Forretningsinnovation, processer og modeller

Små og mellemstore danske virksomheder i den private sektor har svært ved at udnytte mulighederne på områder, hvor Danmark ellers har en teknologisk styrkeposition. Selvom Danmark har en førerposition inden for digitalisering af det offentlige, robotter og industri 4.0, er der stadig risiko for at tabe momentum og markedsposition internationalt, fordi andre industrilande er bedre til at udnytte teknologiernes muligheder.

Formål og synergier

Denne workstream har to formal:

For det første at klæde virksomheder på til at forstå det forretningsmæssige potentiale i avancerede teknologier, så de kan styrke deres konkurrenceevne.

For det andet at udbrede kendskabet til teknologier, der anvendes til automatisering af arbejds- og forretningsprocesser og til at skabe den digitale arbejdsplads.

Som ventet af et tværgående tema er der synergieffekter med de øvrige syv vertikale forskningstemaer. Udviklingen af nye teknologier vil ikke kun føre til nye forretningsmuligheder og nye måder at digitalisere virksomheder og arbejdspladser på. Ændringer i måden vi organiserer vores samfund, markeder og virksomhedsprocesser vil også få indflydelse på forskningen i nye teknologier.

Workstream Manager

Helle Zinner Henriksen
Lektor

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering
Howitzvej 60
2000 Frederiksberg

E:hzh.digi@cbs.dk

T: +45 38 15 24 52

WS9

Tilknyttede nøgleforskere:

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Jan Damsgaard

Professor

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Matematik og Computer Science