Projektpartnere

Det er et samfundsmæssigt mål at løfte erhvervslivets konkurrenceevne og digitale muligheder gennem mødet med den nyeste viden fra universiteterne. Ved at komme tæt på forskningsverden og indgå i projekter kan både små og store virksomheder og den offentlige sektor drage direkte gevinst af de mange nye digitale teknologier, der udvikles i disse år.