Om DIREC

Danmarks nationale forsknings- og innovationscenter inden for avancerede digitale teknologier er et unikt samarbejde mellem de otte danske universiteter og Alexandra Instituttet støttet af Innovationsfonden.

DIREC stræber efter at sikre, at vores samfund har adgang til højt kvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier, så Danmark fortsat kan være konkurrencedygtig og have reel indflydelse på de teknologier, der påvirker måden, vi lever og arbejder på.

 

Digitale dream teams

Den nyeste viden danner fundamentet for innovative løsninger og nye virksomheder. I Danmark sidder nogle af de dygtigste forskere inden for en række digitale forskningsområder.

DIREC faciliterer matchmaking på tværs, understøtter forsknings- og innovationsprojekter, uddanner Ph.d.’er og PostDocs og får ny viden ud i samfundet gennem samarbejde, uddannelse og formidling.

Ny model for erhvervs- og universitetssamarbejde

DIREC er nyskabende på samarbejdsmodeller mellem universiteter, erhvervsliv og den offentlige sektor med fokus på agilitet og en tilgang til projektledelse, der udnytter de forskellige aktørers styrkepositioner.

Tæt kobling af forskning i digital teknologi og samfundsudfordringer

Digitale løsninger er en del af svaret på nogle af tidens mest presserende samfundsudfordringer. DIREC arbejder missionsorienteret og kobler den nyeste forskning med virksomhedernes ekspertviden.

  • 230+ topforskere er tilknyttet DIREC.
  • 40+ projekter er igangsat.
  • 55+ virksomheder og organisationer er involveret i projekterne.

Forskningspartnere

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved otte danske universiteter: DTU, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, CBS, IT-Universitetet i København, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet.