Om DIREC

Visionen for DIREC er at skabe et internationalt anerkendt digitalt forskningscenter som kan matche de mest respekterede tilsvarende centre i Europa og USA.

Digital Research Centre Denmark (DIREC) er et dansk forskningscenter, der har til formål at udføre digital forskning i verdensklasse for at sikre, at Danmark er i front i forhold til nye digitale teknologier. Herudover skal DIREC udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor. DIREC skal desuden via samarbejder med virksomheder og den offentlige sektor bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier.

DIREC har et budget på 275 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden har støttet med 100 millioner kroner.

Partnere

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved otte danske universiteter: DTU, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, CBS, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet.
DIREC  har mere end 50 virksomheder og offentlige organisationer, som er del af et eller flere DIREC projekter. En liste over alle virksomheder og offentlige organisationer, der er del af et eller flere DIREC projekter.  

Hovedformål

  1. Løse kapacitetsproblemet inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier på tværs af de danske universiteter
  2. Støtte regeringens vision om at styrke Danmarks position som digitalt foregangsland
  3. Målrette forsknings- og uddannelsesaktiviteter mod samfundsmæssige behov, hvor forskning bliver omsat til værdiskabende løsninger i erhvervslivet og den offentlige sektor
  4. Basere DIREC på nuværende centrale digitale forskningsområder og internationale fyrtårne og at igangsætte nye forskningsområder inden for digitale teknologier
  5. Udvide forsknings- og uddannelseskapaciteten i Danmark ved hjælp af uddannelse og rekruttering af forskere på højeste internationale niveau
  6. Sikre brug af den nyeste forskning i private og offentlige virksomheder.