Søg
Close this search box.

24. marts 2023

Ny database giver værdifuld viden om forureningen fra skibstrafik

Jo bedre vi udnytter data til at kortlægge CO2-belastningen på havet, vejene og i luften, jo mere effektivt kan vi sætte ind med tiltag, som virker. Forskere fra AAU og SDU står i spidsen for udviklingen af den hidtil mest omfattende miljødatabase, som bygger på årtiers data.

Forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet regnes blandt verdens førende, når det gælder behandling og systematisering af data.

I et nyt DIREC-projekt arbejder forskerne fra de to universiteter sammen om at udvælge og kortlægge miljødata i en omfattende database.

Med et hidtil uset detaljeret datagrundlag kan den nye database inden for få år komme til at spille en vigtig rolle for den grønne omstilling, når fremtidens miljø- og trafikindsatser skal planlægges.

Ifølge professor Kristian Torp fra Institut for Datalogi ved AAU er det første gang, at man systematisk indsamler og tilrettelægger miljødata fra hele kongeriget i én stor database.

– Aktuelt undersøger vi data om skibstrafikken i de danske farvande. Især containerskibstrafikken er er kendt som en CO2-udleder af de helt store, og vi kan bl.a. bruge data til at finde ud af, hvordan vi i fremtiden afvikler containerskibstrafikken bedst muligt og minimerer miljø- og klimabelastningen. Fx ved at omlægge ruter og tage højde for diverse vejrmæssige og trafikale forhold, forklarer Kristian Torp.

Historiske data gemmer vigtige informationer

Forskerne arbejder med datamateriale, som går mere end 15 år tilbage, og som man tidligere ikke er brugt, fordi de viser skibstrafikken retrospektivt.

– Dataene siger ikke noget om skibstrafikken i morgen, til gengæld rummer de en masse vigtig viden om vind- og vandforhold på forskellige årstider og på alle tidspunkter af døgnet samt oplysninger om, hvilke sejlruter, som er mest trafikererede og hvornår. Det er alt sammen faktorer, som påvirker trafikken på havet og har indflydelse på CO2-belastningen.

Endnu er projektet ungt, og forskerne er i gang med at undersøge, hvilke data, som er relevante at tage med i den nye database.

– Vi har enorme mængder data, så kunsten er at udvælge de vigtige og sortere andre fra. Ønsket er, at vi til sidst står tilbage med en miljødatabank, som især kan være et vigtigt beslutningsgrundlag for politikere og offentlige og private organisationer, når miljølovgivningen skal eksekveres og trafikken planlægges under hensyntagen til klimaet.

Miljøstyrelsen, Danish Geodata Agency og Alexandra Instituttet er partnere på projektet, som har et samlet budget på 12 mio. kr. og er støttet af DIREC med 3,6 mio. kr.

FAKTA

DIREC-projekt om multimodal databehandling af jordobservationsdata

Formålet med projektet er at lave brugsinspireret grundforskning i metoder til multimodal behandling af jordobservationsdata. Forskningen vil dække områderne avanceret og effektiv big data management, software engineering, Internet of Things og machine learning. Projektet vil forske i disse områder inden for rammerne af tre domænesager med GDA om havdata og EPA/GEO om miljødata.