Cyber-fysiske systemer, IoT og autonome systemer

Det er vanskeligt at sætte tal på den danske branche for indlejrede og cyber-fysiske systemer (CPS), eftersom sådanne systemer indgår i en lang række high tech-produkter og services. I 2017 havde danske IKT-virksomheder en omsætning på 33 milliarder euro, eksporten var på 11,5 milliarder Euro, og op imod 100.000 var beskæftiget inden for IKT i Danmark, hvilket var rekord. Mange af de traditionelle industrivirksomheder er begyndt at skabe værdi ved at gøre deres produkter smarte og forbundne med CPS-/IoT-teknologier – eller gøre dem helt digitale.

Formål og synergier

Målene med denne workstream er:

  1. At højne kapaciteten og kompetencerne inden for cyber-fysiske systemer og IoT-systemer.
  2. At demonstrere teknologiens anvendelse i praksis i samarbejde med startups, virksomheder og offentlige institutioner.

Udviklingen af cyber-fysiske systemer og IoT anvender og bygger videre på metoderne fra de øvrige temaområder. Udviklingen af robuste og sikre systemer er især baseret på metoder fra temaerne Verifikation og softwareudvikling samt Cybersikkerhed og blockchains. Kunstig intelligens anvendes inden for behandling af sensordata og til automatisering.

Der er også synergi med temaet Human Computer Interaction, CSCW og InfoVis. Sidst men ikke mindst skal systemerne udvikles under hensyntagen til de etiske og forretningsmæssige aspekter, jf. temaerne Diversitet, etik og privacy samt Virksomhedsinnovation, processer og modeller.

Workstream Manager

Jan Madsen
Professor

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science

Richard Petersens Plads, Bygn. 322
2800 Kgs. Lyngby

E: jama@dtu.dk
T: +45 45 25 37 51

WS6

Tilknyttede nøgleforskere:

Kim G. Larsen

Professor

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Jan Damsgaard

Professor

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering