Søg
Close this search box.

Digital sundhed

Sundhedsvæsenet er presset fra mange sider. Samlet set er den forventede levealder stigende, og nye behandlingsmuligheder introduceres løbende. Alt sammen bidrager til efterspørgslen efter sundhedsydelser. Samtidig er sundhedsvæsenets ressourcer begrænsede. Der er således et stort potentiale for at indføre digitale sundhedsløsninger, der kan understøtte sundhedspersonalet. I DIREC bygger vi aktivt en videnbase omkring, hvordan digital teknologi kan hjælpe sundhedssektoren, og vi har igangsat et projekt inden for digitalisering og sundhedsvæsen.

Hvordan kan digitale teknologier bidrage?

Et eksempel er brugen af ​​kunstig intelligens inden for sundhedsvæsenet. I dag produceres store mængder sundhedsdata både af sundhedsvæsenet, men også af borgerne. At kunne bruge avancerede algoritmer til at analysere og finde mønstre i disse data er et oplagt sted, hvor digital teknologi kan gøre en forskel. Men arbejdsgangene skal være gennemtænkte, og man skal være meget opmærksom på den enkelte borger og patient.

Fokus er ikke på at erstatte sundhedspersonalet med digitale løsninger, men på at give personalet nye værktøjer, der kan reducere de trivielle opgaver og hjælpe dem med at udføre deres arbejde mere effektivt med højere kvalitet.

Brugen af ​​robotter er stadig begrænset inden for sundhedsvæsenet, men på sigt vil der være et stort potentiale i at bruge robotter både til kliniske og logistiske opgaver på hospitaler og som velfærdsteknologiske løsninger.

I forhold til udvikling af nye lægemidler kan digital teknologi være med til at understøtte processerne og AI-algoritmer, kan understøtte arbejdet her. Ligeledes kan en potentiel fremtidig kvantecomputer hjælpe med at simulere komplekse kemiske interaktioner.

Endelig er der et stort potentiale i at udnytte, at mange borgere og patienter begynder at have avancerede smartphones, hvor ordination af en app i nogle tilfælde kan være et alternativ til medicinsk behandling eller indlæggelse.

AI i sundhedsvæsenet

I DIREC arbejder vi på at bruge state-of-the-art digital forskning til gavn for sundhedssektoren. Et område, vi har undersøgt, er, hvordan man udvikler forklarlig AI for klinikere.

EXPLAIN-ME: Learning to Collaborate via Explainable AI in Medical Education

Sammen med klinikere har dette projekt til formål at udvikle forklarende AI, der kan hjælpe medicinsk personale med at træffe kvalificerede beslutninger ved at agere som en mentor, der giver feedback og råd, når personalet træner. Det er vigtigt, at den forklarlige AI giver gode forklaringer, som er lette at forstå og bruge under det medicinske personales arbejdsgang.

News

Nu skal AI være sundhedspersonalets ”lane assist” ved ultralydsscanninger af gravide

23. maj 2024
Efter to års arbejde har et hold af forskere på tværs af de danske universiteter skabt en kunstig intelligens, der kan bedømme kvaliteten af ultralydsscanninger af gravide på baggrund af input fra erfarne læger. Modellen skal agere assistent i sundhedssektoren, så kvaliteten af scanninger kan højnes. Ikke bare i Danmark, men også i udviklingslande.