Verifikation og softwareudvikling

Den øgede digitalisering gør vores samfund sårbart over for fejl og angreb på it-systemer. Det er derfor yderst vigtigt med stærke softwareudviklingsmetoder og effektive verifikationsværktøjer for at imødegå disse trusler.

Formål og synergier

Målene med denne workstream er:

  1. At udvikle stærke matematiske modeller og analyseværktøjer til verifikation af komplekse distribuerede softwaresystemer. Disse redskaber skal sikre, at alle aspekter ift. systemernes funktion, ressourceeffektivitet og sikkerhed afdækkes og analyseres.
  2. At udvikle og implementere understøttende verifikations- og analyseredskaber, der kan tilpasses den øgede kompleksitet i softwaresystemerne samt
  3. At sikre, at disse redskaber overføres til virksomheders udviklingspraksis.

Forskningen inden for verifikation og softwareudvikling supplerer og anvender teknikker fra andre forskningstemaer. Verifikation kan anvendes til at bevise sikkerhedsegenskaberne i Secure Multi-Party Computation og blockchains, jf. temaet Cybersikkerhed og blockchains, som Center for Program Verification allerede har demonstreret. Driftssikkerheden og robustheden i en lang række cyber-fysiske systemer og IoT-baserede systemer kan påvises ved hjælp af verifikations- og softwareudviklingsmetoder.

Kunstig intelligens anvendes i stigende grad til at accelerere og skalere eksisterende verifikationsteknikker. Maskinlæringskomponenter, herunder dybe neurale netværk, udfordrer eksisterende algoritmiske teknikker til verifikation, og der sker i øjeblikket spændene forskning inden for verificerbar og forklarlig kunstig intelligens.

Workstream Manager

Kim Guldstrand Larsen
Professor

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfsvej 300
9220 Aalborg Ø

E: kgl@cs.aau.dk

T: +45 99 40 88 93

WS7

Tilknyttede nøgleforskere:

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Aarhus University
Department of Computer Science