Søg
Close this search box.

Om DIREC

DIREC – Digital Research Centre Denmark er en uafhængig, non-profit organisation ejet af Danmarks otte universiteter og Alexandra Instituttet.

Centeret har til formål at accelerere digital forskning og innovation i Danmark og imødekomme behovet for digital ekspertise og viden, som kræves af erhvervsliv, organisationer og samfundet.

Et uopfyldt behov

IT-sektoren i Danmark oplever stor vækst, som giver potentiale for at skabe nye virksomheder. Det er afgørende at sikre kvalificerede it-specialister på grund af manglen på både nationalt og globalt niveau. Investering i digital forskning er afgørende for, at Danmark kan føre den igangværende digitale revolution og tiltrække globale it-investeringer. For at opnå dette må universiteterne udvide deres kapacitet og skabe værdi gennem samarbejdsprojekter med erhvervslivet.

Danmark kan kun positionere sig i frontlinjen af den igangværende digitale revolution ved at investere i digital forskning af højeste internationale kaliber. Især er stærke forskningsgrupper afgørende for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter uddannelse på topniveau og for at fremme samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor.

At være på forkant med digital forskning er afgørende for Danmark af flere grunde:

  1. Banebrydende forskere kan tilbyde undervisning i de nyeste digitale teknologier til studerende, som så kan implementere denne viden i danske virksomheder og organisationer.
  2. Adgang til sådanne topforskere i Danmark giver virksomheder og organisationer direkte adgang til unik viden.
  3. Ofte baner forskningsideer vejen for etableringen af nye virksomheder, hvilket giver dem en enestående teknologisk konkurrencefordel.

DIREC årsrapport 2023

Vores mål

Målene for DIREC er at:

  1. løse kapacitetsproblemet inden for forskning og uddannelse i datalogi og digitale teknologier på tværs af de danske universiteter.
  2. understøtte regeringens vision om Danmark som digital frontløber.
  3. målrette forsknings- og uddannelsesaktiviteter mod samfundsmæssige udfordringer og værdiskabelse for både erhvervslivet og det offentlige.
  4. basere DIREC på aktuelle centrale datalogiforskningsområder og internationale styrkepositioner og anspore nye forskningstemaer inden for digitale teknologier.
  5. udbygge forsknings- og uddannelseskapaciteten i Danmark via uddannelse og rekruttering af forskere på højeste internationale niveau.
  6. i samarbejde med virksomheder og den offentlige sektor transformere forskning til digitale løsninger og langsigtet digital transformation.

Tæt kobling af forskning i digital teknologi og samfundsudfordringer

Digitale løsninger er en del af svaret på nogle af tidens mest presserende samfundsudfordringer. DIRECs projekter adresserer fire samfundsområder forbinder den nyeste forskning med ekspertviden.

Fakta

Organisation

DIREC er et unikt samarbejde mellem de otte danske universiteter: DTU, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, CBS, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet. Centeret er støttet af Innovationsfonden.