Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan DIREC (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside, modtagelse af vores nyhedsbrev og deltagelse i vores arrangementer.

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamler og bruger vi cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, søgetermer på vores hjemmeside(r) (herefter “Cookiedata”).

Vi bruger cookiedata til statistikbrug, som deles med tredjepart (bl.a. Google Analytics), til at forbedre vores hjemmeside og brugeroplevelsen. Find vores Cookiedeklaration på https://direc.dk.

Brug af cookies til at indsamle oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se.

Typer af personoplysninger som vi behandler

Vi behandler personoplysninger om dig, når det er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte: navn, mailadresse, titel og organisation.

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen, eller ved at vi opdaterer denne politik.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Alt efter omstændighederne behandler vi personoplysningerne til følgende formål:

  • For at kunne tilbyde services, som fx online og fysiske arrangementer.
  • For at kunne udsende nyhedsbreve via mail.
  • For at kunne forbedre vores hjemmeside.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. 
Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

b) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

I forbindelse med afholdelse af arrangementer sammen med en/flere eksterne samarbejdspartnere vil vi videregive almindelige personoplysninger (navn, mailadresse, titel og organisation) om deltagerne til samarbejdspartnerne. Vi orienterer herom ved tilmeldingen.

I forbindelse med optimering af vores website, videregiver vi oplysninger, som det fremgår af vores cookiedeklaration. Se mere under ’Indsamling af oplysninger ved brug af cookies’.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål, som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger i det sidste afsnit af denne Politik.

Rettigheder for registrerede personer

Registrerede personer har en række rettigheder. Hvis man som registrerede person vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os. Rettighederne omfatter følgende:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har I visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (datatilsynet.dk).

Ændring af denne politik

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne politik. Hvis vi ændrer politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på info@direc.dk.

DIREC
Åbogade 34
8200 Aarhus N
CVR nr. 40719342