Verifikation og softwareudvikling

Den øgede digitalisering gør vores samfund sårbart over for fejl og angreb på it-systemer. Det er derfor yderst vigtigt med stærke softwareudviklingsmetoder og effektive verifikationsværktøjer for at imødegå disse trusler.

Målene med denne workstream er:

  1. At udvikle stærke matematiske modeller og analyseværktøjer til verifikation af komplekse distribuerede softwaresystemer. Disse redskaber skal sikre, at alle aspekter ift. systemernes funktion, ressourceeffektivitet og sikkerhed afdækkes og analyseres.
  2. At udvikle og implementere understøttende verifikations- og analyseredskaber, der kan tilpasses den øgede kompleksitet i softwaresystemerne samt
  3. At sikre, at disse redskaber overføres til virksomheders udviklingspraksis.

Forskningen inden for verifikation og softwareudvikling supplerer og anvender teknikker fra andre forskningstemaer. Verifikation kan anvendes til at bevise sikkerhedsegenskaberne i Secure Multi-Party Computation og blockchains, jf. temaet Cybersikkerhed og blockchains, som Center for Program Verification allerede har demonstreret. Driftssikkerheden og robustheden i en lang række cyber-fysiske systemer og IoT-baserede systemer kan påvises ved hjælp af verifikations- og softwareudviklingsmetoder.

Kunstig intelligens anvendes i stigende grad til at accelerere og skalere eksisterende verifikationsteknikker. Maskinlæringskomponenter, herunder dybe neurale netværk, udfordrer eksisterende algoritmiske teknikker til verifikation, og der sker i øjeblikket spændene forskning inden for verificerbar og forklarlig kunstig intelligens.

Projekter

Bridge project

Verifiable and Safe AI for Autonomous Systems

The rapidly growing application of machine learning techniques in Cyber-Physical Systems leads to better solutions and products in terms of adaptability, performance, efficiency, functionality and usability. However, Cyber-Physical Systems are often safety critical (e.g., self-driving cars or medical devices), and the resulting need for verification against potentially fatal accidents is self-evident and of key importance.

Læs mere »
Bridge project

Verified Voting Protocols and Blockchains

There is constant interest for Internet Voting by election commissions around the world. At the same time, there is a need for online voting in blockchain governance. However, building an internet voting system is not easy: the design of new cryptographic protocols is error prone and public trust in the elected body easily threatened. Switzerland, which is leading in e-voting, requires very high standards for the protocols and their implementation: it requires cryptographic proofs of security.

Læs mere »
Bridge project

SIOT – Secure Internet of Things – risk analysis in design and operation

When developing novel IoT services or products today, it is essential to consider the potential security implications of the system and to take those into account before deployment. Due to the criticality and widespread deployment of many IoT systems, the need for security in these systems has even been recognised at the government and legislative level, e.g., in the US and the UK, resulting in proposed legislation to enforce at least a minimum of security consideration in deployed IoT products.

Læs mere »

Workstreamleder

Aalborg University
Department of Computer Science

E: kgl@cs.aau.dk
T: +45 99 40 88 93

Tilknyttede personer

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Aarhus University
Department of Computer Science

Hugo Andrés López

Associate Professor

Technical University of Denmark
DTU Compute

Andrey Rivkin

Assistant Professor

Tecnical University of Denmark
DTU Compute