Søg
Close this search box.

Bridge-projekter

Bridge-projekter er fælles projekter mellem forskere og private/offentlige virksomheder, der har til formål at arbejde med anvendelse af nyeste forskning i samfundet. Bridge-projekter løber i 1-4 år med fokus på enten at formidle viden og ny teknologi fra universiteter til virksomheder eller formidle udfordringer og cases fra virksomheder til universiteter. Et Bridge-projekt har typisk et samlet budget på 3-15 mio. kr.

Fordele ved at deltage i et Bridge-projekt
 • Adgang til topeksperter inden for datalogi
 • Indflydelse på, hvilke anvendelsesområder forskerne skal gå i dybden med
 • Førstehåndsadgang til de bedste ph.d.- og kandidatstuderende
 • Uddannelsesmulighed for dine medarbejdere
 • Typisk førstehåndsforhandlingsrettigheder over potentielle IP-rettigheder
 • Omfattende netværk og mange flere fordele.
Regler
 • Vi er interesseret i at samarbejde med både offentlige og private organisationer og andre forskningsgrupper
 • Emnet for et Bridge-projekt skal falde inden for et af vores forskningsområder og understøtte vores overordnede mission
 • Vi kan kun finansiere universiteterne og partnerne bag DIREC.
 • Ønsker du at samarbejde, forventer vi, at du modsvarer vores investering enten i form af timeforbrug på det fælles projekt eller økonomisk.
 • Vi vil gerne arbejde på tværs af universiteter og partnere for at igangsætte projekter, der spænder over flere forskningsområder og universiteter.

Interesseret?

Du kan ikke sende et forslag til DIREC, men du skal udarbejde et forslag i samarbejde med en eller flere af vores workstream-ledere, som du kan finde under workstreams.

Explore-projekter

Explore-projekter er små agile forskningsprojekter med det formål hurtigt at screene nye ideer inden for eller mellem de tematiske centrale emner i DIREC. Explore-projekter løber i 1-6 måneder og har fokus på at identificere og skabe nye forskningsudfordringer og områder. Typisk vil et Explore-projekt samle forskere med forskellig anciennitet (professorer, post-docs og ph.d.-studerende), fra forskellige kerneområder og ofte med samarbejde fra inviterede eksterne forskere for at identificere nye forskningsudfordringer på grænsen til etablerede forskningsområder- eller at undersøge potentialet i at bruge ny forskning og teknologi til praktisk anvendelse.

Projekter kan være enkeltstående projekter eller en del af en sekventiel udvikling af projekter. For eksempel kan et Explore-projekt være en naturlig start på at undersøge et nyt felt eller emne, hvilket kan føre til oprettelse af et SciTech- eller Bridge -projekt.

Regler

 • Vi er interesserede i at samarbejde med både offentlige og private organisationer og andre forskningsgrupper
 • Emnet for et Explore-projekt skal falde inden for et af vores forskningsområder og understøtte vores overordnede mission
 • Vi kan kun finansiere universiteterne og partnerne bag DIREC.
 • Ønsker du at samarbejde, forventer vi, at du modsvarer vores investering enten i form af timeforbrug på det fælles projekt eller økonomisk.
 • Vi ønsker at arbejde på tværs af universiteter og partnere, derfor støtter vi projekter, der spænder over flere forskningsområder og flere universiteter.

Interesseret?

Hvis du er interesseret i et Explore-projekt, bedes du enten kontakte den pågældende workstreamleder, vores direktør Thomas Riisgaard Hansen eller sende en e-mail til info@direc.dk

SciTech-projekter

Formålet med SciTech-projekter er at løse en eller flere centrale udfordringer i samfundet, som potentielt kan bidrage til øget national økonomisk vækst og velfærd. Dette omfatter mulige udfordringer for virksomheder og den offentlige sektor. Målet er at skabe teoretiske og/eller metodiske gennembrud for at fremme området for de undersøgte emner og danne grundlag for efterfølgende Bridge-projekter i samarbejde med offentlige institutioner og industrielle partnere og dermed skabe effekt og synlighed.

SciTech-projekter løber i 3-4 år og har fokus på et eller flere af de centrale tematiske emner i DIREC afhængigt af arten af den samfundsmæssige udfordring og forskningsemnet.

Regler
 • SciTech-projekter er åbne for forskere fra universiteterne og GTS -institutionen bag DIREC og ikke kun de personer, der er angivet på denne side.
 • Emnet for projektet skal falde inden for et af DIRECS forskningsområder og understøtte vores overordnede mission
 • Universiteterne skal modsvare investeringen fra DIREC
 • Vi ønsker at arbejde på tværs af universiteter og partnere, og derfor støtter vi projekter, der spænder over flere forskningsområder og flere universiteter.
 • Bemærk, at vi har flere ressourcer til finansiering af Bridge-projekter, så du kan overveje at inddrage eksterne offentlige eller private virksomheder i dit forslag.

Interesseret?

Du kan ikke sende et forslag til DIREC, men du skal udarbejde et forslag i samarbejde med en eller flere af vores workstreamledere, som du kan finde på workstream-siderne.

Hvis du er interesseret i et SciTech-projekt, bedes du kontakte den relevante workstreamleder, vores leder Thomas Riisgaard Hansen eller sende en e-mail til info@direc.dk

Øge kapaciteten af uddannede inden for datalogi

DIRECs uddannelsesaktiviteter støtter kapacitetsopbygning inden for master- og ph.d.-området og udnyttelse af kapacitet i industri og samfund.

I særdeleshed:

 • Etablere uddannelsesaktiviteter på master- og ph.d.-niveau inden for digitale teknologier til opbygning af viden og forskningskapacitet, der imødekommer danske behov og skaber bedre kapacitetsudnyttelse
 • Skabe en attraktiv international profil for at fremme rekruttering af ph.d.-studerende.

DIREC vil løse disse udfordringer med fokus på følgende mål:

 1. Øge antallet af kandidat- og ph.d.-uddannede.
 2. Arbejde aktivt for at forbedre kønsmangfoldigheden
 3. Styrke samarbejdet mellem forsker-studerende-industri for at understøtte kapacitetsudnyttelse.
Interesseret?

Hvis du har ideer til projekter, der vil øge kapaciteten inden for datalogi, bedes du kontakte enten Thomas Hildebrandt, Leder af PhD Training Network, Mikkel Baun Kjærgaard, Leder af Master Training Network eller Thomas Riisgaard Hansen, direktør for DIREC eller sende en e-mail til info@direc.dk

Videnbaserede digitale startups

For at understøtte værdiskabelse (kortsigtet fx forretningsværdi og langsigtet f.eks. samfundsværdi) og kommercialisering af forskningen udført i DIREC har vi en workstream med fokus på innovation og iværksætteri. Med fokus på iværksætteri bringer vi resultater fra DIREC-forskningen på markedet og støtter opstartsinitiativer.

Interesseret?

Hvis du har ideer til projekter, der understøtter iværksætteri i forbindelse med videnskabsbaserede digitale startups, bedes du kontakte Mark Riis, Workstreamleder for Entrepreneurship, Thomas Riisgaard Hansen, DIREC Director eller mail til info@direc.dk

Samarbejd med DIREC som forsker

DIREC er en unik mulighed for at arbejde med et netværk af førende forskere i hele Danmark.

 • Vores partnere har flere ledige stillinger, især som forskningsassistent, ph.d.-studerende og post doc-studerende. Desuden har vi ofte flere permanente stillinger. Du kan følge DIREC på LinkedIn for at se flere muligheder.
 • Hvis du er  forsker, der arbejder inden for DIRECs fokusområde, kan du overveje at deltage i en af vores workstreams ved at kontakte workstreamlederen eller enworkstreamdeltager fra dit universitet.
 • Hvis du har en idé til et projekt inden for DIRECs område, bedes du kontakte den relevante workstreamleder for at høre nærmere om samarbejde med DIREC og læse om vores Explore, Bridge, SciTech, Entrepreneurship og Educational -projekter på denne side.

Er du interesseret i at samarbejde?

Send en e-mail til thomas.r.hansen@direc.dk,
så vender vi tilbage til dig.