Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

I fire årtier har Susanne designet danskernes digitale hverdag

4. oktober 2023

I fire årtier har Susanne designet danskernes digitale hverdag

Susanne Bødkers forskning inden for menneske-maskine-interaktion (HCI) har i årtier haft dyb indflydelse på, hvordan vi interagerer med teknologi i vores hverdag og arbejdsliv. 
I september kunne hun fejre 40-års jubilæum på Aarhus Universitet.

Foto: Morten Koldby

It-løsninger skal designes af mennesker for mennesker, digitale redskaber skal være intuitive at bruge og gøre en forskel i hverdagen og fungere som en forlænget arm, uden vi tænker over det.

Forskningsområdet Human-Computer Interaction (HCI) spiller en central rolle for den teknologi, vi dagligt omgiver os med – og for måden, arbejdsmarkedet udvikler sig, så nye it-løsninger bedst muligt understøtter menneskelig brug.

En af Danmarks førende forskere på HCI-området er Susanne Bødker, datalogiprofessor ved Aarhus Universitet og flere gange hædret for sine forskningsresultater inden for menneske-maskine-interaktion.

Siden 1980’erne har den aarhusianske forsker været med til at designe danskernes digitale hverdag og arbejdsliv, så teknologien udvikler sig på en konstruktiv måde og forholder sig kritisk til udfordringer og muligheder.

Aktuelt er hun især optaget af, hvordan hybridarbejde udfordrer virksomheder og medarbejdere og på godt og ondt forandrer samspillet og relationen mellem mennesker på en arbejdsplads.

– Hybridarbejde bliver kun mere udbredt, så vi er nødt til at forholde os kritisk til teknologiens muligheder og begrænsninger, og til måden vi organiserer os på og leder på. 
Når en arbejdsplads med flere hundrede medarbejdere for eksempel beslutter, at alle aktiviteter fremover skal kunne foregå hybridt, stiller det nye krav til personaleledelse. Det forandrer selve arbejdets og mødernes natur, når medarbejderne altid skal kunne deltage på distancen. Det får betydning for, hvad man kan dele med hinanden, hvornår og hvordan – i virkeligheden forandrer det alt, hvad deltagerne ser, hører og oplever, for på skærmen er vi stadig kun ’flade mennesker’, siger Susanne Bødker.

Se kritisk og undersøgende på din organisation

Når hun rådgiver organisationer i, hvordan man bedst indretter sig som en moderne hybrid arbejdsplads, involverer det derfor både teknologien, de fysiske omgivelser og de ledelsesmæssige aspekter af hybridarbejde.

– Virksomheder har vidt forskellige udfordringer, og teknologien skal tænkes ind i den konkrete kontekst. Er man en softwarevirksomhed med ansatte over hele verden og slås med, at folk ikke gider flytte til Aarhus? Er man en bank og vil erstatte fysiske kundemøder med online møder? Vil man bare gerne have, at folk frit skal kunne vælge at arbejde hjemmefra og nøjes med at møde fysisk på kontoret et par dage om ugen, så er det nødvendigt at organisere sig anderledes, så man møder på kontoret de samme dage. Enhver virksomhed er nødt til at forholde sig til sin egen virkelighed og aktuelle udfordringer.

Hendes mangeårige forskning i brugergrænseflader og brugeroplevelser har ført til nye metoder og teorier, som har vakt opsigt internationalt. I 2017 modtog hun et ERC Advanced Grant på mere end 2 mio. euro af det Europæiske Forskningsråd til forskning i brugergrænseflader for kompleks menneskelig brug af computere og forskningsprojektet ”Common Interactive Objects”. Målet var at undersøge muligheden for at opbygge åbne og delbare platforme og fællesskaber på brugerens – og ikke computersystemernes – præmisser.

Senest deltager hun i ReWork-projektet, som er finansieret af Digital Research Centre Denmark. Rework er et multidisciplinært forskningsprojekt, hvor forskere, en række virksomheder og tre anerkendte kunstnere udforsker fremtiden hybride arbejdsplads og ikke mindst teknologier, der understøtter aspekter som menneskelige behov, relations- og artikulationsarbejde samt legemliggørelse og tilstedeværelse.

Kategorier
Nyheder

Udstilling gav en syret forsmag 
på fremtidens arbejdsplads

3. oktober 2023

Udstilling gav en syret forsmag 
på fremtidens arbejdsplads

Det tværfaglige forskningsprojekt Rework udforsker fremtiden for hybride arbejdsteknologier og -oplevelser. Forleden præsenterede tre københavnske kunstnere hver sit bud på, hvordan teknologi i nær fremtid kan forandre vores arbejdsliv – direkte og inddirekte.

Foto: Thinkalike

Det blev et tankevækkende kig ind i fremtiden, da tre københavnske kunstnere forleden præsenterede deres bud på, hvordan vores arbejdsliv kan se ud i fremtiden.

Som en del af REWORK-projektet, som er et tværfagligt DIREC-samarbejde mellem forskere, virksomheder, kulturinstitutioner og personer fra kunstmiljøet, inviterede projektpartnerne for nylig til udstilling på Københavns Universitet.

Det velbesøgte event gav publikum en forsmag på en digital fremtid, hvor de fysiske rammer er i opbrud, og hvor nye teknologier forandrer jobfunktioner og samspillet mellem mennesker.

Det kan kunstnere bidrage med

De tre medvirkende kunstnere er til daglig tilknyttet Kulturværftet og arbejder alle med teknologi på forskellige måder. De er inviteret med i REWORK-projektet for at bidrage med anderledes vinkler på de udfordringer, som nutidens digitale arbejdsplads bringer med sig – og det er tiltrængt med inspiration fra personer uden for it-miljøet.

Ifølge eksperter har online mødeteknologier ikke udviklet sig betydeligt, selvom videomøder har været kendt og anvendt i årtier. Begrænsninger og svagheder i de nuværende løsninger på markedet kalder derfor på nye visioner og nye måder at anskue udfordringerne på.

Hvordan kan fremtidens hybride arbejdsplads fx tage højde for alle de usynlige ting, som foregår mellem mennesker – kropssproget, den fælles billeddannelse? – alt det uudtalte, som er en del af det fysiske møde mellem mennesker? Det er et af de temaer, som optager kunstnerne.

Dagen gav mulighed for en spændende udveksling af ideer, skitser og prototyper blandt forskere, kunstnere, virksomheder og brugere.

Fotos: Thinkalike

Nedfrosne hjerner venter på at begynde et nyt liv

I sit arbejde udforsker visuel artist Stine Deja den uhyggelige og til tider absurde fremtid for vores fysiske omgivelser, liv, kroppe og miljøer. Hun anvender forskellige medier, herunder skulptur, 3D-animation, lyd og installationer til at udfordre og illustrere, hvordan teknologi kan forandre vores liv og hverdag.

Hendes værk ”Headhunter” gav anledning til både grin og kuldegysninger blandt publikum. Værket tager udgangspunkt i en (nær) fremtid, hvor det er helt normalt, at mennesker lader deres krop eller hjerne nedfryse i håbet om i fremtiden at kunne genopstå i en ny, rask og yngre udgave af sig selv.

Performancekunstner Jakob La Cour demonstrerede sine udvidede virkelighedsoplevelser ved hjælp af teknologier, som får sanser, krop og teknologi til at arbejde tæt sammen. Hans high tech-system fungerer som et bindeled mellem kroppen, teknologien og andre brugere og udforsker samspillet mellem mennesker og teknologi, mens Line Finderup Jensen havde sat sig for at undersøge tidligere og fremtidige menneskelige oplevelser og forskellige virkelighedsopfattelser gennem videoer, VR, interaktive 3D-animerede spil og malerier.

Kategorier
Nyheder

Forskere og kunstnere designer fremtidens hybride arbejdsplads

3. oktober 2023

Forskere og kunstnere designer fremtidens hybride arbejdsplads

Rework hedder et forskningsprojekt, som skal udvikle det digitale møderum, så samspillet mellem mennesker føles mere autentisk og personligt ligesom i det fysiske møde.

Foto: Kulturværftet/Thinkalike

Det digitale møderum er på kort tid blevet en almindelig del af hverdagen på mange arbejdspladser – en hurtig, nem og praktisk måde at mødes på, uanset hvor man befinder sig.

Men den hybride arbejdsplads har sine begrænsninger, og derfor har DIREC valgt at finansiere et forskningsprojekt, som inddrager forskere fra Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), IT-Universitetet i København (ITU) og Roskilde Universitet (RUC) i arbejdet med at udvikle fremtidens digitale mødeløsninger.

Med i projektet er også en række store og små virksomheder, og som noget nyt har man inviteret tre kunstnere med for at bidrage med ideer og visioner for fremtidens hybride arbejdsplads. Kunstnerne kommer fra det københavnske kunstmiljø og har hver sit bud på, hvordan det digitale mødeunivers kan understøtte relationen og interaktionen mellem mennesker, som er begrænset i de mødeløsninger, vi kender i dag.

Ser anderledes på verden

Kellie Dunn er ph.d. ved Computer Science på KU og har selv en baggrund i teatermiljøet. Sidste efterår flyttede hun fra USA til Danmark, hvor hun arbejder fuld tid på DIREC-projektet, som har fået overskriften ’Rework – The Future of Hybrid Work’.

”De kunstnere, som er udvalgt til projektet, arbejder i forvejen med det virtuelle rum og fx virtual reality. De kommer med nogle anderledes vinkler på udfordringerne. Hvordan kan fremtidens hybride arbejdsplads fx tage højde for alle de usynlige ting, som foregår mellem mennesker – kropssproget, den fælles billeddannelse – alt det uudtalte, som er en del af det fysiske møde mellem mennesker. Det er et af de temaer, som optager kunstnerne,” forklarer Kellie Dunn.

Når flere arbejder remote, udfordrer det de traditionelle arbejdsformer i virksomhederne. For eksempel går nuancer let tabt, når vi ikke er fysisk til stede sammen og kan aflæse hinanden.

”Det er en væsentlig ting, som mangler i hybridarbejde modsat på den fysiske arbejdsplads, hvor det er nemmere for os at aflæse hinandens kropssprog, føle empati og se en situation fra andres perspektiv,” siger Kellie Dunn.

Projektet illustrerer, hvorfor det er vigtigt at inddrage forskellige perspektiver i udviklingen af digitale løsninger. Typisk er det udviklere, som designer løsninger, der skal anvendes bredt, og ofte er udviklerne mænd. For at sikre, at fremtidens løsninger passer til et bredt flertale af brugerne, er det nødvendigt at udfordre designprocessen, mener Kellie Dunn.

”Samarbejder med kunstnere er ikke særlig almindeligt i forskning inden for computer-supported cooperative work (CSCW), hvorimod man inden for human-computer-interaction tidligere har haft succes med lignende samarbejder. Endnu er det ikke almindeligt i arbejdsrelateret forskning, og det er ærgerligt, for det giver nogle helt nye perspektiver på verden.

Kunstnere kommer uden en masse forudindtagede regler om, hvordan tingene skal være, og de er fantastisk gode til at forestille sig fremtiden, hvorimod hvis du fx spørger medarbejderne på en arbejdsplads – så vil de typisk være begrænset af et praktisk fokus på, hvordan deres hverdag ser ud lige nu.”

Målet er at etablere flere samarbejder på tværs af (tech)industrien og kunstverdenen for på den måde at skabe bedre produkter og mere produktive arbejdssystemer, siger hun.

”Nu har vi muligheden for at skabe den fremtid, vi vil have, i stedet for passivt at se til, mens vi fortsætter med at gøre tingene som vi plejer,” siger Kellie Dunn.

”Nu har vi muligheden for at skabe den fremtid, vi vil have, i stedet for passivt at se til, mens vi fortsætter med at gøre tingene som vi plejer.”

Kellie Dunn, ph.d. i Computer Science ved Københavns Universitet

Om REWORK-projektet

HHjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

I projektet deltager:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • RUC
 • Alexandra Instituttet
 • Kulturværftet
 • LTI
 • EventSPACE
 • Khora
 • Unlikly
 • KeyLoop
 • Lead
 • Bankdata
 • Arla

Læs mere om projektet

Kategorier
Nyheder

Ph.d.-projekt blev startskuddet – nu styrer forskerteam mod internationalt gennembrud

9. august 2023

Ph.d.-projekt blev startskuddet – nu styrer forskerteam mod internationalt gennembrud

”Det her kan blive rigtig stort”, gik det op for et hold forskere fra Aarhus Universitet, da et ph.d.-projekt viste sig at have stort anvendelsesmæssigt potentiale. Projektet blev startskuddet til virksomheden Coana, som nu har kurs mod et internationalt gennembrud inden for JavaScript og open source-teknologi.

Det hele begyndte som et forskningsprojekt, da Martin Torp og Benjamin Barslev, begge ph.d.’er fra Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, skabte fundamentet til softwarevirksomheden Coana.

Snart gik det op for teamet, at man havde fat i noget stort, fortæller Anders Møller, professor ved Aarhus Universitet og medstifter af den aarhusianske iværksættervirksomhed.

Anders Møller er en af verdens førende eksperter inden for programanalyse for JavaScript/TypeScript og har i en årrække arbejdet tæt sammen med de to ph.d.-studerende.

Forskerteam sad med ’nøglen’

Coanas programanalyse afslører, hvordan virksomheder er påvirket af ændringer og sikkerhedshuller i open source-teknologier, identificerer sårbarheder i JavaScript-kode og filtrerer falske advarsler fra. Det betyder, at it-afdelinger kan fokusere på de vigtige sikkerhedsproblemer og spare tid og ressourcer, fordi unødvendig støj og falske advarsler bliver sorteret fra, forklarer han.

Da Benjamin og Martin nærmede sig afslutningen på ph.d.-projektet, gik det op for os, at det havde potentiale til noget endnu større, og at vi faktisk sad med nøglen til at løse nogle af de tungeste udfordringer inden for open source og afhængighedsstyring, som virksomheder over hele verden slås med.
– Anders Møller, professor, Aarhus Universitet

For nylig har de tre udvidet teamet med ansættelsen af en stærk strategisk profil i skikkelse af Anders Søndergaard som CEO.

Søndergaard skal stå for en ambitiøs salgsstrategi og sikre den tætte kontakt til kunder, alt imens udviklerne arbejder videre med en prototype og er i tæt kontakt med softwareudviklere fra virksomheder over hele verden.

-Vi har en tidlig prototype klar allerede og sigter efter et launch til efteråret. Vores ambition er, at den teknologi, vi bygger, bliver standarden inden for dependency management.

Virksomheden er stadig i den tidlige fase, hvad angår markedsanalyse og den videre produktudvikling, men Coana har en unik prototype, og ingen i verden kan det samme som Coanas programanalyse til open source-fejlfinding, uddyber han.

En ting er at have et lovende produkt og en tung forskningsviden – noget andet at skabe en forretning. Hvad vidste du på forhånd om at drive en virksomhed?

– Meget lidt. Det er første gang for mig, og det er en ny verden for flere af os. Der er rigtig meget forretningsviden, man ikke har, når man kommer fra universitets- og forskningsverdenen – hvad skal man være opmærksom på, når man etablerer virksomhed, hvordan udvikler man en markedsstrategi osv.? Det er tidskrævende og samtidig superspændende. Mit eget hovedfokus er fortsat på forskningsdelen, mens resten af teamet er engageret i Coana på fuld tid.

Hvordan kan det være en fordel, at I har rødder i forskningsverdenen, og at du både er involveret i forskning og nu også i en virksomhed?

– Der er masser af synergi mellem forskningen på universitetet og det, der foregår her. Det, vi nåede frem til med det her forskningsprojekt, viste sig at have langt mere praktisk potentiale, end den forskning, jeg ellers har arbejdet med.

– Der er masser af forskning fra universiteterne, som bliver publiceret, og folk læser det, og så bliver det i den akademiske verden, men kommer ikke videre. Nu har vi den her særlige kombination af et solidt fundament i form af mange års forskning – og virkelige problemer, som skal løses ude i virksomhederne.

Har du et par gode råd at give videre til andre universitetsforskere, som overvejer at stifte virksomhed?

– Aarhus Universitet har et stærkt iværksættermiljø bl.a. omkring The Kitchen og universitetets Technology Transfer Office, som kan hjælpe med netværk og rådgivning om funding og forretningsudvikling. De har været en fantastisk hjælp for os i den første fase, så jeg kan kun anbefale andre at udnytte de muligheder, de giver.

– Det kan kræve en massiv indsats at opnå ”product market fit”. Det er nødvendigt at ens indledende forestilling om, hvad der kan have kommerciel værdi, bliver afprøvet og tilpasset gennem dybdegående markedsanalyser. Man kan med fordel – i god akademisk stil – opstille hypoteser og foretage eksperimenter for at undersøge hvordan man bedst kan afhjælpe kundernes væsentligste ”pain points”.

– Sørg for at etablere det rigtige team fra begyndelsen, især for at dække de kompetencer, som man selv mangler, hvis man ikke tidligere har erfaring med at opbygge en virksomhed, lyder det fra Anders Møller.

FAKTA

Softwarevirksomheden Coana er stiftet i 2022 af professor Anders Møller fra Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet sammen med Martin Torp og Benjamin Barslev, begge ph.d.’er fra Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, og Anders Søndergaard. Det er Martin og Benjamins ph.d.-arbejde, som har skabt fundamentet for Coana. Med ansættelsen af Anders Søndergaard som CEO er iværksættervirksomheden blevet styrket på strategi og markedsanalyse, ligesom Anders Søndergaard har et stærkt internationalt netværk. Virksomheden tæller i dag seks ansatte.

Med bevillinger fra Innovationsfonden, Aarhus Universitets iværksættermiljø ’The Kitchen’ og den europæiske ERC-ordning, som bevilger EU-midler til proof of concept-projekter, har Coana bevist sit vækstpotentiale.

Kategorier
Nyheder

Hackerangreb er i kraftig stigning – nu skal forskere lukke sikkerhedshuller i IoT-teknologi

6. juli 2023

Hackerangreb er i kraftig stigning

– nu skal forskere lukke sikkerhedshuller i IoT-teknologi

Udbredelsen af IoT har afsløret sårbarheder i fysiske enheder forbundet til internettet. Selv hjertestartere kendt fra gadebilledet kan være mål for hackerangreb. Et igangværende DIREC-projekt skal styrke sikkerheden og beskytte data.

Med Internet of Things (IoT) bliver flere og flere fysiske objekter forbundet med internettet, så de kan kommunikere med hinanden og med mennesker.

Termostater, køleskabe, trafik- og overvågningssystemer er bare nogle af de enheder, som i dag kan fjernstyres ved hjælp af IoT-teknologi.

Udstyret med sensorer indsamler enhederne data og sender informationer via internettet, så data kan bruges til at kontrollere og overvåge enhederne eksternt.

IoT-enheder har åbnet nye muligheder for funktionalitet og bekvemmelighed, men samtidig opstår nye sikkerhedsrisici. En af de største udfordringer ved de IoT- enheder er nemlig, at de er forbundet med internettet, men har for lidt regnekraft til at være udstyret med de samme sikkerhedsforanstaltninger som fx traditionelle computere og smartphones.

Derfor er de potentielle mål for cyberangreb og angreb på vores privatliv, fordi hackere kan udnytte sårbarheder i IoT-enheder til at få adgang til følsomme oplysninger eller ligefrem tage kontrol over de fysiske enheder.

Nye certificeringskrav er på vej

Sikker IoT er derfor omdrejningspunktet for et projekt ved Digital Research Centre (DIREC). Her skal forskere fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School sammen med Alexandra Instituttet og en række danske virksomheder identificere sikkerhedskrav til IoT-systemer. Målet er at udvikle algoritmer til kvantitativ risikovurdering og beslutningstagen og at skabe værktøjer til at designe og certificere et IoT-sikkerhedstræningsprogram.
 
Projektteamet er sammensat af forskere og fageksperter fra virksomhederne og skal sikre, at forskerne tager fat på de rigtige spørgsmål, og at ekspertisen fra de forskellige faggrupper kommer i spil i nye løsninger, som kan afprøves og evalueres ude i virksomhederne.

Hjertestarteren – en aktuel case

IT-virksomheden Seluxit er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Seluxit udvikler og leverer løsninger inden for IoT- og cloud-teknologi og tilbyder et bredt spektrum af produkter og tjenester til forskellige industrier og sektorer.
 
Ifølge projektleder Tsvetomir Ivanov giver Seluxits medvirken i projektet adgang til ny viden om de vigtigste trends inden for IoT og software – og især har man lært at tænke sikkerhed ind som noget af det første, når man udvikler en ny løsning for en kunde.
 
Der er stor forskel på, hvad IoT-enheder bruges til. Et af de mere samfundskritiske eksempler er de hjertestartere, som hænger rundt omkring i Danmark klar til at redde liv.
 
Desværre er hjertestarterne lette ofre for både hærværk og tyveri, og hos Seluxit har man derfor udviklet et overvågningsprogram, som skal beskytte det livsvigtige udstyr.
 
– Udfordringen med hjertestarterne er, at alle skal kunne få hurtig adgang til dem. Derfor sker det desværre også, at nogen knuser ruden og begår hærværk mod udstyret, ligesom der er risiko for, at hjertestartere bliver hacket eller stjålet. Alt det er vi nødt til at tage højde for i vores overvågningsløsning, forklarer Tsvetomir Ivanov.
 
I princippet vil en hacker kunne bryde ind i hjertestarterens tekniske system og fx sende besked om, at batteriet er fint, selvom det ikke er. I værste fald kan det føre til dødsfald, hvis udstyret ikke virker, som det skal, fortæller han.
 
– For at forhindre den situation, har vi indbygget en række ekstra sikkerhedsmekanismer i vores system. Så når det gælder hjertestarteren, er det ikke alene muligt at monitorere batteriet, man kan også holde øje med, om nogen har åbnet og lukket lågen til kabinettet, og om udstyret har været fjernet. På den måde kan vi overvåge, om nogen har skadet udstyret eller har pillet ved det.
 
Sikkerhedssystemet kan tilpasses mange forskellige formål og enheder, fortæller Tsvetomir Ivanov.
 
– Vores sikkerhedssystem gør allerede en forskel for mange kunder, og vi samarbejder med forskerne om hele tiden at forbedre vores sikkerhedstræningsprogrammer. Man vil aldrig kunne sikre sig 100 procent imod hackerangreb, men vi kan sætte realistiske mål for, hvordan vi optimerer sikkerheden.
 
Han giver et eksempel på, hvordan man i alle led i udviklingen af IoT-systemer har fokus på sikkerheden:
 
– En af de enkle måder at øge sikkerheden på er at ændre processerne, som vi også har gjort i vores virksomhed. Fx har vi udpeget personer, som er ansvarlige for at bringe eksternt software ind i huset. Vi er afhængige af at bruge komponenter, som er klargjort udefra, derfor har vi brug for at sikre, at de komponenter er testet, inden vi introducerer dem i vores systemer.
 
I takt med at IoT-teknologi bliver mere omkostningseffektiv og tilgængelig, forventes antallet af IoT-enheder at vokse markant, og anvendelsen af IoT vil brede sig til nye områder og industrier – derfor er behovet for IoT-sikkerhed større end nogensinde.
 
Målet med projektet er at gøre danske virksomheder i stand til at opnå sikkerhedscertificering af deres IoT-enheder. Det vil betyde et forspring på et marked, hvor nye certificeringskrav fra EU, USA og det britiske marked er på vej.
 

Secure Internet of Things (SIOT)

De deltager i projektet:

Forskerteamet består af forskere fra Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS) og Alexandra Instituttet.

Fra erhvervslivet deltager TERMA, Grundfos, Develco Products, Beumer Group, Micro Technic, SecuriOT og Seluxit.

 

Kategorier
Nyheder

Forklarlig AI skal disrupte kornindustrien og sikre tillid blandt landbrugere

4. juli 2023

Forklarlig AI skal disrupte kornindustrien og sikre tillid blandt landbrugere

Der er stort potentiale i at anvende AI i landbrugssektoren, da en stor del af kvalitetssikringen af fødevarer stadig foregår manuelt. Et forskningsprojekt skal styrke forståelsen for og tilliden til AI og billedanalyse, som kan forbedre kvalitetssikringen, fødevarekvaliteten og optimere produktionen.

En af de helt store kritiske barrierer ved at bruge AI og billedanalyse i landbrugs- og fødevareindustrien, er tilliden til, at det virker.

I dag er den manuelle visuelle inspektion af korn stadig en af de vigtigste kvalitetssikringsprocedurer i hele værdikæden for at bringe korn fra marken til bordet – og sikre, at landbrugeren får den rigtige pris for sine korn.  

Hos den danskejede familievirksomhed FOSS udvikler man højteknologiske analyseinstrumenter til landbrugs- og fødevareindustrien og til den kemiske og farmaceutiske industri.

Siden virksomheden blev stiftet i 1956 af civilingeniør Nils Foss, har udvikling og innovation stået højt på dagsordenen, for som en global producent af nicheprodukter gælder det om hele tiden at være to skridt foran konkurrenterne.

Derfor er samarbejde med forskere fra landets universiteter en vigtig del af virksomhedens digitale rejse. I et projekt ved det nationale forskningscenter for digitale teknologier (DIREC) skal virksomheden sammen med forskere fra DTU og KU kortlægge, hvordan AI og billedanalyse kan erstatte den subjektive manuelle inspektion af korn med en automatiseret løsning baseret på billedbehandling. Målet er at udvikle en metode til at bruge deep learning neurale netværk til at overvåge kvaliteten af frø og korn ved hjælp af multispektrale billeddata. Metoden har potentiale til at give kornindustrien et nyt disruptivt værktøj til at sikre kvalitet og optimere værdien af landbrugsråvarer.

Landbrugs- og fødevareindustrien er generelt en meget konservativ industri, og der er brug for at styrke tilliden til digitale teknologier, forklarer seniorforsker Erik Schou Dreier fra FOSS. Udviklingen af AI kan derfor ikke stå alene. For at landbrugerne skal tage teknologien i brug, er det nødvendigt at skabe tillid til, hvordan den virker. I den proces anvender forskerne explainable AI til at forklare, hvordan algoritmerne fungerer.

– I dag vurderer man mange steder korn manuelt, og at erstatte det manuelle arbejde med en maskine kræver tillid. Fordi arbejdet udføres af mennesker, er det en ret subjektiv referencemetode, der bruges i dag. Mennesker vil ikke nødvendigvis udføre arbejdet på samme måde hver gang og kan komme frem til forskellige resultater. Derfor vil der være en vis usikkerhed om resultatet.

Skal kortlægge og forklare algoritmer

Anderledes præcist er resultatet, når man anvender AI og billedanalyse i processen. Men for at de nye teknologier kan få det store gennembrud globalt, er det nødvendigt med en model, som forklarer, hvordan AI arbejder og kommer frem til et givent resultat, siger Erik Schou Dreier.

– Mange har en iboende skepsis imod selvkørende biler. De selvkørende biler skal være endnu bedre og mere sikre til at køre end os mennesker, før vi stoler på dem. På samme måde skal de AI-analysemodeller, vi arbejder med, være væsentlig bedre end de manuelle processer, de erstatter, for at folk stoler på dem. For at vi kan skabe den tillid, må vi først kunne forklare, hvordan AI analyserer et billede og kommer frem til et givent resultat. Det er målet med projektet – at fortolke AI’s måde at arbejde på, så mennesker kan forstå, hvordan den læser et billede.

Vi accepterer typisk en højere fejlrate blandt mennesker end maskiner. For at vi mennesker tør stole på algoritmerne, skal de kunne forklares.
Erik Schou Dreier, seniorforsker

Ph.d.-studerende Lenka Tetková fra DTU er en del af projektet og sidder på FOSS’ kontor nogle dage om ugen. Her arbejder hun med billeder af korn på to forskellige måder, dels til at forbedre billedkvalificering, dels til at blive bedre til at forstå, hvordan klassificeringerne fungerer, så de kan forbedres.

– Jeg bruger somme tider billedet af en zebra og en hjort til at forklare, hvordan billedklassificering virker. Forestil dig, at du har en klassificering, som kan genkende zebraer og hjorte. Nu får du et nyt billede af et dyr med en krop som en hjort, men benene ligner benene på en zebra. En standardmodel vil ikke være i stand til at genkende dette dyr, hvis den ikke har set dyret under træning. Men hvis du giver den yderligere oplysninger (såkaldt metadata) – i dette tilfælde fx en beskrivelse af alle slags dyr – vil den kunne udlede, at billedet svarer til en okapi, baseret på dens viden om zebraer, hjorte og beskrivelsen af en okapi. Det vil sige, at modellen vil være i stand til at bruge information, som ikke er til stede på billederne til at få bedre resultater, fortæller Lenka Tetková og fortsætter:

– I dette projekt vil vi gerne bruge metadata om kornene, fx informationer om oprindelsessted, vejrforhold, brug af pesticider og opbevaringsforhold til at forbedre klassificeringen af korn. 

Kan du finde ’Okapi’ på disse billeder? Ph.d.-studerende Lenka Tetková fra DTU bruger dette eksempel til at forklare hvordan billedklassificering virker.

En vigtig konkurrencefordel

Som en global producent af nicheprodukter skal FOSS hele tiden være to skridt foran konkurrenterne.

– For at sikre, at der er et marked for os i fremtiden, gælder det om at være først med nye løsninger. Det er svært at lave profit, hvis der allerede er en spiller, som gør det bedre, derfor introducerer vi hele tiden nye digitale teknologier for at forbedre vores analyseværktøjer. Og her er samarbejdet med forskere fra landets universiteter meget værdifuldt for os, da vi får nye indsigter og løsningsforslag til videreudvikling af vores værktøjer, siger Erik Schou Dreier og fortsætter:

– I dette projekt håber vi, at samarbejdet med forskerne vil føre til udvikling af AI-metoder og værktøjer, der kan sætte os i stand til at udvikle nye løsninger til automatiseret billedbaseret kvalitetsvurdering og sekundært, at vi kan øge tilliden til vores produkt med forklarlig AI. Det er et af de helt kritiske temaer for os, at vi kan lave et produkt, der er tillid til.

FAKTA om FOSS

FOSS’ måleinstrumenter bruges over alt i landbrugs- og fødevarebranchen til at kvalitetssikre en lang række råvarer og færdige fødevareprodukter.

Traditionelt måler man lysets bølgelængder og bruger målingerne til at få kemiske informationer om et produkt. Det kan være viden om protein- og fugtindhold i korn eller fedt og protein i mælk osv.

FOSS’ kunder er store globale virksomheder, som anvender FOSS’ produkter til at kvalitetssikre og optimere deres produktion – og til at sikre den rigtige prissætning, så fx landmanden får den rigtige pris for sit korn.

Deep Learning and Automation of Imaging-based Quality of Seeds and Grains

Projektperiode: 2020-2024

Budget: 3,91 millioner kr.

Projektdeltagere:

 • Lenka Tetková
 • Lars Kai Hansen, Professor DTU
 • Kim Steenstrup Pedersen, Professor, KU
 • Thomas Nikolajsen, Head of Front-end Innovation, FOSS
 • Toke Lund-Hansen, Head of Spectroscopy Team, FOSS
 • Erik Schou Dreier, Senior Scientist, FOSS
Hvad er et Deep learning neural network?

Deep learning neurale netværk er et computersystem inspireret af, hvordan vores hjerner fungerer. Det består af kunstige neuroner kaldet noder, der er organiseret i lag. Hver node tager information ind, behandler den og sender den videre til næste lag. Dette hjælper netværket med at forstå data og lave forudsigelser. Ved at træne netværket med eksempler og justere forbindelserne mellem noderne, lærer det at lave præcise forudsigelser på nye data. Deep learning neurale netværk bruges til opgaver som billedgenkendelse, sprogforståelse og problemløsning.

Kategorier
Nyheder

Maja forsker i grønne algoritmer: Alle projekter tæller

15. juni 2023

Maja forsker i grønne algoritmer: Alle projekter tæller

Maja Hanne Kirkeby er lektor ved Roskilde Universitet (RUC) og arbejder tæt sammen med virksomheder og andre forskere på at udvikle grønnere softwareløsninger.

Et DIREC-projekt om grønne algoritmer blev sidste år startskuddet til en række nye forskningsprojekter og efterfølgende et tæt samarbejde med it-virksomheden Nine A/S.

Ifølge Maja Hanne Kirkeby er der brug for endnu mere forskning og innovation inden for energieffektiv softwareudvikling og infrastruktur. Software er en af de helt tunge CO2-udledere, og forskningsområdet fortjener endnu større bevågenhed, siger hun.

For nyligt har Nine i samarbejde med Maja Hanne Kirkeby og Roskilde Universitet afholdt et ’hackathon’ om grønne algoritmer med deltagelse af forskere fra hele verden. Her testede og sammenlignede man energiforbruget i en række implementeringer af den samme løsning.

DIREC-projekt blev et rygstød

For hendes eget vedkommende har DIREC-projektet været en løftestang til nye spændende projekter.

– Sidste år var jeg optaget af et projekt om energilabling af webbaseret software med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, efterfølgende blev jeg kontaktet af Computerworld, og så ringende CCO Michael Wätjen fra Nine, som syntes, det var en enormt spændende dagsorden og gerne ville teste et samarbejde, så det ene projekt har ført det andet med sig.

– Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på det her problem, og hvor meget energi vores software bruger. Der er ved at komme mere gang i forskningen på området, men der er meget, vi overhovedet ikke har set på endnu.

Planen er, at hackaton bliver en tilbagevendende begivenhed, og arrangørerne havde i år fået Energy Cluster Denmark og IT Branchen med som sponsorer.

Hvad er dit råd til andre unge forskere, som gerne vil have skub i karrieren og gang i flere spændende projekter?

– Søg, søg! Søg alle midlerne, både de store og de små poser penge, alt hjælper. For mit vedkommende har DIREC-projektet været medvirkende til, at jeg har modtaget forskningsmidler andre steder fra. Og så har det ikke mindst betydet, at jeg har kunnet ansætte forskningsassistenter og virkelig dygtige studerende, som netop har afleveret deres bachelorafhandling – også om energireducering. Resultaterne ser lovende ud, så midlerne har ikke kun løftet mig, men også de studerende, som har været med.

Torsdag deltager Maja Hanne Kirkeby i Nine’s paneldebat på Folkemødet på Bornholm. Sammen med IT-virksomheden KMD og en repræsentant fra Energi- og Klimaministeriet sætter hun fokus på, hvordan smart softwaredesign kan sænke energiforbruget.

Kategorier
Nyheder

Et samarbejde om algoritmer kan skubbe ”laboratorium på en chip” ud i den virkelige verden

13. juni 2023

Et samarbejde om algoritmer kan skubbe ”laboratorium på en chip” ud i den virkelige verden

Af Søren Bjørn-Hansen

Det er svært at få et komplekst stykke hardware til at fungere med alle variablerne i den virkelige verden. Men gennem et DIREC-projektsamarbejde kom Luca Pezzarossa meget tættere på at have en fungerende prototype.

Foto: Bax Lindhardt

For de fleste mennesker betyder udtrykket ”digital micro fluidics” ikke ret meget. Men det er en teknologi, der kan revolutionere laboratoriearbejde.

“Idéen er, at alt det, en biokemiker normalt bruger meget tid på at gøre med pipetter, kan gøres af en enkelt chip i stedet,” forklarer Luca Pezzarossa og viser en kort video af teknologien i brug.

Laboratoriet på en chip er i bund og grund et biokemisk laboratorium skaleret ned til størrelsen af en lille bærbar enhed – en mikroprocessor. Idéen er at få små dråber af væske til at bevæge sig rundt på en chip ved at aktivere en sekvens af elektroder. Luca Pezzarossa’s opgave er at få hardwaren og softwaren til at fungere sammen for at flytte de mikrofluidiske dråber på den rigtige måde.

“Men én ting, der er meget almindelig inden for dette felt, er, at de personer, der laver denne forskning, ikke er biokemikere,” siger han.
Problemet med det er, at der er begrænsninger i den virkelige verden, der gør det meget sværere at flytte dråberne.

“To dråber må ikke komme så tæt på hinanden, som de gør i en simulering, fordi de så ville røre hinanden og flyde sammen. Rent biologisk kan nogle dråber også efterlade en forurenende rest. Bloddråber trækker et spor for eksempel, og så kan andre dråber ikke bevæge sig derhen, hvor blodet har været før,” forklarer Luca Pezzarossa.

Det eksempel repræsenterer et vanskeligt problem. At oversætte noget fra en brugervenlig højniveau-protokol – noget, der er nyttigt for en biokemiker – til en styresekvens er meget svært. Især når begrænsningerne er komplekse virkelighedsbaserede problemer, som f.eks. en dråbe, der efterlader en forurenende blodsti på chippen.

“Da jeg præsenterede disse udfordringer på et DIREC-seminar, sagde to algoritmeorienterede forskere: ‘Det her er meget spændende fra et teoretisk synspunkt. Vi bør ansøge om et DIREC Explore-projekt.’ Og det gjorde vi så,” siger Luca Pezzarossa.

Digital Research Centre Denmark (DIREC) støtter tværfaglig forskning – ofte med eksterne partnere – med såkaldte Explore-projekter, der er små agile forskningsprojekter med det formål at undersøge nye ideer.

I størstedelen af 2022 arbejdede han sammen med to andre lektorer, Eva Rotenberg fra DTU Compute og Lene Monrad Favrholdt fra Syddansk Universitet, på at udvikle algoritmer, der kunne styre denne tidsplanlægning og ruteplanlægning på anvendte cyber-fysiske systemer – mens DTU-forskningsassistent Kasper Skov Johansen, der nu er ph.d.-studerende ved DTU, stod for det meste af det praktiske arbejde.

Foto: Bax Lindhardt

“Vi endte med at opbygge et matematisk framework til at beskrive begrænsningerne. Hvad er de forskellige grænser og regler, som disse dråber skal overholde?” forklarer han.

De har fremlagt ideerne og ved, hvor de vil føre projektet hen næste gang. Nu leder de bare efter finansiering. På lang sigt er deres mål at forbedre laboratoriet på en chip, så det fungerer godt i den virkelige verden i stedet for i en simulering.

Luca Pezzarossa tror, at en prototype er et par år væk. Men det afhænger alt sammen af, hvordan brugerne af laboratoriet på en chip reagerer.

“Når folk begynder at bruge noget, vil de sige ‘det burde ikke opføre sig sådan’. Men det er netop pointen. At forsøge at gøre noget nyttigt og ikke bare flytte farvede dråber rundt. Nogle problemer opdager man kun, når man bringer tingene ud i den virkelige verden,” siger han.

Gennem deres samarbejde opdagede teamet, at det var meget mere komplekst at udvikle de rigtige algoritmer, end de troede. De lykkedes kun delvist med at skabe de rigtige algoritmer. Og det er okay, synes Luca Pezzarossa:

“Det er et svært problem at løse. Og det er også formålet med DIREC Explore. Du udforsker en idé og ser, om der er mere, du kan gøre. Og i dette tilfælde var der mere. Derfor leder vi efter mere finansiering.”

Ifølge Luca Pezzarossa var DIREC Explore-projektet afgørende, fordi det fik dem til at tænke anderledes.

“Vi forsøgte at bringe to verdener sammen, der er meget forskellige. Jeg kommer fra den integrerede systemverden, der er meget støjende og virkelig. Vi bygger ting indeni raketter og biler. Men algoritmeverdenen er meget formel og abstrakt på samme tid. Og det, tror jeg, var et af målene med explore-projektet, at bringe folk sammen fra forskellige felter,” siger han og fortsætter:

“Jeg lærte meget om kommunikation og behovet for at forklare ting på et fælles sprog. Det er nogle gange svært, men det er det hele værd. Ellers er du i din perfekte kasse med alle de ting, du ved. Og det er også god forskning, i princippet. Men den virkelige verden er ikke lavet af perfekte kasser.”

Luca Pezzarossa er adjunkt på DTU Compute. Han kom først til DTU fra sit hjemland Italien som en del af et Erasmus-udvekslingsprogram i 2012. Han skrev sin kandidatafhandling på DTU to år senere og har været her siden da.

Kategorier
Nyheder

Et kommercielt mindset er lige så vigtigt som den gode idé

7. juni 2023

Et kommercielt mindset er lige så vigtigt som den gode idé

DIREC arbejder for, at Danmark får flere universitetsbaserede tech startups, og der er masser af inspiration af hente hos succesiværksættere som læge Søren Andreas Just og robotforsker fra SDU, Thiusius Rajeeth Savarimuthu. Sammen står de bag virksomheden ROPCA og robotten Arthur, som skal revolutionere hverdagen på travle sygehusafdelinger.

Thiusius Rajeeth Savarimuthu (left) and Søren Andreas Just, founders of ROPCA

Robotten Arthur scanner patienter, som mistænkes for at have leddegigt. Med en scanning af patientens hænder kan robotten lynhurtigt afgøre, om der er tegn på leddegigt eller ej og dermed vurdere, om patienten skal fortsætte i et behandlingsforløb. Hos patienter der allerede har leddegigt, kan Arthur, se om der er nogen tegn til sygdomsaktivitet.

Det er simpelt: Patienten scanner sit sygesikringsbevis, følger de anvisninger, robotten giver verbalt og via video på skærmen. Billederne bliver automatisk analyseret af AI, som skriver en rapport.

Rapporten tilføjes patientjournalen, og ud fra den, svar på blodprøver og samtale med patient kan lægen så stille en diagnose, fortæller Søren Andreas Just, som er overlæge ved OUH Svendborg Sygehus, hvor han er leder af gigtambulatoriet.

Sammen med Thiusius Rajeeth Savarimuthu står han bag robotten Arthur, som allerede er på flere danske sygehuse, hvor den i øjeblikket testes.

Skal nedbringe ventelisterne

Formålet med Arthur er at nedbringe ventelisterne, så de travle sygehusafdelinger og specialisterne kan koncentrere sig om de patienter, som virkelig er syge af leddegigt.

– Robotten er klar, den er CE-mærket og godkendt til at blive brugt på europæiske sygehuse, fortæller Thiusius Rajeeth Savarimuthu, der som robotteknolog har stået i spidsen for den tekniske udvikling af Arthur. Thiusius er professor i medicinske robotter og daglig vice leder af SDU Robotics. Han og Søren Just mødtes tilfældigt til et forældremøde på skolen. De faldt i snak, og lige siden har de kørt tæt parløb om udviklingen af Arthur.

Ifølge direktør Thomas Riisgaard Hansen fra Danmarks nationale forskningscenter i digitale teknologier (DIREC) har de danske universiteter et helt særligt miljø, som understøtter digitale iværksættere, og det økosystem skal forskerne blive endnu bedre til at udnytte.

– Vi støtter op om økosystemet omkring universitetsbaserede tech startups ved bl.a. at tilbyde uddannelse og mødesteder for kommende iværksættere. Vores mål er at give flere forskere mulighederne og modet til at skabe virksomheder baseret på deres forskning, så den næste generation af tech startups bliver skabt her i Danmark

Det er utrolig svært og en træg proces at sælge til sundhedssektoren. Når du først er inde, er det til gengæld en stor kage, du kan tage en bid af. Men man skal have tålmodighed og have de rigtige investorer med.
Thiusius Rajeeth Savarimuthu, medstifter af ROPCA

Ifølge ROPCAs to stiftere har netop det tætte samarbejde mellem SDU og OUH været helt afgørende for en vellykket udviklingsproces.

– På SDU og OUH er vi virkelig lykkedes med at skabe et fantastisk økosystem for startups, og det nye supersygehus får et direkte link til det tekniske fakultet. I fremtiden kan vi rulle vores robotter fra laboratoriet på SDU Robotics direkte til sygehuset og teste dem der, fortæller Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Søren Just tilføjer, at det er vigtigt, at alle i teamet er lige involveret i projektet.

– Man laver ikke ”bare” en bestilling af en robot og regner med, at om tre år bliver løsningen serveret på et sølvfad. Så får man helt sikkert ikke den løsning, man har brug for. Udviklingsprocessen er lang og kompleks og kræver, at alle i projektet engagerer sig 100 procent.

ROPCAs gode råd til universitetsbaserede startups: 


 1. Afdæk alle vinkler af det problem, dit produkt skal løse. Når vi taler teknologi til sundhedssektoren, skal man som tekniker fx have adgang til en dygtig kliniker, som kender arbejdsgangene på en sygehusafdeling – og kender patienterne.

 2. Det rigtige team er afgørende. Allerede fra begynderstadiet det er en stor hjælp at have dygtige folk omkring sig, så man fx ikke udvikler løs i blinde uden at tænke på markedet eller omvendt.

 3. Invester den nødvendige tid og energi – undervejs i processen skal der træffes masser af valg og fravalg. Det kræver megen sparring, når man er flere sammen om en udviklingsproces.

 4. Undersøg mulighederne for at få støtte fra Innovationsfonden, det kan fx være via Innofounder-ordningen. På den måde kan I prøve livet som iværksættere af og finde ud af, om det er noget for jer. Det er fundamentalt anderledes at etablere en virksomhed end at have et 8-16-job.

 5. Det kommercielle aspekt er vigtigt. Sørg for, at der er kommercielle kræfter i teamet, der kan lave en ordentlig businesscase og ikke mindst sælge jeres produkt.  
Kategorier
Nyheder Nyheder

Data sladrer om uregelmæssigheder, inden det går galt

25. maj 2023

Data sladrer om uregelmæssigheder, inden det går galt

En defekt på et udslåningsanlæg i Brasilien betød, at produktionen stod stille i tre dage. Hændelsen har fået SANOVO TECHNOLOGY GROUP til at investere tid og data i et DIREC-forskningsprojekt, som inddrager maskinlæring og IoT og skal forebygge lignende nedbrud i fremtiden.

Hvert minut var dyrebart, da en kritisk maskinkomponent brød sammen, og den nye reservedel skulle fragtes hele vejen fra SANOVO i Danmark til Brasilien, hvor udslåningsanlæget i mellemtiden stod stille.

Hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP, som er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af avancerede maskiner og udstyr til æggeindustrien, arbejder man på at undgå lignende situationer i fremtiden.

Derfor deltager virksomheden i et projekt ved det nationale center for digitale teknologier (DIREC), hvor de sammen med forskere fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet undersøger, hvordan man ved hjælp af data kan afsløre selv små afvigelser på et produktionsanlæg.

-Hvis vi på en eller anden måde kan få et varsel, for eksempel en måned før, der sker noget med en bestemt komponent, kan vi gribe ind hurtigere og spare kunden for, at produktionslinjen står stille, fortæller Steven Beck Klingberg, som er System Manager hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP.

Vi kan formentlig spare en del penge på rejseaktivitet, men ellers er det vores kunder, som det vil have stor betydning for. Står en maskine stille i en uge, kan det koste kunden flere hundrede tusinde Euro i tabt produktion.
– Steven Beck Klingberg, System Manager hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP

Data sladrer om uregelmæssigheder

Virksomheden trækker flere hundrede datapunkter ud af anlæg rundt om i verden. Hidtil har man været mest interesseret i produktionsdata, men senest har forskerne altså rettet opmærksomheden mod de data, som fortæller noget om maskinens tilstand, forklarer professor Fabrizio Montesi fra SDU, som leder projektet.

-Vi bruger IoT, edge- og cloud-teknologier til at akkumulere data om funktionen af maskiner, der er implementeret i produktions- og testmiljøer. Ved at analysere disse data identificerer vi forhold og tendenser, der indikerer afvigelse fra normal funktion. Den indsigt kan så bruges til at forudsige, hvornår en maskine har brug for service.

Hans kollega på projektet, associate professor Marco Chiarandini, supplerer:

– Det særlige ved SANOVO er, at mængden af data er stor,
mens fejl på hovedkomponenten er yderst sjældne. Derfor er klassisk
overvågning og traditionelle maskinlæringsteknikker ikke egnede, og vi har været nødt til skræddersy andre datavidenskabelige teknikker til sekventiel dataanalyse.

Vil nedbringe antallet af servicerejser

Som sidegevinst kan projektet være med til at nedbringe antallet af servicerejser, et mål, som er vigtigt for SANOVO af både klimamæssige og økonomiske hensyn.

Virksomheden har servicemedarbejdere ansat i Danmark, Holland, Italien, Syd- og Nordamerika, Malaysia, Japan og Kina – hver afdeling har sit eget ekspertiseområde. En servicetekniker har mellem 150 og 200 rejsedage om året, samlet tæller serviceorganisationen lidt over 100 ansatte.

-Hvis vi kan forudse, at en maskine snart har brug for et serviceeftersyn, bliver det nemmere at planlægge servicerejserne og minimere rejseaktiviteten – og det vil kunne mærkes. Dels vil vi have bedre forståelse for, hvad der er galt, inden vi sender en servicetekniker ud i verden, så han kan have de rigtige maskindele med. Dels vil vi gerne fange problemerne i opløbet, så vi kan planlægge smartere og minimere antallet af rejser, siger Steven Beck Klingberg.

Forskere og studerende tør udfordre

SANOVO’s rolle i DIREC-projektet er at bidrage med fagviden om de relevante maskindata. Der er flere hundrede målepunkter i maskinerne, men ikke alle har betydning for maskinens kritiske komponenter.

– Vi har primært hjulpet forskerne med at finde ud af, hvilke målepunkter, der er vigtige. På den måde er vi sparringspartnere under hele processen, fortæller Steven Beck Klingberg.

At projektet er vigtigt for virksomheden, er der ingen tvivl om. En række af SANOVO’s specialister har været involveret i projektet, som også følges med stor interesse hos topledelsen.

Samarbejdet mellem forskere og en højtspecialiseret virksomhed bringer en masse ny viden og ideer på bordet, mener Steven Beck Klingberg.

– Både forskerne og de studerende, vi samarbejder med, er kanongode til at stille spørgsmål, som udfordrer os, og det har været fedt at få andre øjne på undervejs i processen. Forskerne kommer med en åben tankegang og en helt ny viden. Det har været fantastisk at få noget modspil, for man bliver nok lidt snæversynet, når man arbejder med de samme ting i den samme branche dag ud og dag ind.

Også forskerne ser en stor værdi i samarbejdet.
– Det at identificere et projekt af konkret værdi for Sanovo har været nøglen til at få støtte og interesse fra de rigtige personer i virksomheden, hvilket har været afgørende for samarbejdets succes. Alle parter har været ret åbne i researchfasen, og vi bliver alle rigere af den nye erfaring og vidensudveksling, lyder det fra Fabrizio Montesi.

FAKTA

SANOVO TECHNOLOGY GROUP er verdensledende indenfor procesløsninger til æggeindustrien, men er tillige specialiseret indenfor en lang række andre forretningsområder så som enzymer, pharma, rugeri og spraytørring af andre proteinkilder.

Det innovative ingeniørarbejde til æggeindustrien startede i 1961, og i dag er SANOVO TECHNOLOGY GROUP et selskab med knap 600 medarbejdere og kunder over hele verden. Med egne service- og salgskontorer på seks kontinenter samt produktion i Danmark, Holland, Slovakiet og Italien er SANOVO TECHNOLOGY GROUP en global partner i æg industrien.

Det overordnede formål med DIREC-projektet ’DeCoRe: Tools and Methods for the Design and Coordination of Reactive Hybrid Systems’ er at udforske anvendeligheden af teknologier og metoder til design af hybride systemer, der inkluderer IoT, edge og cloud-løsninger, i industrien.

Læs mere om projektet

 

Projektdeltagere:

 • Fabrizio Montesi, Professor, SDU
 • Thomas Hildebrandt, Professor KU
 • Kim Guldstrand Larsen, Professor, AAU
 • Marco Chiarandini, Associate Professor, SDU
 • Narongrit Unwerawattana, Scientific Programmer, SDU
 • Steven Beck Klingberg, System Manager, Sanovo Technology Group
 • Morten Marquard, Direktør, DCR Solutions
 • Claudio Guidi, Chairman of the board of directors, Italiana Software
 • Jonas Vestergaard Grøftehauge, Strategic Maintenance Systems, SANOVO TECHNOLOGY GROUP