Netværk for kandidatuddannelser

For at understøtte uddannelsen af flere kandidater i digitale teknologier etableres et undervisningsnetværk for kandidatuddannelser, som skal supplere og skabe synergi med de eksisterende uddannelsesforløb på partneruniversiteterne. Desuden skal netværket fremme kønsdiversitet og styrke samarbejdet mellem forskere, studerende og erhvervsliv, således at kapaciteten udnyttes bedst muligt.

Formål og synergier

Danske kandidatuddannelser i digitale teknologier udvikles gennem:

  1. At tilbyde uddannelsesforløb med fokus på aktuelle udfordringer og muligheder, herunder udfordringer ift. mangfoldighed samt nye læringsteknologier. Hvert forløb vil vare to år, og resultaterne vil løbende blive indarbejdet i driften af uddannelserne på de deltagende universiteter. Undervisningsnetværket skal være med til at løfte succesrige initiativer til nationalt niveau og sikre fremdrift og effekt.
  2. At give kandidatuddannelserne et yderligere løft i form af seminarer for kandidatstuderende, der er med i DIREC-projekter. Dette skal ske i samarbejde med de forskere, der er involveret i projekterne. Seminarerne vil være med internationale gæsteforelæsere samt partnere fra erhvervslivet.
  3. At inspirere og lære studerende at udarbejde erhvervsorienterede kandidatspecialer baseret på løfterig forskning på deres hjemuniversitet og i samarbejde med igangværende DIREC-projekter. Undervisningen indebærer, at de studerende inddrages som ressourcer i forskningsprojekter som et led i problembaseret læring. Dette skal endvidere inspirere de kandidatstuderende til at tage en PhD-uddannelse.

Projekter

Initiatives to improve recruitment and retention of IT students

Denmark needs more IT specialists. But how do we get more young people to study computer science and become IT specialist? This project, consisting of...

Læs mere

Software Infrastructures for Teaching at Scale

The aim is to improve onboarding and retention of students result in an ability to teach more students and lower dropout rates.

Læs mere

Learning Technology for Improving Teaching Quality at Scale

Teaching quality and student feedback is negatively impacted by lack of teachers and many students. There is a need to consider how learning technologies can...

Læs mere

Supporting Diversity via inclusive Teaching/Learning Activities

The mix of students in digital technology is low in diversity (e.g. female students). This is a problem on a societal level which also impacts...

Læs mere

Workstream Manager

Mikkel Baun Kjærgaard
Professor

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Campusvej 55
5230 Odense M

E: mbkj@mmmi.sdu.dk

T: +45 21 97 24 47

Tilknyttede forskere:

Kaj Grønbæk

Professor

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Mads Nielsen

Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut