Søg
Close this search box.

Human Computer Interaction, CSCW og InfoVis​

Feltet Human-Computer Interaction (HCI) har bidraget til udviklingen af alle nuværende brugergrænseflader og vil fortsat gøre det fremover. Mange kommercielle og samfundsmæssige løsninger er dog udviklet uden behørig brug af HCI-metoder og uden at inddrage brugerne, hvilket har ført til massive og dyre it-fejl. Det er derfor yderst vigtigt, at vi både fra dansk side og internationalt udvikler mere transparente, brugercentrerede og demokratiske løsninger som alternativ til gængse kommercielle teknologier.

Målet med denne workstream er at løfte forskningen i HCI – både teoretisk, empirisk og teknologisk – og styrke effekten af forskningen internationalt.

Forskningen vil ligeledes skabe synergier med temaerne Kunstig intelligens og Effektive algoritmer ift. udvikling af forklarlig kunstig intelligens og visuel analyse, Avanceret og effektiv big data management og analyse med brugeren i centrum, Cyber-fysiske systemer ift. udvikling af HCI til cyber-fysiske produkter og miljøer,
og Augmented Reality, visualisering af data m.v. i fysiske miljøer.

Sidst men ikke mindst er der synergi med temaet Cybersikkerhed ift. usable security.

Projekter

Bridge project

REWORK – The Future of Hybrid Work

Hjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

Read More »
Bridge project

EXPLAIN-ME: Learning to Collaborate via Explainable AI in Medical Education

Sammen med klinikere har dette projekt til formål at udvikle forklarende AI, der kan hjælpe medicinsk personale med at træffe kvalificerede beslutninger ved at agere som en mentor, der giver feedback og råd, når personalet træner. Det er vigtigt, at den forklarlige AI giver gode forklaringer, som er lette at forstå og bruge under det medicinske personales arbejdsgang.

Read More »

Workstreamleder

Aarhus University
Dept. of Computer Science

E: bodker@cs.au.dk
T: +45 87 15 61 48

Tilknyttede personer

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Nina Boulus-Rødje

Associate Professor

Roskilde University
Department of People and Technology

University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute