Human Computer Interaction, CSCW og InfoVis

Feltet Human-Computer Interaction (HCI) har bidraget til udviklingen af alle nuværende brugergrænseflader og vil fortsat gøre det fremover. Mange kommercielle og samfundsmæssige løsninger er dog udviklet uden behørig brug af HCI-metoder og uden at inddrage brugerne, hvilket har ført til massive og dyre it-fejl. Det er derfor yderst vigtigt, at vi både fra dansk side og internationalt udvikler mere transparente, brugercentrerede og demokratiske løsninger som alternativ til gængse kommercielle teknologier.

Formål og synergier

Målet med denne workstream er:

at løfte forskningen i HCI – både teoretisk, empirisk og teknologisk – og styrke effekten af forskningen internationalt.

Forskningen vil ligeledes skabe synergier med temaerne:

  • Kunstig intelligens og Effektive algoritmer ift. udvikling af forklarlig kunstig intelligens og visuel analyse.
  • Avanceret og effektiv big data management og analyse med brugeren i centrum.
  • Cyber-fysiske systemer ift. udvikling af HCI til cyber-fysiske produkter og miljøer.
  • Augmented Reality, visualisering af data m.v. i fysiske miljøer.

Sidst men ikke mindst er der synergi med temaet Cybersikkerhed ift. usable security.

Workstream Manager

Susanne Bødker
Professor

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Åbogade 34
8200 Aarhus N

E: bodker@cs.au.dk

T: +45 87 15 61 48

WS5

Tilknyttede nøgleforskere:

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Nina Boulus-Rødje

Associate Professor

Roskilde University
Department of People and Technology

University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute