Søg
Close this search box.

Forskere og industri arbejder sammen om at udvikle ny teknologi, der kan forhindre oversvømmelser

Oversvømmelser er med tiden blevet en samfundsudfordring, som forekommer oftere og oftere. Men i fremtiden kan avanceret maskinlæring komme oversvømmelserne til livs. Et forskningsprojekt i regi af Digital Research Center Denmark (DIREC) undersøger i øjeblikket, hvordan man kontrollerer vand i en by, og dermed undgår oversvømmelser, som potentielt kan koste menneskeliv. 

Som en del af projektet har forskerne udviklet en ny software, der kan styre udledningen af vand i regnvandsbassiner til vandløb ved brug af avanceret maskinlæring. Her tager man udgangspunkt i de store mængder data fra sensorer, som bl.a. kan afkode vandstanden.

Hvert regnvandsbassin er i dag udstyret med vandbremser. Med den nye teknologi vil man supplere disse med nogle aktive kontrolmekanismer, der kan erstatte de statiske konstruktioner. Kontrolmekanismerne bliver trænet efter en masse simuleringer af mulige vejrudfald, og på den måde kan man reagere og handle i alle typer vejr og hindre oversvømmelser.

Det har ifølge professor og forskningsleder Kim Guldstrand Larsen fra Aalborg Universitet potentialet til at forhindre oversvømmelser i den grad, som vi så i Tyskland i sommer. 

“Med den her software og data kan vi styre, hvor vandet skal ledes hen, og endnu vigtigere, hvor det ikke skal ledes hen. Teknologien har samtidig perspektivet til at blive skaleret op, så vi kan forhindre store oversvømmelser,” forklarer han.

Nyt forskningscenter binder industri og forskere sammen

Projektet er et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet, IT-Universitetet, Grundfos, Hofor, Seluxit og Aarhus Vand. Projektet kører i regi af forskningscentret DIREC, som blev søsat sidste år med en investering på 100 millioner kroner fra Innovationsfonden med det formål bl.a. at styrke samarbejdet mellem forskere og private og offentlige organisationer om at udnytte nye digitale teknologier.

Projektet er kommet godt fra start, da det bygger videre på tidligere projekter, hvor der er blevet udviklet omkostningseffektive IoT-målere og software til modellering af regnvandsbassiner og oversvømmelse. Denne viden bliver ført ind i det nye projekt, hvor fokus er på at gøre de automatiske beslutningsprocesser transparente.

Hos Aarhus Vand ser man store potentialer i samarbejdet, fordi man med projektet kan få et datadrevet overblik over hele vandkredsløbet. Malte Kristian Skovby Ahm, der arbejder med forretningsudvikling, IoT og digitalisering hos Aarhus Vand ser et stort potentiale i at binde it-fagmiljøet sammen med vandfagområdet.

“Ved hjælp af de her algoritmer får vi en datadreven digital tvilling, som er fremkommet på baggrund af de aktuelle sammenhænge i systemet. Det kan fortælle hvorvidt vi har for mange eller få målere, og om de er placeret korrekt. Og netop det er udgangspunktet for, at vi kan blive bedre til at forudsige, hvordan systemet vil agere i ekstreme situationer,” forklarer Malte Kristian Skovby Ahm.

Innovationsfondens direktør, Anne-Marie Levy Rasmussen, glæder sig over de store resultater, der allerede er nået gennem DIREC. 
”DIREC er Innovationsfondens største investering nogensinde. Forskningscentret er med til at sætte Danmark på det digitale verdenskort og samarbejdet på tværs af universiteter, sektorer og virksomheder giver unikke muligheder for, at Danmark kan få endnu større gavn af digitaliseringen og de digitale muligheder”, siger Anne-Marie Levy Rasmussen.

Thomas Riisgaard Hansen, direktør for DIREC, ser også en enorm styrke i at kunne arbejde sammen på tværs af forskningsmiljøer, virksomheder og det offentlige for at kunne løfte de samfundsudfordringer, som vi står overfor. Det er netop det, som DIREC kan være med til at facilitere.

“Konkurrencen på det digitale område er utrolig høj, og der vil blive stillet endnu større krav til, hvad virksomhedernes digitale produkter skal kunne. Og samtidig står vi overfor nogle samfundsudfordringer, som kræver, at vi står sammen, fordi ellers kan vi ikke matche kompleksiteten eller kapaciteten i de udfordringer. Det kræver, at vi sætter det bedste team. Hvis vi kombinerer forskerens blik for, hvad der er state-of-art med virksomhedernes indsigt i de problemer, der skal løses. så kan vi skabe nogle unikke løsninger, som kan give os nogle konkurrencefordele,” forklarer Thomas RIisgaard Hansen.

Fakta om DIREC

Siden centeret startede i oktober sidste år, er der blevet søsat ca. 20 projekter og uddelt cirka 77 millioner kroner. Der er stor interesse fra industrien for at være med og indtil videre er godt 50 virksomheder med i et eller flere DIREC-projekter og har forpligtet sig til at investere ca. 70 millioner kroner i de digitale forskningsprojekter. Læs mere om projektet og DIREC på direc.dk

Fakta om Innovationsfonden

Innovationsfonden er Danmarks største offentlige forsknings- og innovationsfond. Fonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet. Læs mere: www.innovationsfonden.dk