Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

Forskningsprojekt om internetvalg i Grønland skal give bedre beslutningsgrundlag

7. december 2022

Forskningsprojekt om internetvalg i Grønland skal give bedre beslutningsgrundlag

En forskergruppe fra IT-Universitetet skal i samarbejde med de grønlandske myndigheder finde ud af, hvordan et internetvalg vil påvirke vælgernes tillid til valgprocessen. DIREC har bevilliget gruppen 1,8 millioner kroner til projektet.

I en tid, hvor vi kan ordne mangt og meget online, kan det synes mærkeligt, at vælgere i langt de fleste af verdens demokratier stadig skal afgive deres stemme ved fysisk fremmøde på et valgsted. Grunden til det er, at det er uhyre svært at sikre, at alt går til efter de demokratiske forskrifter, når et valg rykker online. Fx er det svært at bevare stemmehemmeligheden, ligesom der også er frygt for, at hackere får øget mulighed for at fifle med stemmerne.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig meget, som taler for et internetvalg, ikke mindst i Grønland, hvor de enorme afstande fx kan gøre det svært at nå ud til alle med fysiske stemmesedler i tide. Og det er netop en af grundene til, at en lovændring i 2020 banede vejen for, at det grønlandske selvstyre i fremtiden vil kunne give grønlænderne mulighed for at afgive deres stemme online. Grønland kan dermed blive et af de få steder i verden, hvor de udskældte internetvalgsystemer kan blive taget i brug.

En forskergruppe fra IT-Universitetet skal nu i samarbejde med de grønlandske myndigheder finde ud af, hvordan et internetvalg vil påvirke vælgernes tillid til valgprocessen. DIREC, som er delvist finansieret af Innovationsfonden, har bevilliget gruppen 1,8 millioner kroner til projektet, Trust through Software Independence and Program Verification, som har til formål at undersøge, om tekniske verficeringer af softwaren i internetvalgsystemerne vil kunne aflæses i øget tillid blandt vælgerne.

–  Mit mål er, at vi med dette projekt kan give de grønlandske beslutningstagere gode forudsætninger for at beslutte, om de grønlandske vælgere skal have mulighed for at afgive deres stemme online. Set fra et forskningsmæssigt synspunkt kan projektet også blive værdifuldt. Teknologisk set bevæger vi os ud på ukendte vidder og afhængigt af vores resultater, kan man sagtens forestille sig, at de mange, mange lande, som kan se fordele ved et internetvalg, vil kunne bruge vores resultater også. Og ikke mindst er Grønland – med sit begrænsede befolkningstal og sine store afstande – et optimalt sted at tage udgangspunkt i, fortæller professor på IT-Universitetet og leder af Center for Information Security and Trust (CISAT), Carsten Schürmann, som er Principal Investigator på projektet.

Læs mere om projektet.

Læs mere om projektet ‘Verified Voting Protocols and Blockchains.