Netværk for kandidatuddannelser

For at understøtte uddannelsen af flere kandidater i digitale teknologier etableres et undervisningsnetværk for kandidatuddannelser, som skal supplere og skabe synergi med de eksisterende uddannelsesforløb på partneruniversiteterne. Desuden skal netværket fremme kønsdiversitet og styrke samarbejdet mellem forskere, studerende og erhvervsliv, således at kapaciteten udnyttes bedst muligt.

Formål og synergier

Danske kandidatuddannelser i digitale teknologier udvikles gennem:

  1. At tilbyde uddannelsesforløb med fokus på aktuelle udfordringer og muligheder, herunder udfordringer ift. mangfoldighed samt nye læringsteknologier. Hvert forløb vil vare to år, og resultaterne vil løbende blive indarbejdet i driften af uddannelserne på de deltagende universiteter. Undervisningsnetværket skal være med til at løfte succesrige initiativer til nationalt niveau og sikre fremdrift og effekt.
  2. At give kandidatuddannelserne et yderligere løft i form af seminarer for kandidatstuderende, der er med i DIREC-projekter. Dette skal ske i samarbejde med de forskere, der er involveret i projekterne. Seminarerne vil være med internationale gæsteforelæsere samt partnere fra erhvervslivet.
  3. At inspirere og lære studerende at udarbejde erhvervsorienterede kandidatspecialer baseret på løfterig forskning på deres hjemuniversitet og i samarbejde med igangværende DIREC-projekter. Undervisningen indebærer, at de studerende inddrages som ressourcer i forskningsprojekter som et led i problembaseret læring. Dette skal endvidere inspirere de kandidatstuderende til at tage en PhD-uddannelse.

Workstream Manager

Mikkel Baun Kjærgaard
Professor

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Campusvej 55
5230 Odense M

E: mbkj@mmmi.sdu.dk

T: +45 21 97 24 47

Tilknyttede nøgleforskere:

Kaj Grønbæk

Professor

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Mads Nielsen

Professor

Københavns Universitet
Datalogisk Institut