Søg
Close this search box.

15. DECEMBER 2022

Velkommen til ny digitaliseringsminister, Marie Bjerre

Danmark har fået en ny SVM-regering og et ambitiøst regeringsgrundlag, der lister en lang række bud på reformer, som skal løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor.

Vi ønsker god arbejdslyst til de 23 nye ministre og glæder os over, at der er en digitaliseringsminister iblandt, for med en verden i opbrud er der rigeligt at tage fat på de første 100 dage – og de næste fire år.

Foto: Steen Brogaard

Hvis vi skal finde løsninger på de store samfundsudfordringer som klimakrisen, mangel på arbejdskraft, en øget sikkerhedstrussel mod Danmark og et presset sundhedsvæsen, skal vi gribe de muligheder, som digitale teknologier rummer.

Mange af mulighederne kender vi allerede, andre kan vi endnu kun drømme om. Senest er vi blevet blæst bagover af chatbotten ChatGPT, som via kunstig intelligens kan svare på både eksamens- og filosofiske spørgsmål, programmere småprogrammer og skrive julesange. Hver dag udvikles der ny teknologi og nye måder at bruge teknologien på.

Midt i det digitale kapløb er det vigtigt, at vi ikke overlader den digitale udvikling til Kina, Silicon Valley og de store internationale tech-virksomheder. Danmark og Christiansborg skal fortsat opprioritere digitalisering. Ikke for at gennemtvinge mere IT, men for at sikre, at den digitalisering, vi udvikler og får, er baseret på danske værdier og rettet mod danske udfordringer. Vi skal diskutere de politiske og etiske dilemmaer og vise resten af verden, hvordan et godt digitalt samfund er skruet sammen – et der aktivt udvikler og udnytter de nye muligheder, men også tøjler digital teknologi til alle borgers bedste.

Kapløbet er benhårdt, og skal vi forsvare vores plads blandt de bedst, kræver det, at vi fortsat investerer i forskning og innovation inden for de nye avancerede digitale teknologier. Vi er et lille land, men samarbejder vi på tværs af universiteter, erhvervsliv og det offentlige kan vi gøre en reel forskel. I Digital Research Centre Denmark (DIREC) er samarbejde på tværs en del af vores DNA. For netop samarbejde mellem forskere, fagfolk, organisationer og virksomheder viser så tydeligt, hvilke muligheder og værdi digitale teknologier rummer.

Et godt eksempel herpå kommer fra vores sundhedssektor, som er udfordret af rekordhøj mangel på arbejdskraft. I 2025 vil vi ifølge Dansk Sygeplejeråd mangle mindst 6.000 sygeplejersker, og også manglen på speciallæger er et kæmpe problem i en historisk presset sektor. Der skal findes løsninger nu, og nogle af disse løsninger er digitale.

På flere sygehuse samarbejder sundhedsprofessionelle, forskere og teknologi-virksomheder allerede om forsøg med at anvende kunstig intelligens i screeningsprogrammer og i udredningen af patienter med symptomer på alvorlig sygdom. Som eksempel fik Radiologer i Region Hovedstaden reduceret deres arbejdspres med hele 62,6% i et forsøg med brug af kunstig intelligens i brystkræftsscreening.

Der er altså store menneskelige og effektivitetsmæssige gevinster at hente ved at benytte digitale teknologier i sundhedssektoren, men vi er kun lige begyndt rejsen og har endnu kun angrebet de lette problemer. Der er et kæmpe potentiale i teknologien, men skal vi udnytte mulighederne, kræver det, at vi udvikler nye algoritmer, som kan håndtere større datamængder, nedbrydning af de juridiske barrierer og øget samarbejde på tværs.

Også klimakrisen kræver, at vi udnytter digitale teknologier. Samarbejdet mellem forskere, fagfolk og virksomheder giver os hver dag ny værdifuld viden om, hvordan vi ved hjælp af digitale teknologier kan bidrage til at løse problemerne.

Selvfølgelig kan digitalisering ikke i sig selv fjerne CO2-udledningen, men nye teknologier som IoT kan markant effektivisere den måde, vi bruger energi på, og hjælpe med at planlægge og prioritere klimaindsatser, så CO2-udledningen reduceres maximalt – og de indsamlede data kan guide os til bedre grønne investeringer. Tilsvarende kan kunstig intelligens og digitale tvillinger være med til at øge udbyttet fra vindmøller med op til 20 %. Det betyder, at man reelt får en gratis sjette vindmølle for hver fem, man sætter op. Og det er bare et blandt et hav af eksempler på hvordan digitalisering kan hjælpe den grønne omstilling.

Hvis Danmark fortsat skal være et digitalt foregangsland, er det nødvendigt med politiske visioner for området og et overblik over den digitale udvikling – og ikke mindst en politisk stillingtagen til brugen af digitale teknologier. Det er på ingen let opgave, og vi håber derfor, at regeringen og den nye digitaliseringsminister vil fokusere på samarbejde og inddragelse. I Digital Research Center Denmark er vi klar til at sætte os ved bordet og bidrage med viden om de nyeste landvindinger inden for avancerede digital teknologi, der har positiv indvirkning på de store samfundsudfordringer, vi står overfor.

Om DIREC 
Digital Research Centre Denmark (DIREC) er et dansk forskningscenter, der har til formål at udføre digital forskning i verdensklasse for at sikre, at Danmark er i front i forhold til nye digitale teknologier. Herudover skal DIREC udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor. DIREC skal desuden via samarbejder med virksomheder og den offentlige sektor bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier.
DIREC har et budget på 275 millioner kroner over fem år, hvoraf Innovationsfonden har støttet med 100 millioner kroner.

Indlægget er bragt som en kommentar på Finans.dk den 20/12 2022.