Cyber-fysiske systemer, IoT og autonome systemer

Det er vanskeligt at sætte tal på den danske branche for indlejrede og cyber-fysiske systemer (CPS), eftersom sådanne systemer indgår i en lang række high tech-produkter og services. I 2017 havde danske IKT-virksomheder en omsætning på 33 milliarder euro, eksporten var på 11,5 milliarder Euro, og op imod 100.000 var beskæftiget inden for IKT i Danmark, hvilket var rekord. Mange af de traditionelle industrivirksomheder er begyndt at skabe værdi ved at gøre deres produkter smarte og forbundne med CPS-/IoT-teknologier – eller gøre dem helt digitale.

Målene med denne workstream er:

  1. At højne kapaciteten og kompetencerne inden for cyber-fysiske systemer og IoT-systemer og
  2. At demonstrere teknologiens anvendelse i praksis i samarbejde med startups, virksomheder og offentlige institutioner.

TUdviklingen af cyber-fysiske systemer og IoT anvender og bygger videre på metoderne fra de øvrige temaområder. Udviklingen af robuste og sikre systemer er især baseret på metoder fra temaerne Verifikation og softwareudvikling samt Cybersikkerhed og blockchains. Kunstig intelligens anvendes inden for behandling af sensordata og til automatisering.

Der er også synergi med temaet Human Computer Interaction, CSCW og InfoVis. Sidst men ikke mindst skal systemerne udvikles under hensyntagen til de etiske og forretningsmæssige aspekter, jf. temaerne Diversitet, etik og privacy samt Virksomhedsinnovation, processer og modeller.

Projekter

Bridge project

Embedded AI

Embedded AI will revert the current AI processing flow from collecting data at the edge and processing it at the cloud, to a flow where AI algorithms are migrated from the cloud to a distributed network of AI enabled edge-devices, which will increase responsiveness and functionality, reduced data transfer, and increased resilience, security, and privacy.

Læs mere »
Bridge project

Deep Learning and Automation of Image-Based Quality of Seeds and Grains

I dag er manuel visuel inspektion af korn stadig en af de vigtigste kvalitetssikringsprocedurer i værdikæden for at bringe korn fra marken til bordet. Sammen med virksomheden FOSS har dette projekt til formål at udvikle og validere en metode til automatiserede billedbaserede løsninger, der kan erstatte subjektiv manuel inspektion og forbedre ydeevne, robusthed og konsistens af inspektionen. Metoden har potentiale til at give kornindustrien et nyt disruptivt værktøj til at sikre kvalitet og optimere værdien af landbrugsråvarer.

Læs mere »

Workstreamleder

Xenofon Fafoutis

Associate Professor

Technical University of Denmark
DTU Compute

E: xefa@dtu.dk
T: +45 45 25 52 78

Tilknyttede personer

Kim G. Larsen

Professor

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Jan Damsgaard

Professor

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Jan Madsen

Professor

Technical University of Denmark
Department of Applied Mathematics and Computer Science

Emmanouil Vasilomanolakis

Associate Professor

Technical University of Denmark
DTU Compute

Technical University of Denmark
DTU Compute