Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

SDU bag robotdatabase: Industrivirksomheder skal lære af hinanden

31. maj 2022

SDU bag robotdatabase: Industrivirksomheder skal lære af hinanden

Ny database skal samle roboterfaringer fra industrien i skyen, så virksomhederne ikke behøver at starte forfra hver gang, de skal indsætte robotter i produktionen – SDU står i spidsen for projektet, som for første gang bruger big data på industriområdet.

I takt med at robotter og automationsløsninger fylder mere og mere i industrivirksomhederne, bugner det med planer og projektbeskrivelser, som ofte ender livet i en digital mappe på en firma-pc. I de fleste tilfælde bliver data og projektplaner kun brugt den ene gang.

Fremover skal etablerede løsninger og udtænkte planer for automation og brugen af robotter komme andre virksomheder til gavn, så de ikke nødvendigvis behøver at udtænke hele løsningen fra start.

Det er ambitionen med projektet ReRoPro, Re-Use of Robotic-data in Production through search, simulation and learning, som Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU står i spidsen for.

Big data bliver i dag allerede brugt på it-området, hvor det har været afgørende for udviklingen på områder som bl.a. ansigtsgenkendelse, og på robotområdet er der store muligheder for at samle data og erfaringer fra virksomheder, som allerede har taget ny teknologi og automation ind i deres produktion, siger professor Norbert Krüger fra SDU Robotics på Det Tekniske Fakultet.

– I dag laver hver virksomhed stort set sin egen form, men de løsninger kunne lige så godt komme andre til gavn, så vi på den måde kan udbrede brugen af robotter og i sidste ende fastholde eller ligefrem trække produktion hjem til Danmark, siger han.

Giganter med i projektet

SDU står bag ReRoPro med Aalborg og Københavns Universitet bag DIREC-projektet, som også tæller de to danske industrigiganter Novo Nordisk og Rockwool samt robotvirksomheden Nordbo fra Fyn og Allerød-firmaet Welltec. Desuden er Odense Robotics og MADE partnere.

– Ambitionen er skabe en database med hjælp fra virksomhederne, så vi kan samle planer og informationer fra eksisterende løsninger i en struktur, som også gør det muligt at søge og finde løsninger, som virksomheder kan bruge eller blive inspireret af, når de skal lave deres egen løsning, siger SDU-professoren.

Novo Nordisk og Rockwool er allerede ombord, men intentionen er at få endnu flere virksomheder i spil, understreger Norbert Krüger. Derfor bliver der afholdt en konference efter den 8. september, hvor han håber på, at mange industrivirksomheder stiller op.

– For mange virksomheder betragtes den slags som firmahemmeligheder, så vi skal finde en form og struktur, hvor de kan lære af hinanden i sikre rammer. Samtidigt vil vi gerne vide mere om, hvad de har brug for ude i virksomhederne, så vi kan tage det med i vores arbejde, siger Norbert Krüger.

I første omgang løber projektet frem til efteråret, men planen er at skitsere en plan og invitere industrien med – via konferencen – så man efterfølgende kan finde finansiering til et større forskningsprojekt baseret på det indledende arbejde, som starter nu.

Læs mere om konferencen
Læs mere om projektet

FAKTA

 • ReRoPro (Re-use of Robotics Data in Production through search, simulation and learning)

 • Nyt DIREC-projekt med SDU i spidsen i samarbejde med Aalborg og Københavns Universitet. Ambitionen er at inkludere flest mulige virksomheder, men på nuværende tidspunkt er de to danske industrigiganter Novo Nordisk og Rockwool med som partnervirksomheder. Den fynske robotvirksomhed Nordbo er desuden involveret sammen med Allerød-virksomheden Welltec, robotklyngen Odense Robotics og MADE.

 • Projektet er finansieret af Innovationsfonden og målet er at etablere strukturen til en database på seks måneder og efterfølgende bygge selve databasen til at gemme oplysningerne fra virksomhederne.

 • Den 8. september afvikles en en konference med virksomhederne og andre potentielle partnere for at diskutere ambitioner og behov i industrien.

Kategorier
Afholdte arrangementer Phd school

Contemporary Computer Supported Cooperative Work Research

phd course

Contemporary Computer Supported Cooperative Work Research

This PhD course is for PhD students conducting their research within the areas of Computer Supported Cooperative Work (CSCW) and Human Centred Design – currently working on positioning their research theoretically to push the boundaries for the novel and contemporary research contributions in CSCW research.

Contemporary CSCW research – How to create the literature scaffolding of contemporary CSCW PhD research which link to foundational aspects of CSCW while pushing the CSCW research into new contemporary areas of research.

Theoretical themes include (but not limited to) Articulation work & Coordination, Classifications & Categories, Awareness & Translucence; Infrastructures & Invisible Work; Knowledge Sharing & Common Information Spaces.

Learning outcome

 • Develop CSCW research questions looking to the past and thinking about the future
 • Identify and discuss contemporary CSCW research literature directions
 • Analyze, and extend current CSCW research towards future contemporary research directions and frameworks

After the course, students will have a foundational base for developing their theoretical research framework for their CSCW thesis – which both connects to the past, while focus on future contemporary directions. 

Kategorier
Afholdte arrangementer

Young Researcher Entrepreneurship Bootcamp

phd summer school

Young Researcher entrepreneurship bootcamp

Calling all young researchers in AI and data science with an interest in entrepreneurship!

Did you know that only 12-13% of PhDs end up in a tenure track academic career? The good news is that there are other exciting, fulfilling, flexible career paths, which you can shape yourself.

Join the Young Researcher Entrepreneurship Bootcamp (YREB) PhD summer school (2.5 ECTS) to grow your entrepreneurial mindset and learn how that can benefit both your current research and future career.

The course specifically leverages AI, data science, and computer science in the service of societal and environmental challenges in for instance health-tech, green-tech, manufacturing, and business. The aim is to build entrepreneurial capacity and to increase the establishment of university-based startups.

Aarhus University is the host of YREB’23.   

The programme

The themes for each of the four days are as follows:

Day 1: Explore the unknowns through design thinking.
Day 2: Develop your entrepreneurial knowledge, skills, and mindset.
Day 3: Bring an idea into praxis – customer fit and technical practicalities.
Day 4: Commercialize an idea through business model and pitch training.

The programme is co-developed by AAU, AU DTU, KU, DIREC and AI Pioneer Centre.

Target Group

We welcome PhD students and Post-doctoral researchers from computer/data related disciplines with little to no business experience from any Danish university.

What you will learn

By developing your entrepreneurial mindset you will be better able to:

 • Generate research ideas that meet an actual need and validate whether they have the potential to become a viable business.
 • Grasp the fundamentals of creating a novel startup.
 • Understand the basics of ML Ops as a prerequisite for building an AI startup.
 • Take the steering wheel in your current research and future career.
 • Cultivate innovative thinking and presentation skills.
 • Navigate how to collaborate with tech transfer and innovation officers (e.g. Investores and intellectual property (IP)).

What is in it for you?

 • 2.5 ECTS
 • Insights into ideation, ML Ops, entrepreneurial mindset, testing business ideas etc.
 • Engaging, active learning approaches.
 • Meet inspiring, like-minded individuals, entrepreneurs, and educators.
 • Being invited to pitching event at Digital Tech Summit November 8th – 9th 2023.
 • This course is free of charge.
Kategorier
Nyheder

Ny digitaliseringsstrategi: Mangel på konkrete initiativer

5. maj 2022

Ny digitaliseringsstrategi: Mangel på konkrete initiativer

Af Thomas Riisgaard Hansen, direktør

Hvad skal Danmark med digitalisering? Det er regeringen kommet med deres bud på i den nye digitaliseringsstrategi – Danmark digitaliseringsstrategi – sammen om den digitale udvikling. Strategien byder på ni visioner som klart er inspireret af digitaliseringspartnerskabets arbejde, og de vil helt sikkert hjælpe Danmark den rette vej.

Cybersikkerhed er i fokus i den første vision i strategien, og det er et nødvendigt fundament i en digital infrastruktur. Skal vi digitalisere Danmark yderligere, er der behov for styrket cybersikkerhed, hvilket allerede står højt på agendaen i mange danske virksomheder.

En anden stor udfordring i mange danske virksomheder og offentlige institutioner er mangel på IT-specialister. Strategien har udfordringen med i visionen om ”Danskerne rustet til en digital fremtid”, men der er ingen konkrete strategiske initiativer i forhold til at styrke uddannelsesinstitutionerne i at uddanne flere specialister. Hvis vi som land skal understøtte den digitale transformation af alle brancher, vil efterspørgslen efter IT-specialister kun stige, og her bør strategien styrkes med flere konkrete initiativer og midler.

Grøn omstilling og digitalisering er et ofte overset makkerpar med stort potentiale. Det er glædeligt at se, at strategien har en vision om ”Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger”. Området er dog komplekst og selvom en del teknologi umiddelbart kan implementeres, er der behov for forskning og udvikling, derfor bør den grønne indsats nøje koordineres med midler til digital forskning inden for den grønne omstilling.

I de seneste år har Danmark skabt en række unicorn-virksomheder inden for det digitale område. Set i lyset af det potentiale der er ved at udvikle digitale startup-virksomheder inden for fx software-as-a-service og robotteknologi, er startup og iværksætteri næsten fraværende i strategien. Det er positivt at se, at strategien vil gøre det lettere at lave universitetsbaserede spin-outs, men hvis vi vil styrke Danmarks konkurrenceevne og udklække, vækste og fastholde nye lovende digitale startups, bør strategien styrkes på dette område.

Der er flere gode visioner om digitalisering af vores sundhedsvæsen, bedre vilkår for SMV’er, øget brug af digitalisering i det offentlige og IT i folkeskolen, som alle vil kunne styrke Danmark.

En af de sidste visioner handler om Danmark i centrum af international digitalisering. Denne vision er rigtig spændende, men hvordan lykkedes vi med den? Mange af de konkret forslåede initiativer handler om bedre forbindelse til EU-systemet, men selvom det kan være en vej, vil det formodentlig næppe realisere visionen. Her vil det være bedre med ambitiøse spydspidsinitiativer, som kombinerer vores offentlige institutioner, de dygtige private IT-virksomheder og -iværksættere og de digitale forskningsmiljøer for at lave en ”remarkable” indsats.

Overordnet set er det en rigtig fin strategi med mange gode retninger, men den videre proces bør have et meget større fokus på, hvordan vi får uddannet de mange IT-specialister, der skal realisere strategien, mere fokus på iværksætteri og et stærkere link mellem initiativerne og de digitale forskningsmiljøer.