Søg
Close this search box.

22. DECEMBER 2022

Glædelig jul fra DIREC

Julen står for døren efter et særdeles begivenhedsrigt 2022. Der sker rigtig meget inden for den digitale dagsorden, og i år har vi i Digital Research Centre Denmark (DIREC) haft fuld fart på for at sikre, at Danmark ligger i førerfeltet inden for digital forskning og innovation. Vi takker for et godt år fyldt med værdifulde samarbejder og projekter.

17 nye projekter inden for digital forskning og innovation blev søsat i DIREC i 2022. Over halvdelen af dem var reserveret til unge forskere for at give dem et rygstød til at drive deres forskning endnu stærkere fremad. Blandt et konkurrencepræget felt, udvalgte vi 10 spændende projekter, og vi håber, at disse unge forskere vil bidrage med kreativitet, energi og nye perspektiver på digital forskning.

Iblandt de 17 projekter, var der også en række større projekter, hvor forskere skal samarbejde med stærke aktører i erhvervslivet og den offentlige sektor og bl.a. se på, hvordan man kan øge sikkerheden ved online valg, hvordan miljødata kan bruges mere aktivt og understøtte den grønne omstilling, og hvordan robotter og kunstig intelligens kan forebygge kostbare produktionsnedbrud og forudse, hvornår et robotanlæg skal serviceres.
Endelig har vi støttet et par nye grundforskningsprojekter, bl.a. inden for algoritmik, der kan forbedre mange af de algoritmer, der bruges i vores IT-systemer.

Fællesnævneren for alle vores projekter er samarbejde – både på tværs af de danske universiteter og på tværs af erhvervslivet og den offentlige sektor.

Er du nysgerrig på vores projekter, kan du finde mere information her.

Relationsskabende aktiviteter
For at kunne skabe projekter og drive initiativer, der gør en reel forskel og bidrager til Danmarks vækst og konkurrenceevne, ser vi det som essentielt, at vi mødes og danner relationer – både med personer vi ikke kender og med personer, som fx har en anden baggrund eller andre værdier end os selv. Vi arbejder derfor fokuseret på at skabe møderum, hvor vi kan kombinere fagligt indhold med gode muligheder for at vedligeholde, genopfriske og skabe nye relationer på kryds og tværs.

I 2022 har disse møderum blandt andet været til vores kvanteseminar i foråret, hvor vi samlede knap 100 personer og sammen med ATV og IDA stillede skarpt på kvanteteknologi fra både et forskningsmæssigt og et forretningsmæssigt perspektiv. I foråret samlede vi også ph.d.-studerende og postdocs fra alle danske universiteter på DTU Skylab til ”Young researcher entrepreneurship academy” og underviste dem i mulighederne for at kombinere forskning med iværksætteri. I september inviterede vi til DIREC-seminar i skoven ved Marlisborg. Udover interessante keynotes fra anerkendte internationale forskere og spændende workshops drevet af vores workstream-ledere, var der god tid til at dyrke og skabe relationer og forstærke fællesskab inden for digitale teknologier.

I efteråret var vi også en del af i TechReal – Ungdommens tech-topmøde, som var arrangeret af Tænketanken Mandag Morgen. Her mødtes 800 gymnasieelever fra hele landet for at forholde sig til, hvordan vi skaber verdens mest velfungerende, digitaliserede demokratiske samfund. I slutningen af oktober samlede vi universiteterne og erhvervslivet i Bellacenteret til Digital Tech Summit, hvor fokus netop var på at styrke relationerne imellem.

Vi er allerede i fuld gang med at planlægge flere relationsskabende aktiviteter i 2023, og vil også næste år gå sammen med stærke aktører, når der skal planlægges arrangementer. Det har været en fornøjelse at samarbejde med blandt andet AI Pioneercenter, Mandag Morgen, ATV, Danish Datascience Academy (DDSA), ADD-projektet, Digital Lead og IDA her i 2022.

Kvanteteknologi og grøn omstilling

2022 blev også året, hvor vi udvidede vores nuværende fokusområder inden for digitale teknologier med to nye områder, henholdsvis kvanteteknologi og grøn omstilling.

Kvanteteknologi er i en brydningstid. Selvom der stadigvæk er mange udfordringer, som skal løses for virkelig at kunne få gavn af teknologien, vurderer vi, at det er den rette timing. Kvante-området har været præget af især fysik og matematik, men nu er tiden klar til at udforske digital forskning og kvante, så vi sikrer, at forskere og undervisere i Danmark opbygger kompetencer og viden om, hvordan man skriver programmer og algoritmer baseret på kvanteteknologi.

Det andet område, vi aktivt har forfulgt, er digitalisering og den grønne omstilling. Selvfølgelig kan digitalisering ikke i sig selv fjerne CO2-udledningen, men nye digitale teknologier kan markant effektivisere den måde, vi bruger energi på, og hjælpe med at planlægge og prioritere klimaindsatser, så CO2-udledningen reduceres maximalt. Ligeledes kan digitalisering være med til at guide nye anlægsprojekter, så vi får mest muligt ud af de vindmøller, vi opstiller, og de kabler vi graver ned. Og endelig kan intelligente digitale løsninger være med til at guide investeringer inden for grøn omstilling og modvirke green washing. Der er et stort uudnyttet potentiale, og vi har i 2022 arbejdet på at skaffe yderligere finansiering til området og vil fortsætte indsatsen i 2023.

Dette er et lille vindue ind til nogle af vores aktiviteter her i 2022. Er du nysgerrig på, hvad vi ellers har lavet, kan du finde mere information på direc.dk

Med dette vil vi gerne afslutte året, sige en stor tak til alle, der har bidraget til DIREC i 2022 og ønske alle vores samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår – og på gensyn i 2023.

Bedste hilsner fra 
Malene og Thomas