Søg
Close this search box.

28. marts 2023

Klimaforandring: Vi skal handle nu, og vi skal bruge digital teknologi

Den nye rapport fra FN’s klimapanel er fyldt med mere fortvivlende læsning. Der skal fart på den digitale udvikling, og forskere kan spille en lederrolle i udviklingen af digitale løsninger, der skal modvirke klimaforandringerne.

Selvfølgelig kan digitalisering ikke i sig selv fjerne CO2-udledningen, men flere rapporter har slået fast, at digital teknologi kan gøre en forskel, når det kommer til klimaforandringer. En rapport fra Englands nationale videnskabsakademi estimerer, at digital teknologi kan bidrage med 1/3 af Englands CO2e reduktionsmål i 2030, og Boston Consulting Group estimerer, at digitale løsninger kan reducere virksomheders CO2e-udledning med 5-10% svarende til en reduktion på 2,6-5,3 gigatons CO2e-udledning, hvis løsningerne rulles ud globalt.

Der er mange områder, hvorpå digital teknologi kan gøre en stor forskel. AI og algoritmer kan fx hjælpe med at beregne, hvordan vi bedst kan opvarme vores hjem, producere mest effektivt, transportere med mindst muligt energiforbrug og udnytte IT-infrastrukturen optimalt.

Fælles for de gode digitale løsninger er, at de udvikles i samarbejde. I Danmarks nationale forskningscenter for digital teknologi (DIREC) arbejder forskere sammen med virksomheder og offentlige organisationer om at udvikle og forbedre den bagvedliggende teknologi, som skal bruges til at bekæmpe klimaforandringerne.

Fokus på vejtrafik, oversvømmelser og online møder – tre konkrete projekter, som kan gøre en klimaforskel

De seneste år har forskere tilknyttet DIREC i samarbejde med virksomheder udviklet et værktøj, som kan give landets kommuner et bedre overblik over CO2-udledningen på det danske vejnet. I stedet for at bygge fremtidige trafikplaner og bæredygtighedsmål på antagelser om, hvordan trafikken forventes at påvirke CO2-udledningen, kan man med det nye værktøj foretage nøjagtige prognoser og beregninger af de forventede klimaeffekter, når man planlægger fremtidige infrastrukturinvesteringer.

Et andet sted, hvor man kan spare CO2, er ved at erstatte fysiske møder med virtuelle. Forskning viser, at online møder og konferencer sparer 96% CO2 i forhold til fysiske møder. Selvom vi er kommet langt med videokonferenceløsninger, er der stadigvæk mange aspekter af at mødes fysisk, som online møder ikke erstatter. I et andet af vores projekter arbejder forskere, virksomheder og designere sammen om at skabe fremtidens virtuelle mødeplatform.

Til bl.a. at afværge konsekvenserne af klimaforandringer er forskere og fagpersoner også i gang med at udvikle et intelligent vandsystem til styring af regn- og spildevand. Systemet skal kontrollere de hastigt stigende vandmængder og forebygge oversvømmelser.

Mange digitale løsninger er allerede nu klar til at kunne bidrage til reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. I takt med denne udvikling skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på bagsiden af medaljen, nemlig at mere teknologi også kan øge energiforbruget og CO2-udledningen. For eksempel udleder store AI-modeller som ChatGPT energi, svarende til 626 tons CO2, når de trænes. Det svarer til 360 danskeres årlige energiforbrug.

Der er brug for endnu mere forskning, innovation og samarbejde på tværs, hvor forskere og virksomheder og organisationer arbejder mod et fælles mål om at adressere klimaudfordringerne med hjælp fra digital teknologi og AI.