Human Computer Interaction, CSCW og InfoVis​

Feltet Human-Computer Interaction (HCI) har bidraget til udviklingen af alle nuværende brugergrænseflader og vil fortsat gøre det fremover. Mange kommercielle og samfundsmæssige løsninger er dog udviklet uden behørig brug af HCI-metoder og uden at inddrage brugerne, hvilket har ført til massive og dyre it-fejl. Det er derfor yderst vigtigt, at vi både fra dansk side og internationalt udvikler mere transparente, brugercentrerede og demokratiske løsninger som alternativ til gængse kommercielle teknologier.

Målet med denne workstream er at løfte forskningen i HCI – både teoretisk, empirisk og teknologisk – og styrke effekten af forskningen internationalt.

Forskningen vil ligeledes skabe synergier med temaerne Kunstig intelligens og Effektive algoritmer ift. udvikling af forklarlig kunstig intelligens og visuel analyse, Avanceret og effektiv big data management og analyse med brugeren i centrum, Cyber-fysiske systemer ift. udvikling af HCI til cyber-fysiske produkter og miljøer,
og Augmented Reality, visualisering af data m.v. i fysiske miljøer.

Sidst men ikke mindst er der synergi med temaet Cybersikkerhed ift. usable security.

Projekter

Bridge project

SIOT – Secure Internet of Things – Risk analysis in design and operation

Behovet for sikkerhed i IoT-systemer er enormt, men det er svært at opnå på grund af systemernes karakteristika. Sammen med en række virksomheder har dette projekt til formål at identificere sikkerheds- og sikkerhedskrav til IoT-systemer og udvikle algoritmer til kvantitativ risikovurdering og beslutningstagning, samt skabe værktøjer til at designe og certificere IoT-sikkerhedstræningsprogram, der vil sætte danske virksomheder i stand til at opnå sikkerhedcertificering af deres IoT-enheder, hvilket kan give dem et forspring på et marked, der sandsynligvis vil kræve en sådan certificering i den nærmeste fremtid.

Read More »
Bridge project

HERD: Human-AI collaboration: Engaging and controlling swarms of Robots and Drones

Hvordan kan vi udnytte de potentielle fordele ved at have flere robotter, der arbejder parallelt for at reducere tiden til færdiggørelse? Hvis robotter får opgaven kollektivt som en sværm, kan de potentielt koordinere deres drift i farten og tilpasse sig baseret på lokale forhold for at opnå optimal eller næsten optimal opgaveydelse. Sammen med industrielle partnere har dette projekt til formål at adressere samarbejde med flere robotter og designe og evaluere teknologiske løsninger, der gør det muligt for brugere at engagere og kontrollere autonome multirobotsystemer.

Read More »
Bridge project

REWORK – The Future of Hybrid Work

Hjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

Read More »

Workstreamleder

Aarhus University
Dept. of Computer Science

E: bodker@cs.au.dk
T: +45 87 15 61 48

Tilknyttede personer

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Københavns Universitet
Datalogisk Institut

Aalborg Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

Aarhus Universitet
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi

Copenhagen Business School
Institut for Digitalisering

Nina Boulus-Rødje

Associate Professor

Roskilde University
Department of People and Technology

University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute