Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

I fire årtier har Susanne designet danskernes digitale hverdag

4. oktober 2023

I fire årtier har Susanne designet danskernes digitale hverdag

Susanne Bødkers forskning inden for menneske-maskine-interaktion (HCI) har i årtier haft dyb indflydelse på, hvordan vi interagerer med teknologi i vores hverdag og arbejdsliv. 
I september kunne hun fejre 40-års jubilæum på Aarhus Universitet.

Foto: Morten Koldby

It-løsninger skal designes af mennesker for mennesker, digitale redskaber skal være intuitive at bruge og gøre en forskel i hverdagen og fungere som en forlænget arm, uden vi tænker over det.

Forskningsområdet Human-Computer Interaction (HCI) spiller en central rolle for den teknologi, vi dagligt omgiver os med – og for måden, arbejdsmarkedet udvikler sig, så nye it-løsninger bedst muligt understøtter menneskelig brug.

En af Danmarks førende forskere på HCI-området er Susanne Bødker, datalogiprofessor ved Aarhus Universitet og flere gange hædret for sine forskningsresultater inden for menneske-maskine-interaktion.

Siden 1980’erne har den aarhusianske forsker været med til at designe danskernes digitale hverdag og arbejdsliv, så teknologien udvikler sig på en konstruktiv måde og forholder sig kritisk til udfordringer og muligheder.

Aktuelt er hun især optaget af, hvordan hybridarbejde udfordrer virksomheder og medarbejdere og på godt og ondt forandrer samspillet og relationen mellem mennesker på en arbejdsplads.

– Hybridarbejde bliver kun mere udbredt, så vi er nødt til at forholde os kritisk til teknologiens muligheder og begrænsninger, og til måden vi organiserer os på og leder på. 
Når en arbejdsplads med flere hundrede medarbejdere for eksempel beslutter, at alle aktiviteter fremover skal kunne foregå hybridt, stiller det nye krav til personaleledelse. Det forandrer selve arbejdets og mødernes natur, når medarbejderne altid skal kunne deltage på distancen. Det får betydning for, hvad man kan dele med hinanden, hvornår og hvordan – i virkeligheden forandrer det alt, hvad deltagerne ser, hører og oplever, for på skærmen er vi stadig kun ’flade mennesker’, siger Susanne Bødker.

Se kritisk og undersøgende på din organisation

Når hun rådgiver organisationer i, hvordan man bedst indretter sig som en moderne hybrid arbejdsplads, involverer det derfor både teknologien, de fysiske omgivelser og de ledelsesmæssige aspekter af hybridarbejde.

– Virksomheder har vidt forskellige udfordringer, og teknologien skal tænkes ind i den konkrete kontekst. Er man en softwarevirksomhed med ansatte over hele verden og slås med, at folk ikke gider flytte til Aarhus? Er man en bank og vil erstatte fysiske kundemøder med online møder? Vil man bare gerne have, at folk frit skal kunne vælge at arbejde hjemmefra og nøjes med at møde fysisk på kontoret et par dage om ugen, så er det nødvendigt at organisere sig anderledes, så man møder på kontoret de samme dage. Enhver virksomhed er nødt til at forholde sig til sin egen virkelighed og aktuelle udfordringer.

Hendes mangeårige forskning i brugergrænseflader og brugeroplevelser har ført til nye metoder og teorier, som har vakt opsigt internationalt. I 2017 modtog hun et ERC Advanced Grant på mere end 2 mio. euro af det Europæiske Forskningsråd til forskning i brugergrænseflader for kompleks menneskelig brug af computere og forskningsprojektet ”Common Interactive Objects”. Målet var at undersøge muligheden for at opbygge åbne og delbare platforme og fællesskaber på brugerens – og ikke computersystemernes – præmisser.

Senest deltager hun i ReWork-projektet, som er finansieret af Digital Research Centre Denmark. Rework er et multidisciplinært forskningsprojekt, hvor forskere, en række virksomheder og tre anerkendte kunstnere udforsker fremtiden hybride arbejdsplads og ikke mindst teknologier, der understøtter aspekter som menneskelige behov, relations- og artikulationsarbejde samt legemliggørelse og tilstedeværelse.

Kategorier
Nyheder

Udstilling gav en syret forsmag 
på fremtidens arbejdsplads

3. oktober 2023

Udstilling gav en syret forsmag 
på fremtidens arbejdsplads

Det tværfaglige forskningsprojekt Rework udforsker fremtiden for hybride arbejdsteknologier og -oplevelser. Forleden præsenterede tre københavnske kunstnere hver sit bud på, hvordan teknologi i nær fremtid kan forandre vores arbejdsliv – direkte og inddirekte.

Foto: Thinkalike

Det blev et tankevækkende kig ind i fremtiden, da tre københavnske kunstnere forleden præsenterede deres bud på, hvordan vores arbejdsliv kan se ud i fremtiden.

Som en del af REWORK-projektet, som er et tværfagligt DIREC-samarbejde mellem forskere, virksomheder, kulturinstitutioner og personer fra kunstmiljøet, inviterede projektpartnerne for nylig til udstilling på Københavns Universitet.

Det velbesøgte event gav publikum en forsmag på en digital fremtid, hvor de fysiske rammer er i opbrud, og hvor nye teknologier forandrer jobfunktioner og samspillet mellem mennesker.

Det kan kunstnere bidrage med

De tre medvirkende kunstnere er til daglig tilknyttet Kulturværftet og arbejder alle med teknologi på forskellige måder. De er inviteret med i REWORK-projektet for at bidrage med anderledes vinkler på de udfordringer, som nutidens digitale arbejdsplads bringer med sig – og det er tiltrængt med inspiration fra personer uden for it-miljøet.

Ifølge eksperter har online mødeteknologier ikke udviklet sig betydeligt, selvom videomøder har været kendt og anvendt i årtier. Begrænsninger og svagheder i de nuværende løsninger på markedet kalder derfor på nye visioner og nye måder at anskue udfordringerne på.

Hvordan kan fremtidens hybride arbejdsplads fx tage højde for alle de usynlige ting, som foregår mellem mennesker – kropssproget, den fælles billeddannelse? – alt det uudtalte, som er en del af det fysiske møde mellem mennesker? Det er et af de temaer, som optager kunstnerne.

Dagen gav mulighed for en spændende udveksling af ideer, skitser og prototyper blandt forskere, kunstnere, virksomheder og brugere.

Fotos: Thinkalike

Nedfrosne hjerner venter på at begynde et nyt liv

I sit arbejde udforsker visuel artist Stine Deja den uhyggelige og til tider absurde fremtid for vores fysiske omgivelser, liv, kroppe og miljøer. Hun anvender forskellige medier, herunder skulptur, 3D-animation, lyd og installationer til at udfordre og illustrere, hvordan teknologi kan forandre vores liv og hverdag.

Hendes værk ”Headhunter” gav anledning til både grin og kuldegysninger blandt publikum. Værket tager udgangspunkt i en (nær) fremtid, hvor det er helt normalt, at mennesker lader deres krop eller hjerne nedfryse i håbet om i fremtiden at kunne genopstå i en ny, rask og yngre udgave af sig selv.

Performancekunstner Jakob La Cour demonstrerede sine udvidede virkelighedsoplevelser ved hjælp af teknologier, som får sanser, krop og teknologi til at arbejde tæt sammen. Hans high tech-system fungerer som et bindeled mellem kroppen, teknologien og andre brugere og udforsker samspillet mellem mennesker og teknologi, mens Line Finderup Jensen havde sat sig for at undersøge tidligere og fremtidige menneskelige oplevelser og forskellige virkelighedsopfattelser gennem videoer, VR, interaktive 3D-animerede spil og malerier.

Kategorier
Nyheder

Forskere og kunstnere designer fremtidens hybride arbejdsplads

3. oktober 2023

Forskere og kunstnere designer fremtidens hybride arbejdsplads

Rework hedder et forskningsprojekt, som skal udvikle det digitale møderum, så samspillet mellem mennesker føles mere autentisk og personligt ligesom i det fysiske møde.

Foto: Kulturværftet/Thinkalike

Det digitale møderum er på kort tid blevet en almindelig del af hverdagen på mange arbejdspladser – en hurtig, nem og praktisk måde at mødes på, uanset hvor man befinder sig.

Men den hybride arbejdsplads har sine begrænsninger, og derfor har DIREC valgt at finansiere et forskningsprojekt, som inddrager forskere fra Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), IT-Universitetet i København (ITU) og Roskilde Universitet (RUC) i arbejdet med at udvikle fremtidens digitale mødeløsninger.

Med i projektet er også en række store og små virksomheder, og som noget nyt har man inviteret tre kunstnere med for at bidrage med ideer og visioner for fremtidens hybride arbejdsplads. Kunstnerne kommer fra det københavnske kunstmiljø og har hver sit bud på, hvordan det digitale mødeunivers kan understøtte relationen og interaktionen mellem mennesker, som er begrænset i de mødeløsninger, vi kender i dag.

Ser anderledes på verden

Kellie Dunn er ph.d. ved Computer Science på KU og har selv en baggrund i teatermiljøet. Sidste efterår flyttede hun fra USA til Danmark, hvor hun arbejder fuld tid på DIREC-projektet, som har fået overskriften ’Rework – The Future of Hybrid Work’.

”De kunstnere, som er udvalgt til projektet, arbejder i forvejen med det virtuelle rum og fx virtual reality. De kommer med nogle anderledes vinkler på udfordringerne. Hvordan kan fremtidens hybride arbejdsplads fx tage højde for alle de usynlige ting, som foregår mellem mennesker – kropssproget, den fælles billeddannelse – alt det uudtalte, som er en del af det fysiske møde mellem mennesker. Det er et af de temaer, som optager kunstnerne,” forklarer Kellie Dunn.

Når flere arbejder remote, udfordrer det de traditionelle arbejdsformer i virksomhederne. For eksempel går nuancer let tabt, når vi ikke er fysisk til stede sammen og kan aflæse hinanden.

”Det er en væsentlig ting, som mangler i hybridarbejde modsat på den fysiske arbejdsplads, hvor det er nemmere for os at aflæse hinandens kropssprog, føle empati og se en situation fra andres perspektiv,” siger Kellie Dunn.

Projektet illustrerer, hvorfor det er vigtigt at inddrage forskellige perspektiver i udviklingen af digitale løsninger. Typisk er det udviklere, som designer løsninger, der skal anvendes bredt, og ofte er udviklerne mænd. For at sikre, at fremtidens løsninger passer til et bredt flertale af brugerne, er det nødvendigt at udfordre designprocessen, mener Kellie Dunn.

”Samarbejder med kunstnere er ikke særlig almindeligt i forskning inden for computer-supported cooperative work (CSCW), hvorimod man inden for human-computer-interaction tidligere har haft succes med lignende samarbejder. Endnu er det ikke almindeligt i arbejdsrelateret forskning, og det er ærgerligt, for det giver nogle helt nye perspektiver på verden.

Kunstnere kommer uden en masse forudindtagede regler om, hvordan tingene skal være, og de er fantastisk gode til at forestille sig fremtiden, hvorimod hvis du fx spørger medarbejderne på en arbejdsplads – så vil de typisk være begrænset af et praktisk fokus på, hvordan deres hverdag ser ud lige nu.”

Målet er at etablere flere samarbejder på tværs af (tech)industrien og kunstverdenen for på den måde at skabe bedre produkter og mere produktive arbejdssystemer, siger hun.

”Nu har vi muligheden for at skabe den fremtid, vi vil have, i stedet for passivt at se til, mens vi fortsætter med at gøre tingene som vi plejer,” siger Kellie Dunn.

”Nu har vi muligheden for at skabe den fremtid, vi vil have, i stedet for passivt at se til, mens vi fortsætter med at gøre tingene som vi plejer.”

Kellie Dunn, ph.d. i Computer Science ved Københavns Universitet

Om REWORK-projektet

HHjemme- og hybridarbejde er kommet for at blive, men hvordan skal disse arbejdsmetoder se ud i fremtiden? Skal vi blot forsøge at rette op på det, vi allerede har, eller kan vi være dristigere og udforme en anden slags fremtid på arbejdspladsen? I samarbejde med en række virksomheder søger dette projekt en fremtidsvision, der integrerer erfaringerne omkring hybridt arbejde.

I projektet deltager:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • RUC
 • Alexandra Instituttet
 • Kulturværftet
 • LTI
 • EventSPACE
 • Khora
 • Unlikly
 • KeyLoop
 • Lead
 • Bankdata
 • Arla

Læs mere om projektet

Kategorier
Afholdte arrangementer

ReWork Artistic Exploratory: Research and Art Exhibition

ReWork artistic exploratory:

Research and Art Exhibition

Come and join us when we are presenting art prototypes and research exploring the future of work.

ReWork is a multidisciplinary research project exploring the future of hybrid work technologies and experiences. ReWork collaborators include academic researchers at Danish universities in partnership with artists, cultural institutions, and companies in several industries.

Join artists Stine Deja, Jakob La Cour, Line Finderup Jensen, and Lea Porsager, along with researchers from the ReWork research project, for this multidisciplinary art event, research exhibit, and reception.

About the collaborators:

Stine Deja explores the uncanny and sometimes absurd futures of our landscapes, lives, bodies, and environments, with media including sculpture, 3D animation, sound, and immersive installations.

Jakob La Cour creates extended reality experiences and performance art that draws on ancient and traditional rituals and practices in combination and contrast with cutting edge modern technologies.

Line Finderup Jensen examines past and future human experiences and the nature of reality through videos, VR, interactive 3D animated games, and paintings.

Lea Porsager engages with physics, feminism, politics, and culture through a variety of artistic practices including tangible and intangible media such as land art and sculpture, film, text, and animation.

Kategorier
Nyheder

Virksomheder og forskere skal udvikle digitale værktøjer, der kan understøtte fremtidens hybride arbejdsplads

1. december 2021

Virksomheder og forskere skal udvikle digitale værktøjer, der kan understøtte fremtidens hybride arbejdsplads

Hvordan ser næste generation af Zoom og Teams ud? Det spørgsmål har forskere og virksomheder sat sig for at udforske i et nyt DIREC-projekt, som er ledet af Lektor Eve Hoggan. Projektet vil samle forskere fra universiteter over hele Danmark samt flere industrielle samarbejdspartnere. Hoggan skal lede projektet REWORK, som skal nytænke og udvikle fremtidens hybride arbejdsformer.

Foto: Søren Kjeldgaard

Der er mange grunde til at tage fjern- og hybridarbejde til sig. Bekymringer for klimasituationen er stigende, det er svært at krydse grænser, det kan gøre det lettere at opnå balance mellem arbejde og privatliv, magtfordelinger i samfundet kan potentielt genoprettes bare for at nævne et par stykker. Det betyder, at efterspørgslen efter systemer, der understøtter hybridarbejde, vil stige markant.

Den nylige COVID-19-pandemi og den medfølgende nedlukning demonstrerede de potentielle fordele og muligheder ved hjemmearbejde, såvel som de iøjnefaldende mangler, som dette medfører. Zoom-træthed som følge af høje kognitive belastninger og intense mængder øjenkontakt, er kun toppen af et ubehageligt isbjerg, hvor problemet i forhold til manglende fysisk tilstedeværelse er og bliver en stædig begrænsning.

Forskningsprojektet REWORK: The Futures of Hybrid Work, ledet af lektor Eve Hoggan, har til formål at forske i digitale teknologier til hybridarbejde. Målet er at designe og udvikle værktøjer og processer som kan støtte organisationer i at udforske og forberede sig på et vellykket samarbejde i fremtiden.

Fjern- og hybridarbejde vil helt sikkert være en del af fremtidens arbejdsformer, men hvordan skal disse fremtidige arbejdsformer se ud?

“Jeg tror, vi skal sigte højere end blot at tilpasse de systemer, vi allerede har,” siger lektor Eve Hoggan og fortsætter; ”Vi skal være modigere og overveje en anden fremtid for vores arbejdsplads, hvis vi vil sikre et succesfuldt samarbejde. Og det er, hvad REWORK handler om. Vi vil især fokusere på fysisk tilstedeværelse og fysiske omgivelser i en digital/analog ramme, da dette er en af de vigtigste hindringer for vellykket hybridarbejde.”

En af de virksomheder, som har brug for disse værktøjer, er Bankdata. For dem er det afgørende at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Ifølge Peter Bering, Head of Digitalization hos Bankdata, skal arbejdspladsen være fleksibel med gode muligheder for socialt samvær, og her spiller virksomhedens digitale produkter en vigtig rolle.

”Den hybride arbejdsplads er mere end blot en god videoforbindelse. Den skal også være kendetegnet af højt engagement, kreativitet og samhørighed, hvilket ikke er nemt at opnå med den teknologi, vi anvender i dag. Men vi er ambitiøse på dette område, og derfor har vi valgt at indgå i – og ikke mindst bidrage til – den nyeste forskning på området igennem et samarbejde med DIREC”, siger Peter Bering.

Lene Bach Graversen, Head of Facility hos Arla, håber, at de i projektet får nogle flere digitale værktøjer, som kan understøtte det agile samarbejde på distancen.

”Som mange andre virksomheder er vi er et sted, hvor vi ikke ved præcist, hvad fremtiden vil byde. Vi håber, at den sparring og viden, vi får ud af det, kan rette vores blik på, hvad det er for nogle værktøjer, som medarbejderne har brug for til at optimere onlinemøder, som er blevet en fast del af vores arbejde. Mange af vores medarbejdere arbejder både hjemme og på kontoret, og vi kan se, at det giver nogle fordele og ulemper. Vi har brug for at se, hvilke andre værktøjer, der findes, og hvordan man kan udvikle dem, så vi kan fortsætte med at støtte vores medarbejdere. Det er netop styrken i at samarbejde på tværs, at man kan hente inspiration hos hinanden.”

Mads Troelsgaard, CEO og Co-founder af SynergyXR, deltager i projektet, både fordi de rigtig gerne vil videndele med universiteterne, men også fordi de rigtig gerne vil stille deres platform inden for AR/VR og Mixed Reality til rådighed i projektet.

De har de seneste ti år udviklet AR/VR og Mixed Reality applikationer inden for træning og uddannelse for nogle af de største virksomheder i verden.

På deres platform kan du mødes med kolleger i Hololens, med VR-briller eller i et rum på en pc, og den vej igennem forklare tung viden på et helt andet plan end du kan på Zoom eller Teams. Virksomhederne kan også selv uploade videoer, billeder, pdf-materiale eller andet, og den vej igennem selv lave deres eget AR/VR-setup. De bygger det, de kalder ’the corporate metaverse’, hvor virksomhederne selv kan bygge deres egne metaverse.

”Der er en masse ting, der tiltaler os i det her samarbejde. Vi har en platform, som er nem at gå til, og som giver mulighed for at mødes på en helt ny måde, og som forandrer måden, som virksomheder samarbejder på distancen. Derudover vil vi rigtig gerne bidrage med vores mange års erfaring som tech-specialister indenfor XR-teknologi. Den anden vej rundt håber vi på at få en masse ny viden, både om hvad der sker derude men også for at få feedback på vores platform. Og at vi også kan hjælpe med at uddanne fremtidens medarbejdere til at bedre forstå potentialet med XR-teknologi er heller ikke dårligt. På den måde ser vi en masse ’wins’ i samarbejdet”.

Om DIREC – Digital Research Centre Denmark

Det nationale forskningscenter DIREC skal sætte Danmark i front med de nyeste digitale teknologier gennem digital forskning i verdensklasse. For at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hjælper DIREC derudover med at udbygge kapaciteten inden for både forskning og uddannelse af dataloger. Centeret har et samlet budget på 275 millioner og er støttet af Innovationsfonden med 100 millioner. Partnerkredsen bag er et unikt samarbejde på tværs af de datalogiske institutter på landets otte universiteter og Alexandra Instituttet.

Centerets aktiviteter sker på baggrund af samfundsmæssige behov, hvor forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor. Projekterne går på tværs af brancher og omhandler bl.a. kunstig intelligens, Internet of Things, algoritmer og cybersikkerhed.

Læs mere på direc.dk

REWORK

I ReWork deltager følgende partnere::

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • RUC
 • Alexandra Instituttet
 • Catch (Center for Art, Design, and Technology)
 • Microsoft Research, Cambridge UK
 • L&T InfoTech
 • Khora
 • Zimulate
 • KeyLoop
 • Studio Koh
 • Synergy XR
 • Lead
 • BEC
 • Cadpeople
 • Bankdata
 • Arla

Kontakt:
Eve Hoggan
Institut for Datalogi
Aarhus Universitet
M: +45 93 50 85 56
eve.hoggan@cs.au.dk

Følg projektet på cs.au.dk/rework eller på Twitter @ReWork_Direc