Om DIREC

Digital Research Centre Denmark (DIREC) er et nyetableret dansk forskningscenter, der har til formål at udføre digital forskning i verdensklasse for at sikre, at Danmark er i front i forhold til nye digitale teknologier.

Herudover skal DIREC udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor.

DIREC skal desuden via samarbejder med virksomheder og den offentlige sektor bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier.

Partnere

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved otte danske universiteter: DTU, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, CBS, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Alexandra Instituttet.

Hovedformål

DIRECs hovedformål er at:

  1. Løse kapacitetsproblemet inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier på tværs af de danske universiteter
  2. Støtte regeringens vision om at styrke Danmarks position som digitalt foregangsland
  3. Målrette forsknings- og uddannelsesaktiviteter mod samfundsmæssige behov, hvor forskning bliver omsat til værdiskabende løsninger i erhvervslivet og den offentlige sektor
  4. Basere DIREC på nuværende centrale digitale forskningsområder og internationale fyrtårne og at igangsætte nye forskningsområder inden for digitale teknologier
  5. Udvide forsknings- og uddannelseskapaciteten i Danmark ved hjælp af uddannelse og rekruttering af forskere på højeste internationale niveau
  6. Sikre brug af den nyeste forskning i private og offentlige virksomheder.