SciTech project

Privacy and Machine Learning

Der er et behov for decentraliseret privatlivsbevarende maskinlæring. Cloud computing har et stort potentiale, dog er der mangel på tillid til tjenesteudbyderne, og der er risiko for databrud. Dette projekt har til formål at udvikle AI-metoder og værktøjer, der muliggør sikker og privatlivsbevarende brug af følsomme data til maskinlæring. Målet er at adressere manglen på tillid til cloud-tjenesteudbydere og risikoen for databrud, samtidig med at det bliver muligt at bruge analytiske værktøjer.

Read More »
SciTech project

Machine Learning Algorithms Generalisation

AI is radically changing society and the main driver behind new AI methods and systems is machine learning. Machine learning focuses on finding solutions for, or patterns in, new data by learning from relevant existing data. Thus, machine learning algorithms are often applied to large datasets and then they more or less autonomously find good solutions by finding relevant information or patterns hidden in the data.

Read More »

Explore-projekter

Strategiske, tværfaglige forskningsprojekter ledet af DIREC-forskere – ofte i samarbejde med eksterne partnere – har til formål at skabe værdi både for den videnskabelige verden og samfundet. Explore-projekterne er små, agile forskningsprojekter med det formål at undersøge nye ideer.

Explore project

Cyber-Physical Systems with Humans in the Loop

Constructing cyber-physical systems with humans in the loop is important in many application areas to enable a close co-operation between humans and machines. However, there are also many challenges to overcome when constructing such systems with current software technologies and human-centered design approaches.

Read More »
Explore project

Re-Use of Robotic-data in Production through search, simulation and learning

En robotdatabase med information om tidligere robotløsninger kan spare produktionsvirksomheder for tid og penge og give mindre virksomheder mulighed for også at automatisere deres produktion. Selvom det lyder enkelt, er der flere udfordringer forbundet med at skabe en robotdatabase. Med input fra industri og internationale eksperter har dette afsluttede projekt fået en meget bedre forståelse af udfordringerne. Næste trin er at udvikle software, der giver mulighed for genbrug af robotdata. 

Read More »
Explore project

Accountability Privacy Preserving Computation via Blockchain

Dette projekt har til formål at kombinere sikker multiparty-beregning og blockchain-teknikker for at muliggøre effektiv databehandling, der beskytter privatlivets fred, hvilket muliggør beregning på private data, mens der opretholdes et revisionsspor til tredjepartsverifikation. Projektet kan potentielt hjælpe med at bekæmpe diskrimination samt fange uetisk og bedragerisk adfærd.

Read More »
Explore project

Ergonomic & Practical Effect Systems

Effect systems are currently a hot research subject in type theory. Yet many effect systems, whilst powerful, are very complicated to use, particularly by programmers that are not experts at type theory. Effect systems with inference can provide useful guarantees to programming languages, while being simple enough to be used in practice by everyday programmers.

Read More »
Explore project

Hardware/software Trade-off for the Reduction of Energy Consumption

Computerenheder bruger en betydelig mængde energi. Implementering af algoritmer i hardware ved hjælp af feltprogrammerbare gate-arrays (FPGA’er) kan være mere energieffektive end at udføre dem i software i en processor. Dette projekt udforsker klassiske sorterings- og stifindende algoritmer og sammenligner deres energieffektivitet og ydeevne, når de implementeres i hardware.

Read More »
Explore project

Explainable AI

Artificial Intelligence brings the promise of technological means to solve problems that previously were assumed to require human intelligence, and ultimately provide human-centered solutions that are both more effective and of higher quality in a synergy between the human and the AI system than solutions that are provided by humans or by an AI system alone.

Read More »

Uddannelsesprojekter

Målet er at supplere og skabe synergi med de eksisterende uddannelsesprogrammer på alle universiteter i Danmark, fremme kønsdiversitet og styrke samarbejdet mellem forskere, studerende og erhvervslivet for at sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten.

Educational project

Initiatives to improve recruitment and retention of IT students

Denmark needs more IT specialists. But how do we get more young people to study computer science and become IT specialist? This project, consisting of two subprojects, focuses on initiatives that can improve both recruitment and retention of a larger but also more diverse group of young people e.g., female students and students without prior programming experience.

Read More »

Iværksætterprojekter og -events

Iværksætterprojekter er projekter og begivenheder, der har til formål at styrke videnskabsbaserede digitale startups.

Har du en idé til et projekt?

Vi er aktivt i dialog med alle vores partnere om at skabe nye projekter, der vil opfylde DIRECs mål. Hvis du har en idé til et projekt, så kontakt os for at høre om muligt samarbejde.