Netværk for ph.d.-uddannelser

DIRECs ph.d.-uddannelsesnetværk skal supplere og skabe synergier mellem de eksisterende ph.d.-uddannelser på partneruniversiteterne og derved give de nuværende ph.d.-uddannelser et løft.

Formål og synergier

Ph.d.-uddannelsesnetværket vil tilbyde:

  1. Etablering af fælles ph.d.-forløb med det formål at skabe en kritisk masse i form af antal studerende. Dette vil både dække eksisterende og nye uddannelser baseret på projektsamarbejdet i DIREC. Uddannelserne vil blandt andet bygge på resultaterne af DIRECs projekter.
  2. Ph.d.-uddannelserne annonceres bredt og internationalt for at tiltrække (og potentielt fastholde) udenlandske ph.d.-studerende.
  3. Bedre udnyttelse af de enkelte partneres kernekompetencer på nationalt niveau ved at gøre dem tilgængelige.
  4. De ph.d.-studerende vil som en del af deres studier indgå i dynamiske fællesskaber i DIREC baseret på det faglige indhold og virksomhedernes udfordringer.
  5. En række udenlandske topforskere inviteres af DIREC til at afholde seminarer for ph.d.-studerende med fokus på nye forskningstemaer. Denne aktivitet er inspireret af den tyske Dagstuhl seminarserie, der spiller en central rolle for udformningen af ​​forskningsdagsordenen for mange nye forskningsområder inden for datalogi og tværinstitutionel organisering af intensive ph.d.-seminarer om forskningsemner.
  6. Netværket vil også tilbyde aktiviteter med fokus på innovation, iværksætteri og karriereplanlægning. Dette omfatter ph.d.-aktiviteter med elementer af entrepreneurship i samarbejde med det danske økosystem inden for digitalisering for at skabe bedre udnyttelse, der bygger på anbefalinger fra ”Startup Genome Report” fra Digital Hub Denmark.
  7. Netværket vil etablere partnerskaber med Digital Hub Denmark sammen med internationale og danske virksomheder med stærke kandidatuddannelser til international markedsføring af muligheder for ph.d.-uddannelser for at tiltrække ph.d.-kandidater fra udlandet.
  8. Som et fremtidigt skridt vil vi undersøge fælles muligheder for at tiltrække yderligere midler til netværksaktiviteterne.

Workstream Manager

Thomas T. Hildebrandt
Professor

University of Copenhagen
Department of Computer Science
Sigurdsgade 41
2200 København N

E: hilde@di.ku.dk

T: +45 31 42 52 79

Tilknyttede forskere:

University of Southern Denmark
Department of Mathematics and Computer Science

Michel Avital

Professor

Copenhagen Business School
Department of Digitization

Aalborg University
Department of Computer Science

Jacopo Mauro

Associate Professor

University of Southern Denmark
Department of Mathematics and Computer Science

Hua Lu

Professor

Roskilde University
Department of People and Technology

Claudio Orlandi

Associate Professor

Aarhus University
Department of Computer Science

Sisse Finken

Associate Professor

IT University of Copenhagen
Business IT Department

Robert Glück

Professor

University of Copenhagen
Department of Computer Science

Matteo Fumagalli

Associate Professor

Technical University of Denmark
Department of Electrical Engineering

Kristian G. Olesen

Associate Professor

Aalborg University
Department of Computer Science